De 7 voorjaarstoppers van M&D seminars die je niet mag missen!

Onze vooraanstaande sprekers brengen u een overzicht van de belangrijkste evoluties in hun vakgebied, met aandacht voor zowel de nieuwste wetgevende evoluties als de relevante rechtspraak. Onze seminaries geven telkens een accuraat overzicht en actuele stand van zaken in het vakgebied, waardoor ze onmisbaar zijn voor elke rechtspracticus.

De niet te missen opleidingen zijn: 

  1. Actualia overheidsopdrachten
  2. Actualia ontslagrecht
  3. Update ondernemingsrecht anno 2019
  4. Actualia vastgoed- en bouwrecht
  5. Bewijs en onrechtmatige daad
  6. Capita selecta GDPR
  7. Actualia insolventie

Onze experten

joke-baeck

Prof. Joke Baeck

hoofddocent, UGent

Hoofddocent UGent

Onderzoeksdisciplines:
Burgerlijk recht
Rechtstheorie, rechtsmethodologie en wetgevingsleer
Rechtsvergelijking

diederik-bruloot

Prof. dr. Diederik Bruloot,

docent, UGent

Diederik Bruloot is a professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on international economic law. His current research focusses on the legal aspects of corporate finance. During the last years he published on a broad range of topics within the fields of company law, insolvency law and consumer law.

Diederik obtained his law degree at Ghent University in July 2005 (summa cum laude) and joined the Financial Law Institute as a research assistant afterwards. In June 2012 he successfully defended his PhD thesis regarding creditor protection in European company law (Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerp-Cambridge, Intersentia, 2014, 824 p.).

He is a member of the Financial Law Institute (2005), of the Belgian National Centre for Company Law (2014), of the Interuniversity Centre for Consumer Law (2014) and of the Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (2015).

margo_caproni

Meester Marga Caproni

Advocaat - vennoot, Squire Patton boggs

Marga maakt deel uit van het internationale Labour & Employment Team van Squire Patton Boggs. Zij heeft zich verdiept in de materie van privacy in de arbeidsrelatie. Zij adviseert cliënten met vragen rond o.m. controle van e-mail en internetgebruik, klokkenluidersregelingen, privacy bij dringende reden en vragen tot inzage van (voormalige) werknemers.

 

astrid-clabots

Meester Astrid Clabots

Advocaat - vennoot , Clabots Advocaten

Meester Astrid Clabots kan terugbuigen op bijna 20 jaar balie-ervaring en heeft zich in de loop der jaren geprofileerd als specialist inzake vastgoedrecht met bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsgebouwen.

Naast de klassieke juridische geschillenbeslechting heeft ze zich inmiddels ook verdiept in een oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling.

 

dominique-de-marez

Meester Dominique De Marez

Advocaat, Balie West - Vlaanderen (Eubelius)

Dominique De Marez is advocaat aan de balie West-Vlaanderen (Eubelius) en gastdocent aan de KULeuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in insolventieprocedures en geeft regelmatig seminaries over insolventierecht en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

 

stephanie_de_smedt

Meester Stéphanie De Smedt

advocaat, Loyens & Loeff

Stéphanie is lid van de Litigation & Risk Management Praktijkgroep van Loyens & Loeff en van het kantoor-brede Privacy & Data Protection Team en het Healthcare & Life Sciences Team. Zij is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van technologieoverdracht, licentieovereenkomsten, merken- en auteursrecht en geschillen inzake namaak), ICT-recht, en privacy en bescherming van persoonsgegevens. Stéphanie vertegenwoordigt cliënten ook in deze domeinen, zowel voor de rechtbank als in alternatieve geschillenbeslechting. Stéphanie is lid van de Balie te Brussel, de International Trademark Association (INTA) en de International Association of Privacy Professionals (IAPP).

ghijsbrecht-degeest

De heer Ghijsbrecht Degeest

doctoraatassistent, Instituut voor Goederenrechtgh

Ghijsbrecht is master in de rechten (2014) en in het notariaat (2015) en was in 2015 werkzaam als notarieel jurist en als praktijkassistent aan het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven.

Sinds 2016 is Ghijsbrecht voltijds verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven, waar hij een doctoraat voorbereidt over kwalificatie en herkwalificatie van zakelijke en persoonlijke gebruiksrechten.

Ghijsbrecht is redacteur voor het deelgebied Zakenrecht en Zekerheidsrechten van het Nieuw Juridisch Weekblad (NJW) en maakt tevens deel uit van het onderwijsteam Zaken- en Contractenrecht aan de UHasselt.

peter-flamey

Meester Peter Flamey

Advocaat - vennoot, Flamey Advocaten

Peter Flamey behaalde in 1982 de diploma's van Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid en Baccalaureaat in de Thomistische Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Hij volgde vanaf 1984 stage als advocaat in het kantoor van Mr. Hervé Nelissen-Grade, Ere-deken van de Nationale Orde van advocaten en Oud-Stafhouder van de Balie te Leuven.

