M&D Seminars werkt uitsluitend met uitmuntende sprekers uit de praktijk. Voor het zomerprogramma werkt M&D Seminars samen met: 

bart-adriaens

meester Bart Adriaens

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart Adriaens concentreert zijn activiteiten binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, waarover hij uitgebreid heeft gepubliceerd en gedoceerd tijdens talrijke seminaries. Hij wordt beschouwd als één van de toonaangevende advocaten in België op het vlak van actieve bijstand aan werkgevers die doorgedreven controles en onderzoeken ondergaan van de diverse sociale inspectiediensten.

Bart Adriaens startte zijn carricre aan de Brusselse Balie, en plaatste zich in 1995 over naar de Kortrijkse Balie, waar hij de eer had om in 1996 de plechtige openingsrede voor de Balie te mogen houden.

Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Gent (RUG) en is tevens licentiaat in het sociaal recht, een diploma dat hij behaalde aan de universiteit van Brussel (ULB).

annick-alders

meester Annick Alders

advocaat-vennoot, Crivits & Persyn

www.crivits-persyn.be

Annick Alders (°1978) studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Zij werd in 2001 advocaat aan de balie in Brugge en medewerker van Crivits & Persyn. Zij behaalde in 2004 een postgraduaat vennootschapsrecht.

Annick is actief op de afdeling ondernemingsrecht van Crivits & Persyn en behandelt materies van vennootschapsrecht en insolventierecht. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en vereffeningen. Zij treedt geregeld op als curator en vereffenaar en begeleidt daarnaast cliënten in de diverse aspecten die gepaard gaan met (dreigende) insolventie.

ferenc-ballegeer

meester Ferenc Ballegeer

advocaat, oprichter, FB-Private Wealth Law

Ferenc Ballegeer (°Eeklo 13 oktober 1978)

  • Licentiaat in de rechten - Katholieke Universiteit Leuven 2001
  • Diplôme en Sciences Fiscales - Ecole Supérieure des Sciences Fiscales Bruxelles 2006
  • Summer School in English Legal Methods - University of Cambridge 2007
  • Certified Private Banker – Febelfin Academy 2009
  • International Legal English Certificate (ILEC) – University of Cambridge 2012

Lidmaatschappen :

  • Advocaat bij de balie te Brussel (NOAB)
  • Association Internationale des Jeunes Avocats – International  Association of Young Lawyers (AIJA) 
  • Bestuurslid Belgian Business Association (BBA) : de enige Belgische LGBTQI business vereniging
  • Estate Planning Skill Group (EPSG)
koen-baluwe

meester Koen Baluwé

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

Koen Baluwé werd in 1990 Licentiaat in de rechten en in 1991 Licentiaat in het Europees recht.

Beide diploma’s behaalde hij aan de Universiteit Gent.

Na wetenschappelijke opdrachten aan de Universiteiten van Gent en Brussel werd hij in 1994 advocaat aan de Kortijkse balie.

In 2000 ruilde Koen het kantoor Loeff Claeys Verbeke voor het kantoor Laga & Philippe, waar hij in 2001 vennoot werd.

Einde 2004 richtte Koen, samen met Koen De Bock het kantoor De Bock & Baluwé op.

Koen zal er zich blijven toeleggen op het krediet- en zekerheidsrecht, de ondernemingen in moeilijkheden en de overeenkomsten met betrekking tot de handelszaak, de domeinen waar hij reeds jarenlang geboeid mee bezig is.

Koen heeft samen met zijn echtgenote Hilde drie dochters.

In zijn vrije tijd vertoeft hij graag en veel in de natuur.

bart-bellen-2

meester Bart Bellen

advocaat-vennoot, Contrast

Bart Bellen is a partner of contrast. He specializes in corporate law and advises on business law matters.
Bart represents domestic and international companies in corporate and commercial transactions or contentious proceedings. He handles cross-border M&A transactions, multi-jurisdictional corporate restructurings and litigation.
Bart graduated from the University of Leuven (K.U.L.) and obtained a Master’s degree (LL.M.) at New York University School of Law.
Bart Bellen is a member of the Brussels Bar (admitted in New York 1997). He speaks Dutch, French and English.

Education
New York University School of Law (LL.M. 1997)
University of Leuven (K.U.L.) (Lic. Jur. 1996)

Experience
contrast (2006-present)
VWEW, business law department (2004-2005)
Linklaters De Bandt, corporate law & M&A department, Brussels/New York (1997-2002)

diederik-bruloot

Prof. dr. Diederik Bruloot

docent, UGent

Diederik BRULOOT (°Torhout, 1982) werd met ingang van 1 oktober 2014 aangesteld als voltijds docent aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent.

Hij doceert de vakken Handelsrecht en International Economic Law (UGent, Faculteit Rechten), alsook de vakken Ondernemingsrecht en Handels- en economisch recht (UGent, Faculteit Economie).

Zijn onderzoek situeert zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht.

Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten. De commerciële uitgave van zijn doctoraatsproefschrift werd in 2014 gepubliceerd onder de titel “Vennootschapskapitaal en schuldeisers” (Intersentia, 824 p.).

Diederik Bruloot is verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent) en is verder ook lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht en van het Interuniversitair Centrum Consument & Recht.

pieter-callens

meester Pieter Callens

advocaat, Eubelius

Pieter Callens is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2003) en houder van een ManaMa in het economisch recht (ULB, 2004). Hij werd advocaat aan de balie van Kortrijk en bij Eubelius in 2004 en is Senior Counsel sinds januari 2015. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, informaticarecht en marktpraktijken.

Pieter is auteur van verschillende publicaties over intellectueel eigendomsrecht en wordt vaak uitgenodigd als spreker over intellectuele eigendom.

Hij zetelt in de Raad voor de Intellectuele Eigendom en is lid van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift “L’ingénieur Conseil – Intellectual Property” en van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE).

astrid-clabots

meester Astrid Clabots

advocaat-vennoot, Villa Juris Advocaten

Astrid trad in 2014 toe tot Villa Juris.

Zij is verantwoordelijk voor de cel vastgoedrecht en gespecialiseerd in appartementsrecht, projectontwikkeling, vastgoedovereenkomsten (makelaarsopdrachten, huurrecht, koop en verkoop, erfpacht, opstal, …) en ruimtelijke ordening.

Zij studeerde rechten aan het UFSIA en de Katholieke Universiteit Leuven.

Daarnaast is zij lid van diverse redactieraden, onder meer van het Limburgs Rechtsleven, Bestendig Handboek Huur, e.a.

Verder is Astrid auteur van het boek “Heibel in het appartementsgebouw”, in het kader van een doorgedreven specialisatie in het Appartementsrecht.

Tot slot wordt zij regelmatig aangesteld als curator van onbeheerde nalatenschappen.

stijn-claeys

meester Stijn Claeys

counsel, Racine Advocaten

Admitted to the bar in January 2009

Languages : Dutch, French, English

Practice area
Commercial Law, Retail, Distribution law; European Competition law (vertical restrictions).

Other professional activities
- Lecturer (docent) at Lessius Hogeschool Antwerp (Economic law) 2008-..
- Lecturer (docent) at Groep T Leuven, (Commercial Law) 2008-..

