Waarom opleidingen rond het nieuw erfrecht?

De wet van 31 juli 2017 heeft als doel een modern en evenwichtig erfrecht in het leven te roepen. De beginselen van schenken en erven, die sinds meer dan twee eeuwen in de notariële praktijk gangbaar waren, worden grondig gewijzigd. In het kielzog van deze hervormingen noteren we eveneens wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht en in de erfen schenkbelastingen. Dit alles moet ervoor zorgen dat ons erfrecht meer aangepast is aan de gezinssituaties van vandaag.

In de opleidingen die u hier terugvindt, komen deze nieuwigheden uitgebreid aan bod. Wij konden hiervoor zoals altijd beroep doen op vooraanstaande sprekers, specialisten in hun vakgebied. Uiteraard zijn de voornaamste principes uit het nieuwe erfrecht ondertussen genoegzaam gekend. Onze sprekers zullen zich dan ook eerder toeleggen op de impact van de nieuwe bepalingen in specifieke aspecten van ons familie- en vermogensrecht. Dit alles aan de hand van concrete voorbeelden toegespitst op uw concrete rechtspraktijk.

Ontdek het aanbod - erfrecht

Download folder