Minister Koen Geens wijst in deze omzendbrief de hoven en rechtbanken op het cruciaal belang om alle wettelijk vereiste informatie vanaf de bron – onmiddellijk, correct én volledig over te maken aan de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie. Alleen op die manier kan het Centraal Strafregister een kwalitatieve en authentieke centrale databank worden m.b.t. gerechtelijke arrondissementen.

De omzendbrief zet daarom alles nog eens op een rijtje en wijst de betrokkenen op hun verplichtingen.

Volledig artikel en bron: Legal World

Zie ook: Omzendbrief Nr. 260. - Betreft : Aansluiting van de gemeenten op het Centraal Strafregister - gegevens die aan het Centraal Strafregister moeten worden bezorgd, BS 17 augustus 2017