Enkele markante kanttekeningen bij het recent door de Vlaamse regering goedgekeurde uitvoeringsbesluit Onteigeningen.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleiding

Op 31.01.2018 geeft Mr. Michiel Deweirdt (advocaat Odigo) een webinar rond dit Vlaams onteigeningsdecreet.