De langverwachte eindstemming m.b.t. het 'Ontwerp Decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving', beter bekend als de 'Codextrein', gebeurde op woensdag 29 november 2017.

De Codextrein werd aangenomen in het Vlaams Parlement, inclusief de verstrengde regels omtrent de inspraak van de burgers tijdens vergunningsprocedures.

In het artikel worden de belangrijkste wijzigingen opgesomd die thans goedgekeurd werden.

Deze 'Codextrein' spoort nu verder richting Vlaamse regering voor de bekrachtiging en afkondiging van het ontwerp van decreet, om dan eindelijk aan te komen in zijn eindstation: De publicatie in het Belgisch Staatsblad en de uiteindelijke inwerkingtreding.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

 

Gerelateerde opleiding

Op 23.01.2018 kan u in Beveren de studienamiddag 'De omgevingsvergunning eindelijk volledig in werking' volgen.

Mr. Bart De Becker geeft u dan een grondig overzicht van de nieuwe procedure, waarbij bijzondere aandacht besteed zal worden aan de laatste wijzigingen die zijn doorgevoerd in de procedureregeling via de Codextrein.