Education
- University of Leuven, KUL (Phd, 2009)
- University of Leuven, KUL (Law Degree cum laude, 2002)

Current Position
Lawyer at CMS Debacker since October 2008 in the commercial and competition law department.

Why recommended
Stijn holds a Phd. in commercial law, more specifically on the franchise agreement, from the University of Leuven. The commercial version of his Phd. was published by Die Keure in 2009. Stijn frequently publishes articles on distribution agreements, market practices and competition law. Stijn lectures at the Lessius Business school on Commercial and competition law and frequently speaks on conferences on topics regarding distribution law.

Stijn specializes in commercial law, especially in distribution agreements and assists different clients with managing their distribution network and all related commercials aspects, such as commercial leases, market practices, commercial disputes and competition law issues.

Relevant experience
As an assistant at the KUL, faculty of Kortrijk, Stijn was responsible for the monitoring of students for the course “Introduction to law“ from 2002-2008. Stijn is a Member of the Belgian Franchise Federation and AEDC/VSMR (vereniging voor de studie van het mededingingsrecht, Belgian division of Ligue International du Droit de la Concurrence).

Selected relevant experience includes

- Assisting several franchisors and other distributors in managing their network and possible disputes with franchisees or distributors. This includes a large variety of sectors: supermarkets, food- and beverage retailers, a real estate network, chocolate retailers, do it yourself, fashion, pharmaceutical products, fitness centers, …
- Negotiating and drafting of distribution contracts, lease agreements and assignments of businesses agreements. - Assisting a Belgian franchisor developing their franchise concept abroad through master franchise agreements (chocolate sector)
- Training employees of undertakings in competition compliance and prepare them for dawn raids by competition authorities
- Secondment with a large network of outlet centers, during which Stijn replace the in house counsel and assisted the marketing team with several market practices related issues, negotiated agreements with retailers, dealt with regulatory issues, …-
- Stijn acted as arbiter for the Institute for Arbitration in 2010 in an case about an international Franchise network (car repair sector)

Relevant publications

- Franchising, in reeks Recht en Onderneming, Brugge, Die Keure, 2009, (668 p.)
- “Franchising”, in Artikelsgewijze commentaar, Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2014, afl 96, p. 69-155
- Chapter VII. B “Franchising” in Recht voor de onderneming, ed. 67, 2013, Mechelen, Kluwer, nr. 20-30, 80p.
- Chapter IV, “De franchiseovereenkomst”, in D. STRUYVEN (ed.), Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, december 2012, p. 9-88.
- Introduction, “Precontractuele informatie en – documenten bij distributiecontracten”, in D. STRUYVEN (ed.), Bestendig Handboek Distributierecht, Mechelen, Kluwer, december 2011, p. 9-63 “
 “Precontractuele fase: de informatieplichten en –documenten bij distributiecontracten”, in XIII Handels en Economisch recht deel I Ondernemingsrecht , in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, Mechelen, Kluwer, 2011, 939-985.
- “De Franchiseovereenkomst: Koninginnenstuk van de distributiesector?” in XIII Handels en Economisch recht deel I Ondernemingsrecht , in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, Mechelen, Kluwer, 2011, 1229-1241.
- “Informatieplichten en documenten” in Distributiecontracten, Knops Publishing, 2011, 11-72.
- Chapter 3 “Overeenkomsten met consumenten”; in T. Heremans (ed.) De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming – La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur; een volledig overzich van oud en nieuw; tout sur l’ancien et le nouveau régime, Gent, Larcier, 2010, p. 65-92.
- “Het einde van de Franchiseovereenkomst”, in E. TERRYN (ed.) Beëindiging van overeenkomsten met Handelstussenpersonen, in Recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2009, 419-480.
- “De bijstandsverplichting van de franchisegever en het gevaar gekwalificeerd te worden als feitelijk bestuurder”, D.A.O.R. 2004, nr. 70, p. 3.
- “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wet van 19 december 2005”, N.J.W. 2006, 290.
- "Precontractuele marktstudies zijn bij franchiseovereenkomsten geen afdwingbare garanties", D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 493.
- "Het onderscheid tussen een commerciële samenwerkingsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst", D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 501.
- "De partnerschapsovereenkomst en de bijstandsverplichting", D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 511.
- "Inleiding: Precontractuele informatieverplichtingen bij franchiseovereenkomsten", in D. STRUYVEN (ed.) Bestendig handboek distributierecht, Mechelen, Kluwer, 2008;  Inleidend deel, Inl.-1- Inl. 5-3 (44 p.).
- “La loi belge du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat », in La protection du franchisé au début du XXI siècle, entre réalité et illusions, Paris, L’Harmattan, 2009, 179-237.
- Noot onder Brussel 10 december 2008, D.A.O.R. 2009, nr. 90, 152
- Noot onder Kh. Tongeren 31 maart 2009, D.A.O.R. 2009, nr. 90, 160

Seminars and conferences
- Key note speaker at Brussels Distribution Conference “Juridische verankering van het distributienetwerk”; 3 October 2014, full text to be published
- Competition lunch 21 November 2013 “Are you prepared for a dawn raid?”, Brussels.
- Competition lunch 30 May 2013 “The new Belgian Competition Law: new risks and challenges for undertakings”, Brussels.
- Competition lunch 6 February 2013 “Exhange of information between competitors”, Brussels.
- Comeos E-Commerce University 26 February 2013 “E-commerce, distribution and competition law”, Comeos, Brussels.
- Seminar 21 June 2013 “New Belgian Economic code”, “New rules regarding franchising- agency and exclusive distribution agreements”, Brussels.
- Key note speaker at Colloque « Réalités et illusions de la protection du franchisé au début du XXIème siècle » , 1/04/2008 La maison du Notariat à Paris, «Regards comparés, La loi belge du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle”.
- Key note speaker at Studieavond Post Universitair Centrum KUL:.”Franchising: De wet van 19 december 2005 inzake de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten”, Kortrijk, 19 maart 2009.

- Speaker at NOAB studiedag 15 October 2010 “Distributieovereenkomsten”, “De precontractuele fase, de informatieplichten en de precontractuele documenten bij distributiecontracten”.

- Speaker at “Studiedag Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen”, Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Kortrijk, 11 juni 2009; “Het einde van de Franchiseovereenkomst”.

- M&D Seminars Gent (Holiday in expo): K. DEBOCK en S. CLAEYS, Seminarie Handels- en faillissementsrecht: de laatste ontwikkelingen, Sessie II, 29 september 2005: “De nieuwe wet inzake precontractuele informatie”; DEEL I: Informatieplicht in het Gemeen recht en DEEL III Internationale vergelijking.

henri-derycke

meester Henri Derycke

advocaat-vennoot, Derycke & Vandenberghe

PUBLICATIES

HAELTERMAN, A., DERYCKE, H., De voorafgaande fiscale akkoorden: procedure en praktijkervaringen, TRV 1995, 3-25.

