Waarom opleidingen rond het nieuw burgerlijk en gerechtelijk recht?

Er is de verzamelwet van 18 juni 2018 waarin we onder meer de nieuwe bepalingen rond mede-eigendom terugvinden en waarmee een ‘volwassen’ versie van de bemiddelingsprocedure wordt gelanceerd.

Uiteraard kunnen we niet rond het nieuwe Burgerlijk Wetboek met enerzijds het nieuwe verbintenissen-, bewijs- en goederenrecht,
waarvan de ontwerpteksten door de Ministerraad werden goedgekeurd; en anderzijds het aansprakelijkheidsrecht, waarvan de publieke consultatieronde afgelopen is.

Het uiteindelijke nieuwe BW zal bestaan uit 9 boeken. Het is grotendeels een “hercodificatie” maar tegelijkertijd wil het lacunes die ondertussen door de rechtspraak werden ingevuld een plaats in het wetboek geven om de rechtszekerheid beter te garanderen. Bedoeling
is om zo tot een modern en coherent wetboek te komen …

In de opleidingen die u hier terugvindt, komen deze nieuwigheden uitgebreid aan bod. Wij konden hiervoor zoals altijd beroep doen op vooraanstaande sprekers, specialisten in hun vakgebied. Zij proberen zich niet enkel te beperken tot het weergeven van de nieuwigheden, maar zullen de impact van de nieuwe bepalingen voor de dagelijkse rechtspraktijk toelichten.

Ontdek het aanbod - nieuw burgerlijk en gerechtelijk recht

Download folder