Waarom opleidingen rond het nieuw vennootschapsrecht?

Het nieuwe vennootschapswetboek heeft nagenoeg zijn definitieve vorm gekregen en verwacht wordt dat de Kamer haar werk rond
heeft dit najaar. Met het nieuwe wetboek worden niet alleen de vennootschapsvormen gerationaliseerd maar worden ook ingrijpende
wijzigingen doorgevoerd op vlak van het bestuur van de vennootschappen, als ook wat de aansprakelijkheden van de bestuurders betreft.
Dit alles uiteraard samen gelezen met eerder doorgevoerde wijzigingen in het insolventie- en ondernemingsrecht.

Nadat we eerder dit jaar focusten op de grote hervormingen wat de vennootschapsvormen betreft, gaan we dit najaar dieper in op meer
specifieke aspecten van de hervormingen zoals de aandeelhoudersovereenkomsten en de gedwongen overdracht van aandelen.

In de opleidingen die u op deze pagina terugvindt, komen deze nieuwigheden uitgebreid aan bod. Wij konden hiervoor zoals steeds, beroep doen op vooraanstaande sprekers, specialisten in hun vakgebied. Zij proberen zich niet enkel te beperken tot het weergeven van de
nieuwigheden, maar zullen de impact van de nieuwe bepalingen voor de dagelijkse rechtspraktijk toelichten.

Ontdek ons aanbod hieronder.

Ontdek het aanbod - nieuw vennootschapsrecht

Download folder