DERYCKE, H., Overdracht van een 'geheel van goederen'. Circulaire verduidelijkt nieuwigheden, Fisc.Act. 1999, afl. 32, 4-8

DERYCKE, H., 'Buitenlandse' aandelenopties en bedrijfsvoorheffing, Fiscoloog (I.) 1999, afl. 188, 1-3.

DERYCKE, H., Liberaliteiten veronderstellen kosten, TFR 2000, 422-424 en http://tfrnet.larcier.be (25 juni 2000).

DERYCKE, H., Werknemersparticipatie Bijdragen in boek - In: X., Vechten om talent. Analyse van juridische actiemiddelen, 105-275 - 2002

DERYCKE, H., (Her)trouwen of samenwonen fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Huwelijk en Samenwoning, 17-19 - 2005

DERYCKE, H., Onderscheid tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen: fiscale aspecten (successierechten) Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Huwelijk en Samenwoning, 135-144 – 2005

DERYCKE, H., De aftrek voor risicokapitaal of de notionele intrestaftrek: een eerste analyse met bedenkingen op het vlak van estate planning, TEP 2006, afl. 1, 6-33.

DERYCKE, H., De afschaffing van effecten aan toonder: enkele fiscale aspecten, TEP 2006, afl. 3, 211-218.

DERYCKE, H., De toepassing van artikel 9 W. Succ. op effecten: pleidooi voor fiscale hygiëne, TEP 2007, afl. 5, 487-502

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootshcap: vennootschapsrechtelijke technieken: inkoop van eigen aandelen - fiscale gevolgen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 347-351 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken: dividenden Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 337-340 - 2009

DERYCKE, H., De afschaffing van effecten aan toonder: enkele fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 89-95 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen van een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken: kapitaalvermindering- fiscale gevolgen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 357-360 – 2009

DERYCKE, H., Ascendentenverdeling/Dubbele akte: fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 243-245 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Optimalisatie van de notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 393-403 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen van een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken - tantièmes Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 361-363 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., De notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 391-392 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Beleggen in de vennootschap Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 405-410 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootschap: andere technieken Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 377-386 - 2009

DERYCKE, H., De fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen - natuurlijke personen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 313-318 - 2009

DERYCKE, H., Interne meerwaarden: standpunt van Rulingcommissie, rechtspraak en impact wetswijziging Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 325-334 - 2009

DERYCKE, H., De problematiek van de interne meerwaarden Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 319-323 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Risico's i.v.m. notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 411-417 - 2009

DERYCKE, H., WEYTENS, A., Recht van bewoning toegestaan door een patrimoniumvennootschap fiscaal bekeken. Een over het hoofd geziene planningsmethode?, TEP 2010, afl. 1, 21-35

DERYCKE, H., Verzekering tegen politiek risico?, TEP 2010, afl. 2, 59-62

DERYCKE, H., Ascendentenverdeling: fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 233-237 - 2011

DERYCKE, H., Feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen: Successierechten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect na overlijden: Langstlevende, 15-22

michiel-deweirdt

meester Michiel Deweirdt

advocaat-vennoot, Odigo

Michiel Deweirdt is actief in het milieurecht, het ruimtelijke ordeningsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. 

Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). 

Hij is medewerker van de reeks "Onroerend goed in de praktijk" uitgegeven bij Kluwer. Hij is ook redactielid bij het Tijdschrift voor omgevingsrecht en omgevingsbeleid (TOO). Van 2010 tot en met 2014 was hij voorzitter van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent.

Michiel Deweirdt is lid van de balie van Kortrijk en van de balie van Gent. Hij was vennoot bij Monard-D'Hulst sedert 1 september 2011 tot hij Odigo vervoegde. Hij geeft regelmatig lezingen over vastgoed en onroerend erfgoed, administratief recht en stedenbouw, en heeft diverse boeken en artikels gepubliceerd.

eric-dursin

de heer Eric Dursin

Raadsheer, Hof van Beroep, Gent

° Kortrijk, 2 augustus 1956

STUDIES
- Latijn-Wetenschappelijke Humaniora aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk
- Kandidaat in de Rechten aan de K.U.L. Campus Kortrijk (1976)
- Licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven met grote onderscheiding (1979)
- Licentiaat in het Notariaat aan de K.U.Leuven met onderscheiding (1980)
- Negotiation Workshop – Program of instruction for lawyers aan de Harvard Law School (1994)

BEROEP
- Deeltijds stagiair en klerk op een notariskantoor (1979-1984)
- Kandidaat-notaris
- Advocaat aan de balie te Kortrijk (1980 – 2000)
- Herhaaldelijk aangesteld als faillissementscurator
- Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk (1990 – 2000)
- Rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, met gelijktijdige benoeming in de rechtbanken van koophandel te Brugge, Ieper en Veurne (2000-2004)
- Raadsheer in het hof van beroep te Gent (sedert 2004)
- Voorzitter van de tuchtcommissie van het Instituut der bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de accountants en belastingconsulenten (2002-2004)
- Deeltijds lesgever vennootschapsrecht Brugge Business School – VLEKHO – postgraduaat bedrijfsbeheer, postgraduaat fiscale wetenschappen en postgraduaat vennootschapsrecht
- Deeltijds lesgever vennootschapsrecht Syntra West – ondernemersopleiding
- Redactielid Tijdschrift voor huurrecht (tot 2003)
- Correspondent Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en RABG

AUTEUR VAN DIVERSE PUBLICATIES IN VERBAND MET HUUR, DISTRIBUTIERECHT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENT, O.M.:
- “Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst”, A.J.T., 1995-96, p. 13-16
- Editor en co-auteur van het boek “Handelsagentuur”, Mys & Breesch, Gent, 1997, 2 delen, XVIII + 756 blz.
- “B.T.W., onroerende verhuur en aanverwante overeenkomsten en het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen”, T. Huur, 1997-87, 249-259 (samen met K. Baluwé)
- “De grondvoorwaarden voor faillissement toegepast op een burgerlijke vennootschap en op haar vereffenaar, TWVR, 1997, 142-144
- “Concurrentiebeperkingen voor de handelsagent na het einde van de handelsagentuurovereenkomst, in: Cousy, H., Gotzen, F., en Van Schoubroeck, C., Themis 12, Handels- en verzekeringsrecht, Die Keure, 2002, p. 77-91
- “De invloed van het Europees recht op Belgische distributieovereenkomsten, Kluwer, Mechelen, 2003, p. 143-199
- “De toepassing van de wet op het gerechtelijk akkoord: enkele knelpunten”, in: Faillissement en Gerechtelijk akkoord herbekeken, (eds. K. Byttebier, E. De Batselier, E. Janssens) (samen met K. De Meester) Maklu-Uitgevers, 2004, p. 51-145
- “Artikel 54 van de faillissementswet en de opdracht van de accountant – een juridische analyse”in: Nieuwe opdracht voor de accountant in het kader van de gewijzigde faillissementswet, Die Keure, 2004, p. 9-37 (samen met R. Van Boven)
- “Raakvlakken en afgrenzing tussen het Weens Koopverdrag en het gemeen recht”, in; Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht, Larcier, 2005
- “Het Weens Koopverdrag: onbekend en ten onrechte onbemind, in: Liber Alumnorum KULAK 
- Actualia Vermogensrecht: Huldeboek G. Macours, Die Keure, 2005

herman-de-bauw

meester Herman De Bauw

advocaat-vennoot, Eubelius

°1958

Opleiding
K.U.Leuven, Licentiaat in de rechten, 1981
University of Virginia, LL.M., 1983