Hij verbond zich in 1988 aan de Balie te Brussel om zich in het kantoor van Mr. Martin Denys te bekwamen in het publiek en administratief recht.

In 1994 stichtte hij het eerste nichekantoor in Vlaanderen, gespecialiseerd in het publiek en administratief recht.

anouk-focquet

Meester Anouk Focquet

Advocaat, Contrast Law

Anouk is senior associate bij contrast waar zij deel uitmaakt van het EU regulatory departement en hoofd is van het privacy en data protection team.

Anouk voert samen met haar team privacy en data protection audits uit voor internationale en Belgische ondernemingen in verschillende sectoren: van de automobiel industrie tot retail en consultancy. Ze is verder ervaren in alle aspecten van privacy wetgeving, waaronder e-privacy wetgeving.

Anouk is als onderzoeker verbonden aan de Research Group on Law, Science, Technology & Society (‘LSTS’) van de Vrije Universiteit Brussel.

roel-fransis

Meester Roel Fransis

Advocaat - vennoot, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Roel Fransis is a Partner in the Banking and Finance Practice Group. He specialises in banking and (international) insolvency law. He advises national and international clients and has extensive experience in litigation in these fields.

He holds a law degree (2005) and a PhD in Law (Contractual subordination of claims in insolvency law, 2013) from the University of Leuven (KU Leuven). He is a researcher at the Institute for Commercial and Insolvency Law of the University of Leuven. He is author of many publications in the field of insolvency law, and is a regular speaker at national and international insolvency law conferences. He is a member of Insol Europe, Insol Europe Academic Forum and the Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL).

He joined Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick in 2005 and became partner in 2014.

virginie-frémat

Meester Virginie Frémat

Advocaat -vennoot, CMS Law

Virginie specialises in Insurance law, corporate litigation (M&A litigation, directors’ liability, shareholders disputes, banking litigation) and restructuring matters (judicial reorganisation, bankruptcies and distressed acquisitions). She acts for both insurers and corporates in complex litigation and arbitration matters.

 

bart-gheysens

De heer Bart Gheysens

Juridisch adviseur Overheidsopdrachten, Vlaamse Overheid

Meer informatie volgt. 

gitte-laenen

Meester Gitte Laenen

Advocaat - vennoot, GD & A Advocaten

Gitte Laenen studeerde in 2002 af in de opleiding Rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, in de optie publiekrecht.

Daarna werkte zij gedurende vier jaar bij de vakgroep Staats- en Bestuursrecht aan de VUB, eerst als assisterend academisch personeelslid, later als FWO-beursaal (onder prof. Marnix Vandamme en prof. Kaat Leus). Tijdens deze jaren verrichtte zij uitgebreid onderzoek binnen het administratief recht, en in het bijzonder binnen de materie van de overheidsopdrachten.

In 2004 behaalde zij een bijkomend diploma in de specialisatieopleiding “Economisch Publiek Recht” aan de VUB. Tot september 2012 is zij verbonden gebleven aan de vakgroep Staats- en bestuursrecht (VUB) als deeltijds (10%) praktijkassistent en als begeleidster van de Masterproeven publiek recht. Bovendien doceerde zij in de academiejaren 2008-2009 en 2009-2010 de cursus “Administratieve contracten” in het tweede Masterjaar, afstudeerrichting publiek recht (dit in vervanging van professor Sven Baeten die tijdelijk in het buitenland verbleef).

In juni 2006 maakte Gitte Laenen de overstap naar de advocatuur en startte zij bij GD&A Advocaten.

Bij GD&A Advocaten is Gitte Laenen sedert 2010 als vennoot verantwoordelijk voor het Departement Administratief recht, PPS en Overheidscontracten, alwaar zij in hoofdzaak bezig is met dossiers betreffende overheidsopdrachten, concessies, lokaal personeelsrecht, onteigeningen en publiek aannemingsrecht.

peter_teerlinck

Meester Peter Teerlinck

Advocaat - vennoot, & De Bandt

Peter Teerlinck focuses on Belgian and European public procurement law, and commercial law. He is a member of the bar of Brussels.

His broad practice and experience cover complex litigation with regard to public procurement, and national and international business litigation. He assists companies in drafting commercial contracts in a broad sense, and in particular distribution agreements. Public authorities as well as companies can contact him concerning the drafting of respectively their tenders and offers, as well as for legal assistance in the administrative or civil courts in case of a dispute.

His clients include multinational firms as well as small and medium-sized enterprises and public authorities of different sizes. They can all count on tailor-made advice and defense.

Peter has published numerous legal articles concerning public procurement law and competition law. He regularly lectures on national and European aspects of public procurement law.

Peter studied law in Namur and at the Catholic University of Leuven (1986-1991), and obtained a post graduate degree in European law at the ’Institut de droit européen’ (University of Brussels, 1992). He began his career as a lawyer in 1992 with the law firm Schuermans & Schuermans, where he became partner in 2001. In July 2010 he became partner at & DE BANDT.

