Waarom opleidingen rond het nieuw insolventierecht?

De nieuwe bepalingen zorgen voor een omwenteling in het faillissementsrecht: met de invoering van een nieuw en verruimd ondernemingsbegrip is het toepassingsgebied van het insolventierecht gevoelig uitgebreid: niet alleen alle handelaars, maar ook actoren
in andere actieve economische sectoren zoals de vrije beroepen of landbouw komen in aanmerking.

Dit najaar focussen we ons wat insolventie betreft op de positie van de schuldeiser in het nieuwe insolventierecht. Deze ondergaat niet
alleen wijzigingen als gevolg van de nieuwe insolventiebepalingen, maar daarnaast is er ook nog de wet op het ondernemingsrecht en de
komende wijzigingen in het vennootschapsrecht.

Uiteraard mag, niettegenstaande de vele wijzigingen, ons klassiek rechtspraakoverzicht van het faillissementsrecht niet ontbreken:
een grondige analyse van de nationale en internationale rechtspraak over de periode 2017-2018.

Ontdek het aanbod - nieuw insolventierecht

Download folder