Bespreking van het arrest van het Hof van Beroep van Luik van 28 juni 2017.

"Om de buitenlandse verhuurde onroerende goederen gelijk te behandelen werd voorgesteld om op basis van een persbericht van de Europese Commissie de belastbare grondslag vast te leggen op 22,5% van de jaarlijkse bruto-huuropbrengst. Het Hof van Beroep volgde de belastingplichtige en ook de fiscale administratie verklaarde zich hiermee akkoord in het arrest."

Volledig artikel en bron: Cazimir

Arrest: Luik, 28 juni 2017 (2010/RG/887)