Peter Teerlinck practices in Dutch, French, English, German and Spanish, and has a passive knowledge of Italian.

kristof-uytterhoeven

Meester Kristof Uytterhoeven

Advocaat - vennoot, Caluwaerts-Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven legt zich toe op het vastgoedrecht en het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zijn expertise situeert zich in het bijzonder op het vlak van overheidsopdrachten, privaatrechtelijke bouwcontracten en het statuut en de deontologie van de architect.

Door zijn jarenlange ervaring als advocaat biedt hij U een hoogstaande juridische adviesverlening, evenals een optimale bijstand bij het onderhandelen van vastgoedcontracten en het succesvol behandelen van geschillen zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges.

 

wannes-vandenbussche

Meester Wannes Vandenbussche

Advocaat , Linklaters

Wannes Vandenbussche (1989) studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). Hij behaalde in juli 2012 zijn diploma in de Joint Research Master van de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg (magna cum laude).

Sinds september 2018 is hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel in de Dispute Resolution Practice van Linklaters. Gedurende het academiejaar 2018-19 doceert hij als plaatsvervangend docent het aanvullende keuzevak bewijsrecht in de master rechten te Leuven. Wannes is redactielid van het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht en de redacteur procesrecht van het Nieuw Juridisch Weekblad. Hij is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

 

kristof-vanhove

Prof. dr. Kristof Vanhove

Advocaat - vennoot, Integra Advocaten

Kristof Vanhove is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.

De focus van zijn praktijk ligt op de retailsector (handelshuur / franchising).

Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Hasselt, en is stichtend vennoot van INTEGRA (2013).

Sinds 2016 is Kristof erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken; hij wordt ook geregeld aangesteld als arbiter.

Kristof is lid van CEPANI, het toonaangevende Belgische centrum voor arbitrage en bemiddeling.

Kristof is licentiaat/master in de rechten (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (Ph.D.) (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur aan de KULeuven. In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011, summa cum laude).

Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kristof Vanhove is auteur van diverse toonaangevende publicaties, waaronder zijn proefschrift over handelshuur (Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 560 p.).

bart-vanschoebeke

Meester Bart Vanschoebeke,

Advocaat - vennoot, Claeys & Engels

Bart is actief inzake sociaal recht, met de klemtoon op verschillende aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheid, met inbegrip van arbeidscontractenrecht, ontslagen, herstructureringen, Europese ondernemingsraden en Europese sociale zekerheid.

Hij geeft veelvuldig lezingen over deze onderwerpen en heeft verschillende publicaties inzake arbeidsrecht op zijn naam. Bart is lid van het wetenschappelijk comité en wordt als expert vermeld in de 2018 editie van Chambers and Partners Europe: "Bart Vanschoebeke is a long-standing employment adviser, providing advice at the domestic and EU level. Vanschoebeke pays particular service to contracts, dismissals and restructuring."

Who’s Who Legal: Labour & Employment 2018 vermeldt Bart als volgt: "Bart Vanschoebeke’s expertise spans the gamut of employment matters including contracts, dismissals, social security and restructuring on a European level. He is widely known and well respected within the international market, receiving nominations from peers around the world.".

Bart behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Leuven (K.U.Leuven; 1992) en een speciale licentie sociaal recht aan de universiteit van Brussel (ULB; 1993).

).

ann-witters

Meester Ann Witters

Advocaat - vennoot, Claeys & Engels

Ann adviseert werkgevers in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij dagdagelijkse vragen inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag. Ze heeft zich onder meer gespecialiseerd in herstructureringen van ondernemingen met meervoudig ontslag, onderhandelingen met werknemersafgevaardigden, en de wetgeving inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Ann adviseert regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens in een nationale en internationale context.

Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en verzorgde talrijke juridische publicaties. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Actief Eindigen". Ann is lid van onder meer de "Personnel Managers Club" en van de "Internationale Practice Group Individual Employments Rights" in de schoot van Ius Laboris.

Ann behaalde haar diploma van Licentiaat in Rechten aan de Universiteit van Gent in 1991. Aan diezelfde universiteit behaalde zij in 1992 de speciale Licentie "Sociaal en Economisch recht". Datzelfde jaar startte zij haar carrière als advocaat. Sedert 2000 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

Ook interessant voor u

Het nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: Een round-up

Op 4 april 2019 verscheen de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wetgeving zal op 1 mei 2019 in werking treden.

Het nieuwe wetboek beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Tijdens dit webinar krijgt u een globaal overzicht van de ingrijpende wijzigingen van de vennootschapswetgeving, dit weliswaar in een notendop. 

Volg alvast deze webinar - on -  demand waar en wanneer je maar wilt!

Download folder

Een interessante brochure met de 7 voorjaarstoppers van M&D Seminars voor opleidingen die plaatsvinden vanaf april tot juni.

Geef hieronder uw e-mailadres op en download gratis de informatiebrochure.