"Een aandeelhouder beschikt niet over een zelfstandige rechtsvordering voor schade aan het (failliete) vennootschapsvermogen. De individuele vordering kan niet “herleven” na de sluiting van het faillissement, nu zij ook vóór het faillissement niet bestond."

Bespreking van het Cassatie-arrest van 10 mei 2019.
Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Op onze studiedag 'Actualia Insolventierechtlaten we vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.