Advocaat sinds 1984

Activiteiten
- Hoofdredacteur l'Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence depuis 1988
- Lid redactiecomité Revue de Droit Commercial Belge - Actualités
- Redacteur handelsrecht  Financieel Economische Tijd
- Arbiter Internet Domainnames, Cepani Alternative Dispute Resolution
- Rapporteur for Belgium, Anti-Trust and Trade Law Update, International Bar Association
- Auteur van verscheidene artikels over Handelspromoties, Oneerlijke Concurrentie en Anticartel wetgeving
- Lid directiecomité van de Assocoation pour l'Etude du Droit de la Concurrence (LIDC)
- International Bar Association (IBA)
- Belgian Branch Arbitration Commission SGOA (Organization IT Dispute Resolution)


Talen
Nederlands, Frans, Engels

bart-de-becker

meester Bart De Becker

advocaat

Bart De Becker startte zijn loopbaan als medewerker bij de Universiteit Gent (1997-1999) en als adjunct-adviseur bij de FOD Buitenlandse Zaken (1999-2004), waar hij een grondige praktijkervaring opdeed in het bestuursrecht. Hij maakte de overstap naar de balie in 2004.

Hij legt zich toe op dossiers van administratief recht, met bijzondere aandacht voor milieu & energie, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Daarnaast specialiseert hij zich ook in bodemsanering, lokale en regionale fiscaliteit en overheidsopdrachten.

Bart is docent milieurecht en ruimtelijke ordening & stedenbouw voor Syntra West (Escala) en lesgever ruimtelijke ordening bij Kluwer Opleidingen en Amelior. Sinds 2009 zetelt hij in de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

“Een onoplosbaar probleem bestaat niet. Met een kritische geest ga ik op zoek naar een creatieve en juridisch sluitende oplossing op lange termijn, indien nodig via de rechtbank, maar bij voorkeur door overleg en persoonlijk contact.”

koen-de-bock

meester Koen De Bock

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

De Bock & Baluwé

° Wetteren, 3 januari 1968

OPLEIDING
- Humaniora (Latijn-Griekse) aan het Sint-Franciscuscollege te Wetteren (1986)
- Licentie Rechten aan de Universiteit Gent (1991)
- Erasmusproject te Osnabrück (Duitsland) van 1 februari 1991 tot 30 juni 1991
- DEA Droit des Affaires Université Panthéon-Sorbonne Paris I (1992)

BEROEPSERVARING
- ingeschreven als stagiair aan de balie te Kortrijk op 19 november 1992 (patroon: Jozef Lievens)
- medewerker van het kantoor Loeff Claeys Verbeke in de periode 1 oktober 1992 - 31 januari 2000
- medewerker en vervolgens vennoot van het kantoor Laga & Philippe in de periode 1 februari 2000 - 15 november 20
- vanaf 15 november 2004 oprichter en vennoot van het kantoor De Bock & Baluwé (www.dbblaw.be)

PUBLICATIES
- Mede-auteur van een aantal hoofdstukken in het boek "Handelsagentuur", uitgegeven in 1997 bij Mys & Breesch te Gent.
- Auteur van het hoofdstuk "Handelsagentuurovereenkomsten" en van het hoofdstuk "Franchising-overeenkomsten" in het "Bestendig Handboek Distributierecht".
- Auteur van de hoofdstukken "Commissionair", "Franchisenemer" en "Makelaar" in het "Zakboekje Handelstussenpersonen
- Auteur diverse noten bij rechtspraak.

DIVERSE
- Winnaar van de Kortrijkse Pleitwedstrijd in 1997
- Winnaar van de Pleitwedstrijd der Zuidelijke Nederlanden in 19
- Lid van de juridische commissie van de Belgische Franchise Federatie

meester Joris J. De Smet

advocaat

advocaat
plaatsvervangend raadsheer hof van beroep te Gent

philippe-ernst

Prof. dr. Philippe Ernst

docent, UAntwerpen

Philippe Ernst is sinds februari 2016 als vennoot toegetreden tot Lige Advocaten.

Philippe Ernst begeleidt sinds 1989 Belgische en buitenlandse ondernemingen op het vlak van vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames (M&A), herstructureringen, contracten, handelsrecht en financieel recht. Hij heeft bovendien een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van onroerend goed en publiek-private samenwerking (PPS) en heeft ook verscheidene intercommunales en publieke overheden geadviseerd.

Philippe is als docent verbonden aan de Universiteit Antwerpen (UA) en fungeert geregeld als gastdocent aan andere instellingen (HUB-KUL, AMS, e.a.). Hij doceert vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames en herstructureringen. Daarnaast spreekt Philippe geregeld op seminaries en studiedagen. Hij is ook de auteur van verscheidene juridische boeken, artikelen en bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames (M&A), herstructureringen, insolventie, handelsrecht en financieel recht.

Philippe Ernst was eerder al actief als vennoot in enkele andere advocatenkantoren (Laga resp. HVG advocaten – avocats) en werkte als Director bij “Big Four”-organisaties (Deloitte resp. EY). Hij startte zijn juridische loopbaan als assistent Handels-, Economisch en Financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde zijn licentiaatsdiploma aan de Universiteit Antwerpen met grote onderscheiding (1989) en nam deel aan de internationale pleitwedstrijd René Cassin (Straatsburg, 1989). In 1996 werd Philippe doctor in de rechten met een proefschrift over “Belangenconflicten in naamloze vennootschappen”.

Philippe adviseert in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

anouk-focquet

meester Anouk Focquet

advocaat, Contrast

Anouk Focquet is senior associate at contrast. She is active in the Competition & EU team of contrast, with a particular focus on distribution law and privacy and data protection matters.

Anouk conducts privacy and data protection compliance audits both for Belgian and international companies. She is experienced in drafting (website) privacy statements and binding corporate rules and advises on a broad range of legal topics including camera surveillance, whistleblowing systems, screening of job applicants and employee monitoring of internet, e-mail and telephone usage.

Anouk graduated from the University of Antwerp in 2010, magna cum laude. She was guest lecturer at the University of Leuven.

Anouk regularly speaks and publishes on these topics. Among others, she will provide an in-depth lecture on the introduction of the GDPR during Wolters Kluwer’s seminars in summer 2017.

Anouk Focquet is admitted to the Brussels Bar. She speaks Dutch, French and English.

gerd-d-goyvaerts

meester Gerd D. Goyvaerts

advocaat-vennoot, Tiberghien

Tiberghien

Medewerker sinds 1996, vennoot sedert 2002.

Vakgebieden:
Fiscale optimalisatie van het bedrijfsmatig en privévermogen van de Belgische ondernemer en vermogende particulier.
Internationale belastingplanning voor ondernemingen en particulieren.
Estate en successieplanning.
Trusts & stichtingen.
Fiscale regularisatie en begeleiding bij repatriëring van vermogen.
Fiscale aspecten van de emigratie van en naar België.
Aandelenplannen.
Bijzondere aandacht voor vrijwillige fiscale regularisaties en anti-witwaswetgeving en reglementering in een wereld waarin het bankgeheim inkrimpt.

