Waarom een webinarreeks TPR Familierecht?

TPR dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische bundeling van
de rechtspraak zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek
onderwerp.

Nu bieden wij u ook de kans om met deze overzichten kennis te maken via een webinarreeks: wij laten de auteurs aan het woord tijdens een interactief online seminarie, waarbij zij een onderdeel uit het overzicht telkens nader toelichten.

We starten dit najaar met een eerste reeks rond Familierecht en dit n.a.v. het recent gepubliceerde overzicht ‘Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012 -2016)’, verschenen in TPR 2017, afl. 2-3.

Ontdek het aanbod - TPR Webinarreeks Familierecht

Download folder