Bespreking van het voorstel van de Europese Commissie tot herziening van Richtlijn 2009/28/EG m.b.t. hernieuwbare energie.

Key amendments:

1. introducing a renewable energy target for 2030 and provides for “national baselines” (Article 3);
2. setting principles for renewable energy support schemes and introducing requirements on the opening of these support schemes to installations located in other Member States (Articles 4 to 6);
3. introducing a time-limit for the granting of permits and measures to simplify the permit-granting process (Articles 16 and 17);
4. amendments to the rules on guarantees of origin (Article 19);
5. introducing certain rights for “renewable energy consumers” and “energy communities” (Articles 21 and 22); and
6. introducing a framework and renewable energy target for the heating, cooling and transport sector (Articles 23 to 26).

Volledig artikel en bron: Loyens & Loeff

Wetgeving:
Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG

Gerelateerde opleiding

Energierecht - een relatief jonge rechtstak met uiteenlopende wetgeving en raakvlakken met verschillende rechtstakken. Mr. Bram Delvaux licht één en ander graag toe tijdens het seminarie 'Energierecht: een praktijkgerichte benadering'.