Opleiding:
Fiscale Hogeschool Brussel (in de Fiscale Wetenschappen, 1991).
K.U.L. en Universiteit van Heidelberg (Lic. in de rechten cum laude, 1989).

Talen:
Nederlands, Engels, Frans, Duits.

Andere professionele activiteiten:
Geregeld spreker op nationale en internationale seminaries en auteur van talrijke fiscale artikels in toonaangevende tijdschriften zoals “Tijdschrift voor Fiscaal Recht” en "Fiscale Actualiteit".
Voormalig Voorzitter en Vice-Voorzitter van de Fiscale Commissie van AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats).
Lid van de International Fiscal Association (IFA).
Lid van de International Bar Association (IBA).
Erelid van de Association des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers (AIJA).
Lid van de Balie van Brussel en van de Balie van Antwerpen.

joost-haans

meester Joost Haans

counsel, Baker McKenzie

Admissions
Belgium (2000)

Education
University of Brussels (Licenciate) (2000)
College of Europe (LL.M.) (1999)
University of Leiden (Master) (1995)

Languages
Dutch
English
French
German

guy-hermans

de heer Guy Hermans

Rechter, Rechtbank van Koophandel

Rechter in de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren

michael-heene-nieuw

meester Michael Heene

advocaat, Linklaters

Linklaters 

Advocaat (Member of the Antwerp bar)
Michael Heene is a senior associate in the Belgium corporate team. Michael has significant experience in managing complex M&A and equity capital markets transactions and advising on all matters relating to corporate law.

Professional experience
2013 to date Managing Associate, Linklaters Belgium
2013 to date Teaching assistant in corporate law at KU Leuven
2012 - 2013 Managing Associate, Linklaters Luxembourg
2011 - 2012 Managing Associate, Linklaters Antwerp
2010 - 2011 Associate, Linklaters Antwerp
2009 - 2010 Secondment to RBS NV Amsterdam
2005 - 2009 Associate, Linklaters Antwerp

Publications
Heene, M., De Publieke Vennootschap, Dé Gids voor vennootschappen 2013, 891-894.

Heene, M., Openbaar overnamebod, Dé Gids voor vennootschappen 2013, 853-861.

Heene, M., Squeeze-out, Kluwer, Mechelen, 2012, 60p.

Heene, M., Het begrip 'openbare inschrijving': vennootschapsrechtelijke archeologie, T.Fin.R. 2010, afl. 1-2, 133-138

Heene, M., Deugdelijk bestuur in beursgenoteerde vennootschappen, NJW 2010, afl. 229, 646-653

Heene, M., Lecoutre, F., Inbreng in natura, inkoop eigen aandelen en financiële bijstand, NJW 2009, afl. 204, 474-478

philippe-hinnekens

meester Philippe Hinnekens

advocaat-vennoot, Laurius

Philippe Hinnekens heeft een zeer ruime ervaring inzake ondernemingsfiscaliteit, onder meer met betrekkign tot overnames, groepsherstructureringen en financieringen. Daarnaast heeft hij een bijzondere expertise op het vlak van vastgoedfiscaliteit en vermogens- en successieplanning.

Hij is co-editor van 'Fiscoloog Internationaal' en doceert fiscaliteit in het kader van (i) het Postgraduaat Vastgoedkunde aan de KU Leuven, (ii) het Postgraduaat fiscaliteit aan het KH Leuven en (iii) de opleiding 'estate planning' georganiseerd door de Private Bankers Association in België. Hij publiceert regelmatig artikels en geeft voordrachten inzake fiscale materies.

Philippe is lid van de Belgische tak van de International Fiscal Association en was in 2008 co-auteur van het 'General Report' inzake 'non-discrimination' voor het IFA congress.

Philippe is vennoot bij Laurius. Hij was daarvoor vennoot bij respectievelijk Allen & Overy en Eubelius.

gil-lagacie

meester Gil Lagacie

advocaat, Kwint advocaten

Al aan de universiteit van Gent kreeg ik de microbe van het sociaal recht te pakken. Daarom besloot ik, na het behalen van mijn masterdiploma, een bijkomende master in het sociaal recht te volgen aan de ULB. In september 2012 startte ik vervolgens mijn carrière als advocaat bij het advocatenkantoor Claeys & Engels te Gent. Na het afronden van mijn stage besloot ik in oktober 2015 om het pas opgerichte kantoor Kwint te vervoegen.

De voorbije jaren ben ik actief geweest in verschillende domeinen van het sociaal recht. Ik heb ervaring opgebouwd in individuele en collectieve ontslagdossiers en heb cliënten geadviseerd over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan human resources binnen de onderneming, zoals aanwerving, eindeloopbaanregelingen, arbeidsduur, compensation & benefits, concurrentie, staking, schijnzelfstandigheid, beschermde werknemers, welzijn op het werk, collectieve arbeidsverhoudingen, sociale verkiezingen...

brecht-lambrecht

meester Brecht Lambrecht

advocaat-vennoot, Storme, Leroy, Van Parys

Storme, Leroy, Van Parys

Geboren te Kortrijk op 06/07/1979
Licentiaat in de rechten 2002 UGent
Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School - HUBrussel)
Advocaat vanaf 1 oktober 2003 - sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent (voorheen balie te Dendermonde)
Aggregaat Lerarenopleiding in de Rechten (AILO) 2006 UGent
Praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht 2012

VAKGEBIEDEN:
Aansprakelijkheid algemeen
Deontologie en professionele aansprakelijkheid
Handelshuur
Verbintenissenrecht algemeen
Woninghuur
Bankagenten
Bankrecht
Distributiecontracten
Faillissementen en gerechtelijke reorganisatie
Handelsagentuur
Handelscontracten
Handelspraktijken
Handelsrecht algemeen
Mededingingsrecht
Ondernemingen in moeilijkheden
Vennootschappenrecht
Vennootschappenrecht - bestuur en algemene vergadering
Vennootschappenrecht - M&A
Vereniging - VZW - Stichting
Appartementsmedeëigendom
Bouwrecht en aanneming
Vastgoedrecht algemeen

emmanuel-leroux

meester Emmanuel Leroux

advocaat-vennoot, Laga

Laga

Emmanuel is a member of the Corporate-M&A department.

He focuses on general corporate law advisory, family businesses, capital markets transactions, M&A, and corporate litigation. He also has a particular expertise in corporate governance.

Emmanuel is a regular lecturer at academic and commercial seminars and published several articles on corporate law and corporate governance.

