Uw specialist in juridische en juridisch-fiscale seminaries

Nieuwigheden

Actuele seminaries

Een selectie van seminaries voor u. Er worden zeer regelmatig nieuwe seminaries toegevoegd:

Datum
Tijdsduur
Opleidingen
28-01-2020
9:30-17:30
Studiedag M&A anno 2020
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
30-01-2020
Actualia omgevingsrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
11-02-2020
13:30-17:30
Rechtspraakoverzicht Echtscheiding en uitkering na echtscheiding
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
14-02-2020
13:30-17:30
Actualia burgerlijk procesrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
20-02-2020
09:30-17:30
Studiedag Grensoverschrijdende tewerkstelling
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
07-02-2020
13:30-17:30
Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
13-02-2020
13:30-17:30
Faillissementsrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
18-02-2020
Samenlevingsvormen
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
17-03-2020
13:30-17:30
Beleggingsverzekeringen: het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
31-03-2020
13:30-17:30
Ondernemingsovereenkomsten: update na nieuwe B2B wet en nieuw BW
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
20-03-2020
13:30-17:30
Aandachtspunten bij planning via levensverzekeringen, andere bedingen ten behoeve van een derde, schenkingen en aanwasbedingen
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
27-03-2020
13:30-17:30
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
11-03-2020
13:30-17:30
De zorgvolmacht anno 2020
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
24-03-2020
13:30-17:30
Actuele ontwikkelingen inzake nietigheid in het vermogensrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
20-03-2020
13:30-17:30
Zakelijke zekerheden op roerende goederen
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
12-03-2020
13:30-17:30
Vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen: update
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
18-03-2020
13:30-17:30
Update GDPR/privacy: lessen na 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
05-03-2020
09:30-17:30
Studiedag Huur anno 2020
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
15-05-2020
13:30-17:30
Actualia ontslagrecht
Lees meer
Seminar Select

Sluit een Seminar Select abonnement met M&D Seminars en kies gedurende 12 maanden vanaf de factuurdatum per schijf van € 750 voor een budget van € 1000 eender welke seminaries (namiddagen of dagen) uit het aanbod van M&D Seminars (exclusief webinars).

 

Ontdek het abonnement

Actuele webinars

Een selectie van topwebinars voor u. Er worden zeer regelmatig nieuwe webinars toegevoegd. Bekijk zeker ook onze On demand webinars:

Datum
Tijdsduur
Opleidingen
28-01-2020
12:00-14:00
Het innovatiepartnerschap: the new kid on the block?
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
29-01-2020
12:00-14:00
Bouwrecht in het appartementsgebouw
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
31-01-2020
12:00-14:00
Marketingrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
12-02-2020
12:00-14:00
Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
14-02-2020
12:00-14:00
Actualia handelsagentuur
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
19-02-2020
12:00-14:00
Beding van aanwas
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
05-03-2020
12:00-14:00
Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
31-03-2020
12:00-14:00
Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
12-03-2020
12:00-14:00
Actualia Bewind
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
05-06-2019
2 uur
Drones en hun juridische aspecten
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
19-06-2019
2 uur
De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-05-2019
2 uur
Internationaal Privaatrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
25-09-2019
2 uur
Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
10-05-2019
2 uur
Staking
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
01-10-2019
2 uur
Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-10-2019
2 uur
Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
15-11-2019
2 uur
Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
23-10-2019
2 uur
Nieuwigheden in het Merkenrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
15-05-2019
2 uur
Bescherming van cliënteel
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
26-04-2019
2 uur
Actualia wegtransportrecht - ladingzekering
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
24-09-2019
2 uur
Contracten met concurrenten
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
19-04-2019
2 uur
Productaansprakelijkheid
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
14-03-2019
2 uur
Het nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-05-2019
2 uur
Oprichting en uitkering in de BV
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-05-2019
2 uur
Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-05-2019
2 uur
Bestuur en governance binnen de NV
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
28-05-2019
2 uur
Overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-12-2019
2 uur
Juristen – Data en Nieuwe Technologie
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
11-06-2019
2 uur
Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: een update
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-12-2019
2 uur
De nieuwe B2B wet
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
05-11-2019
2 uur
Uitvoering van vonnissen en arresten
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-11-2019
2 uur
10 jaar Salduz
Lees meer
Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer u wilt. Een persoonlijk abonnement waarmee u zoveel live of on demand webinars kunt volgen als u maar wilt. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar. 

Ontdek het abonnement