Waarom opleidingen rond het nieuw burgerlijk en gerechtelijk recht?

Onze vooraanstaande sprekers brengen u een overzicht van de belangrijkste evoluties in hun vakgebied. Hierbij komen zowel de nieuwste wetgevende evoluties aan bod als de relevante rechtspraak uit het domein.

Deze seminaries geven telkens een accuraat overzicht en actuele stand van zaken in het vakgebied, waardoor ze onmisbaar zijn voor elke
rechtspracticus.

Tijdens het jaarlijks rechtspraakoverzicht faillissementsrecht geven Mr. Van Camp en Mr. Mertens een overzicht van de voornaamste 
vonnissen en arresten uit de periode - dit zowel vanuit de Belgische als de Europese rechtspraktijk.

Op de studiedag Actualia Intellectuele eigendom geven gerenommeerde docenten u een actuele en praktijkgerichte update inzake auteurs-, merken-, octrooi,- en modellenrecht. Mr. Peter Flamey licht tijdens de studienamiddag rond Overheidsopdrachten de wijzigingen m.b.t.
de uitvoeringsregels (KB 22 juni 2017) verder toe.

Tot slot geeft Filip Mees aan de hand van een checklist een overzicht van verschillende aspecten van fiscale optimalisatie, met extra aandacht voor het Zomerakkoord en zijn wijzigingswet.

Ontdek het aanbod - najaarsklassiekers

Download folder