Licentiaat in de rechten (FUNDP Namur & K.U.Leuven), 2001

Advocaat aan de Balie van Kortrijk, Laga

PUBLICATIES

- LEROUX, E., “La responsabilité civile de l'administrateur personne morale par le biais de son représentant permanent”, C.J. 2003/1, 1-7.
- LEROUX, E., "De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder", T. Not. 2003, pp. 502-535.
- LAGA, H., en LEROUX, E., "Corporate governance vertaald in statutaire clausules", in WEYTS, L., m.m.v. CASTELEIN, C., and GOOVAERTS, E., (eds.), Vennootschappen en rechtspersonen: stand van zaken, in reeks Leuvense Notariële Geschriften, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 217-238.
- LAGA, H., en LEROUX, E., “De nieuwe vennootschapswetgeving 2002-2004: recapitulatie en eerste toepassingsproblemen”, in GEENS, K., (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, in Themis. School voor postacademische juridische vorming, nr. 29, Brugge, die Keure, 2005, 27-48.
- LEROUX, E., “Code Lippens: juridisch afdwingbaar?”, T.R.V. 2005, 512-529.
- LEROUX, E., “Corporate governance codes zijn niet zomaar soft law”, Ondernemers & Co – Vennootschapsbijlage bij Ondernemers, 2007, 3.

ann-maelfait

meester Ann Maelfait

advocaat-vennoot, Rivus

Ann Maelfait legt zich in hoofdzaak toe op de oplossing van familiale betwistingen. Zij doet dit in eerste instantie door cliënten bij te staan in een minnelijk overleg met de tegenpartij. Indien een minnelijke oplossing onmogelijk blijkt, vertegenwoordigt zij u in de gerechtelijke procedure

Zij is gespecialiseerd in de vereffening en verdeling van nationale en internationale nalatenschappen. Daarnaast behandelt zij betwistingen tussen particulieren over testamenten en schenkingen, alsook discussies met de belastingadministratie inzake successierechten.

Ann is licentiaat in de rechten (Katholieke Universiteit Leuven), waarna zij zich verder toelegde op het fiscaal recht (Katholieke Universiteit Leuven). Zij was jarenlang assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij is Nederlandstalig en beheerst ook het Frans en het Engels.

Als advocaat is zij verbonden aan de balie van Brussel.

Zij treedt vaak op als spreker en publiceert geregeld in diverse tijdschriften. Zij is ook redactielid van de Nieuwsbrief Successierechten.

peter-meeuwssen

meester Peter Meeuwssen

advocaat-vennoot, Sherpa Law

Peter Meeuwssen is Licentiaat in de Rechten (UGent 2004) en behaalde een bijkomende specialisatie in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel 2006). Tevens is hij erkend Adviseur Familiebedrijven (EHSAL Management school, 2012).

Peter legt zich voornamelijk toe op de advisering en begeleiding bij de structurering en overdracht van familiebedrijven. Hij ontwikkelde een expertise in vermogens- en successieplanning, familiale opvolging, herstructureren van vennootschappen, Internationale en Europese fiscale planning en vastgoedfiscaliteit.

Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) en werkt hij verder mee aan diverse fiscale publicaties zoals o.a. Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken en Modellen voor het Vennootschapsleven.

mats-muys

meester Mats Muys

advocaat, Crivits & Persyn

Mats Muys studeerde politieke wetenschappen (2010) en rechten (2014) aan de Universiteit Gent. Mats was eerst actief als advocaat aan de balie van Brussel (2014), waarna hij de overstap maakte naar Crivits & Persyn (2015).

Mats werkt hoofdzakelijk in de praktijkgroep ondernemingsrecht en behandelt onder meer materies van insolventierecht, vennootschapsrecht en handelsrecht. Daarnaast is Mats ook actief binnen de praktijkgroep sociaal recht.

Mats behandelt volgende materies:
- Handelsrecht
- Insolventierecht - Begeleiding ondernemingen in moeilijkheden
- Vennootschapsrecht

Publicaties
MATS, M., "Fiscale achterstallen? Bestuurders, wees op uw hoede" Recht in de onderneming nr. 43, 2016

pieter-pauwels

meester Pieter Pauwels

advocaat-vennoot, Pauwels Advocaten

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Namen heeft afgelegd.

In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen (Master in het Ondernemingsrecht). Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde en begon hij zijn stage bij advocaat Francine Pauwels, bij wie hij voornamelijk het handelsrecht en het familierecht in de praktijk uitoefende.  Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit met een bijzondere interesse voor het handelsrecht en het contractenrecht, maar bleef hij ook actief familierechtelijke dossiers behandelen. Zo werd hij ook Jeugdadvocaat.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Sint-Niklaas.  In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.  In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”. 

ruben-roex

meester Ruben Roex

advocaat, time.lex

time.lex

Praktijkdomeinen
IT, internet en e-commerce
Privacy and bescherming van persoonsgegevens
Handelspraktijken en consumentenbescherming
Cyber security & cybercrime

Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Professionele ervaring
Voor Ruben time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar (2011-September 2014) nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht.

Opleiding
Master in de rechten - Magna cum laude, KU Leuven (2011)
Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde, KU Leuven (2009)

Toelatingen
Advocaat-stagiair aan de Balie te Brussel

steve-ronse

meester Steve Ronse

advocaat-vennoot, Publius

° Roeselare, 1 januari 1976

OPLEIDINGEN
Licentiaat in de Rechten - KULAK en Katholieke Universiteit Leuven, 1999
Winnaar van de pleitwedstrijd tussen de universiteiten van Leuven, Maastricht van Heerlen, 1998

BEROEPSUITOEFENING
I. Advocatuur
- September 2007 - …
Partner bij het Advocatenkantoor Publius
- 1999 – september 2007
Advocaat bij het Advocatenkantoor Laga, Departement Publiek Recht
- 1999 – heden
Advocaat aan de Balie te Kortrijk

II. Universiteit Kortrijk (KULAK)
- 2002 – heden
Deeltijds assistent aan KULAK, onder toezicht van Prof. Dr. P. Lemmens en Prof. Dr. M. Boes (onderwijsopdracht inzake staatsrecht en administratief recht)

III. Andere activiteiten
- Lid van het Forum Milieuadvocaten
- Lid van het Genootschap Advocaten Publiek Recht
- Lid van de raad van bestuur van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)
- Lid van de adviescommissie inzake erelonen van de balie van Kortrijk
- Lid van het redactiecomité commentaren van het Tijdschrift voor Wetgeving
- Publicaties in diverse tijdschriften en verschillende lezingen


RELEVANTE ERVARING
I. Algemeen
- Algemeen publiek en administratief recht - adviesverlening
- Milieurecht (milieuvergunningen, bodemverontreiniging, afvalstoffen, natuurbehoud, agrarisch recht en strafrecht);
- Overheidsopdrachten
- Ruimtelijke ordening en stedenbouw
- Handelsvestigingen
- Publiek procesrecht
- Due diligences in het publiek en administratief recht

II. Specifiek
Algemeen publiek en administratief recht - adviesverlening 
- Diverse adviezen en procedures over intergemeentelijke samenwerkingsvormen, administratief toezicht en bevoegdheidsverdeling tussen overheden;
- Bemiddeling met en tussen administratieve overheden.

Milieurecht
- Diverse adviezen aan ondernemingen en particulieren (o.m. bij overnames, fusies en aandelenoverdrachten);
- Diverse adviezen aan steden en gemeenten over milieurecht;
- Concrete samenwerking met erkende milieudeskundigen;
- Praktische en juridische ervaring betreffende bodemverontreiniging:
• Analyse van de bodemkwestie vanuit juridisch standpunt (wie is saneringsplichtige, wie is saneringsverantwoordelijke, aard van de vervuiling, …);
• Voorstellen van concrete oplossingen (strategisch advies, nieuwe regelgeving, …);
• Coördinatie van de communicatie tussen de bodemsaneringsdeskundige en
de autoriteiten;
- Praktische ervaring in het voeren van strafprocedures in het milieurecht.

Overheidsopdrachten
- Raadsman van diverse regionale en lokale besturen inzake de toepassing van de
overheidsopdrachtenwetgeving.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
- Advieswerk aan ondernemingen, particulieren en lokale besturen betreffende de toepassing van de stedenbouwwetgeving
- Actieve betrokkenheid bij de toepassing en totstandkoming van planologische instrumenten (structuur- en uitvoeringsplanning, planologische attesten, etc.)
- Ervaring in het voeren van procedures voor de hoven, rechtbanken en administratieve rechtscolleges (bv. Bestendige Deputatie)

Handelsvestigingen 
- Advies- en procedurewerk voor diverse bedrijven in de sector van de handelsvestigingen
- Bijstand aan lokale besturen bij het beoordelen van sociaal-economische aanvraagdossiers
- Concrete samenwerking met diverse deskundigen in de sector

Publiek procesrecht
- Voeren van procedures voor de administratieve en burgerlijke rechtbanken en rechtscolleges


PUBLICATIES EN LEZINGEN
Bijdragen in tijdschriften
- VAN HEUVEN, D., en RONSE, S., “Het begrip bruto gebouwde oppervlakte”, R.W. 2003 – ’04, 472
- RONSE, S., “De wetgevende macht: even aansprakelijk als een ander of toch net niet?”, TFR 2003, 559-563
- RONSE, S., en VAN HEUVEN, D., noot “Over het verval van de sociaaleconomische vergunning”, T.R.O.S. 2007, 281-283;
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "De navelstreng tussen de regularisatievergunning en het vergelijk doorgeknipt", T.Gem. 2002, 300-304
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Een never-ending story ...", TOGOR 2001, 176-179
- RONSE, S. en HUYGHE, S., "Openbaarheid van bestuur in fiscale zaken, vroeger en nu", TFR 2001, 1094-1097
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "Het systeem van stilzwijgende beslissingen inzake een milieuvergunningsaanvraag op gespannen voet met het Europees Gemeeschapsrecht", AJT 2001, 350-354
- VAN HEUVEN, D., en S. RONSE, S.," Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Een standpunt", TOGOR 2000, 73-86
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Eindelijk klaarheid", TROS 2000, 167-171

Lezingen
- M&D Seminar – 22 juni 2007, studiedag Capita Selecta Vastgoed, “Ruimtelijke planning, stedenbouwprocedure en zonevreemdheid”
- IFE BENELUX - 15 februari 2007, studiedag Naar een optimaal beheer van uw lokale vastgoed, "Milieurechtelijke en stedenbouwkundige aspecten van het lokale vastgoedbeheer"
- M&D Seminar - 20 oktober 2006, studiedag Capita Selecta Vastgoed, “Ruimtelijke planning en stedenbouwprocedures"
- IFE BENELUX - 24 oktober 2005, studiedag De nieuwe wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen, "Tien innovaties in de wet van 13 augustus 2004"
- Postuniversitair Centrum KU. Leuven campus Kortrijk - 29 november 2004, studiedag Grondverzet in de praktijk
- IFE BENELUX - 24 juni 2003, studiedag Hervorming van de wet betreffende de handelsvestigingen, "Welke vereenvoudigingen in het voorontwerp van wet betreffende de handelsvestigingen?"
- Lezingen over verschillende administratiefrechtelijke topics (o.m. over de inplanting van windturbines, bodemsanering, milieuvergunningen, lasten bij openbare werken, administratiefrechtelijke aspecten bij overnames van vennootschappen, handelsvestigingen)

jochen-schraeyen

meester Jochen Schraeyen

advocaat-vennoot, Integra Advocaten

Jochen Schraeyen graduated from the University of Leuven and obtained his LL.M from the University of Oxford (UK). He is also a former research and teaching assistant of the University of Leuven (KUL).

Jochen Schraeyen has written and co-written several articles in the areas of intellectual property and IT law and has contributed to books on Belgian business law and European Community law.

Jochen Schraeyen is a member of the Brussels Bar. He speaks Dutch, French and English.

maarten-simon

meester Maarten Simon

advocaat, Kwint advocaten

In 2015 besliste ik samen met twee collega’s Kwint op te richten, een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Die keuze was geen toeval. Ik begon mijn carrière vijftien jaar geleden bij een gerenommeerd kantoor, waar ik mij van bij het begin toelegde op individueel en collectief arbeidsrecht.

Vandaag sta ik zowel multinationals als Belgische kmo’s bij in alle juridische aspecten van hun personeelsbeleid. Uiteraard vormen ontslagdossiers een belangrijk onderdeel van mijn praktijk, maar daarnaast sta ik werkgevers ook bij met al hun vragen over arbeidsovereenkomsten, arbeidsduur, loonbeleid, privacy, discriminatie, beschermde werknemers, relaties met vakbonden en welzijn op het werk. Ik begeleidde verschillende grote reorganisaties, waarbij ik niet zelden rechtstreeks de onderhandelingen met vakbonden voerde.

tom-vanraes

meester Tom Vanraes

advocaat-vennoot, Sherpa Law


DE BROECK - VAN LAERE & Partners

Tom Vanraes (°1976, Menen) is gespecialiseerd in handels-en vennootschapsrecht. Hij legt zich hierbij hoofdzakelijk toe op het adviseren en bijstaan van ondernemingen, vzw's, bedrijfsleiders en aandeelhouders. Hij kan tevens bogen op een doorgedreven ervaring als pleitend advocaat, waarbij hij de belangen behartigt van cliënten voor hoven, rechtbanken en arbitragecolleges. Hij ontwikkelde een specifieke expertise in het vennootschapsrecht, waar hij vaak conflictsituaties tussen aandeelhouders behandelt, en hierbij zowel preventief als remediërend optreedt. Daarnaast verleent hij advies en bijstand in het brede ondernemingsrecht en op het vlak van commerciële overeenkomsten (handelsagentuur, concessies, verkoop, verhuur,...).


Hij is Licentiaat Rechten (K.U.Leuven, 1999) en behaalde tevens het Diplôme d'Etudes Spécialisées en Droit Économique (U.C.L., 2000). Daarnaast volgde hij met succes de Voortgezette Academische Opleiding Vennootschapsrecht (K.U.Brussel, 2004). In 2000 begon hij zijn loopbaan aan de Kortrijkse balie, waarna hij in 2001 de overstap maakte naar de Balie te Brussel. Sinds 1 januari 2007 is hij vennoot bij DE BROECK VAN LAERE & Partners.

Tom Vanraes geeft regelmatig seminaries over ondernemings-en verenigingenrecht in al zijn facetten voor diverse organisaties (BAB Brabant, SBM-Managementschool Syntrawest, Vlaams Studie-en Documentatiecentrum voor vzw's, Netwerk Stichtingen,...). Hij levert ook regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur.

bart-vanschoebeke

meester Bart Vanschoebeke

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart is actief inzake sociaal recht, met de klemtoon op verschillende aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheid, met inbegrip van arbeidscontractenrecht, ontslagen, herstructureringen, Europese ondernemingsraden en Europese sociale zekerheid.

Hij geeft veelvuldig lezingen over deze onderwerpen en heeft verschillende publicaties inzake arbeidsrecht op zijn naam. Bart is redactiesecretaris van het Journal du Tribunal de Travail en wordt als expert vermeld in Chambers Europe.

Bart behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Leuven (K.U.Leuven; 1992) en een speciale licentie sociaal recht aan de universiteit van Brussel (ULB; 1993).

kristof-vanhove

dr. Kristof Vanhove

advocaat-vennoot, Integra Advocaten

Kristof Vanhove is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht. Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.

De focus van zijn praktijk ligt op de retailsector (handelshuur / franchising).

Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Hasselt, en is stichtend vennoot van INTEGRA (2013).

Sinds 2016 is Kristof erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken; hij wordt ook geregeld aangesteld als arbiter.

Kristof is lid van CEPANI, het toonaangevende Belgische centrum voor arbitrage en bemiddeling.

Kristof is licentiaat/master in de rechten (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (Ph.D.) (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur aan de KULeuven. In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011, summa cum laude).

Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO).

Kristof Vanhove is auteur van diverse toonaangevende publicaties, waaronder zijn proefschrift over handelshuur (Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 560 p.).

mieke-vansteenkiste

meester Mieke Vansteenkiste

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

° 1979

Opleiding
- Licentiaat in de rechten, UG, 2002, grote onderscheiding
- DES (diplôme d’études spécialisées) in het Europees recht aan het Institut d’études européennes te Brussel, ULB, 2003, grote onderscheiding

Loopbaan
2003 - heden : advocaat aan de balie van Gent :
2003 - 2004 : medewerker Laga & Philippe
2004 – vandaag : medewerker, daarna vennoot De Bock & Baluwé advocaten

Spreker op seminaries over zekerheids- en insolventierecht

Voorkeurmateries
- Krediet- en zekerheidsrecht
- Contractenrecht
- Ondernemingen in moeilijkheden en reorganisatie
- Vennootschapsrecht

wim-vermeulen

meester Wim Vermeulen

advocaat-vennoot, Cazimir

Wim Vermeulen is één van de specialisten vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland – en dat is vrij uniek in België. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel.

Wim heeft een masterdiploma Handelsingenieur dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook master in de Rechten (KU Leuven). Zijn moedertaal is Nederlands, maar hij staat u ook te woord in het Frans en Engels.

Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert 'Vastgoed fiscaliteit' aan de Antwerp Management School en 'Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit' aan de Fiscale Hogeschool.

bart-volders

meester Bart Volders

advocaat-vennoot, Arcas Law

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balie te Brussel. Tot eind 2015 was Bart partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van het kantoor Stibbe.

Alvorens toe te treden tot het kantoor Stibbe was Bart verbonden aan het kantoor Linklaters LLP te Brussel. Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi). 

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie). Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. Hij wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen. Bart is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

paul-van-eesbeeck

de heer Paul Van Eesbeeck

vennoot, Vereycken & Vereycken Legal

° 1963

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. Sinds 1998 is hij, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal. Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen en is lid van het redactiecomité van de nieuwsbrief Life & Benefits (Kluwer uitgevers) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Biblo). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.

- Licentiaat in de rechten - RUG
- Speciaal licentiaat in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek - RUG
- Postgraduaat verzekeringsmanagement - EHSAL

veerle-van-keirsbilck

meester Veerle Van Keirsbilck

advocaat, Claeys & Engels

Veerle spitst zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht. Zo geeft zij advies inzake individueel arbeidsrecht en voert zij in deze materies procedures voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is zij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Zij staat dan ook frequent cliënteel bij bij sociale inspecties en pleit geregeld voor de correctionele rechtbank.

Zij studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de universiteit van Gent. Na haar studies heeft zij het kantoor vervoegd en is zij aangesloten bij de balie van Kortrijk.

eveline-van-laere

meester Eveline Van Laere

advocaat, Arcas Law

Eveline Van Laere is advocate aan de balie van Antwerpen.

In 2010 behaalde Eveline haar diploma “Master in de Rechten” aan de KU Leuven, met onderscheiding. 

Tot eind 2016 was Eveline werkzaam bij het kantoor Monard Law, alwaar zij zich specialiseerde in het Onroerend Goed Recht, het Commercieel Recht alsook gerechtelijke geschillenbeslechting. Over de jaren behandelde zij dossiers over o.a. (handels-)huur, pacht, bouwgebreken met gerechtelijke expertises, aanneming van werk, appartementsrecht, factuurgeschillen, etc. 

patrick-waeterinckx

meester Patrick Waeterinckx

advocaat-vennoot, Waeterinckx Advocaten

Waeterinckx Advocaten

Patrick Waeterinckx is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel (VUB), 1997) en gegradueerde risk management, IPO (thans AMS, 1998).

Na een carrière bij de rijkswacht (1985-1997) en als bedrijfsjurist in het bankwezen (1997-1999) trad hij in 1999 als advocaat toe tot de balie van Brussel (Bogaert & Vandemeulebroeke). In 2003 werd hij lid van de balie te Antwerpen waar hij werkte voor de kantoren Lawfort, Van Goethem Advocaten en Antaxius.

Hij is gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van ondernemingsstrafrecht.

Verder is Patrick Waeterinckx praktijklector in het strafprocesrecht aan de VUB. Voorheen was hij verbonden aan de UA als praktijkassistent strafprocesrecht en de AMS als docent. Hij is tevens geregistreerd als fraude-auditor.

Patrick Waeterinckx is auteur van diverse wetenschappelijke bijdragen in tal van tijdschriften en verzamelwerken en regelmatig spreker op wetenschappelijke studiedagen. Hij is lid van de redactie van de tijdschriften Nullum Crimen en RABG.

ann-witters

meester Ann Witters

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Ann adviseert werkgevers in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij dagdagelijkse vragen inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag.  Ze heeft zich onder meer gespecialiseerd in herstructureringen van ondernemingen met meervoudig ontslag, onderhandelingen met werknemersafgevaardigden, en de wetgeving inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Ann adviseert regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens in een nationale en internationale context.

Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en verzorgde talrijke juridische publicaties. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Actief Eindigen". Ann is lid van onder meer de "Personnel Managers Club" en van de "Internationale Practice Group Individual Employments Rights" in de schoot van  Ius Laboris.

Ann behaalde haar diploma van Licentiaat in Rechten aan de Universiteit van Gent in 1991. Aan diezelfde universiteit behaalde zij in 1992 de speciale Licentie "Sociaal en Economisch recht". Datzelfde jaar startte zij haar carrière als advocaat. Sedert 2000 is zij vennoot bij Claeys & Engels.