Van welke opleidingssubsidies kan ik gebruik maken?

Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse én de Waalse overheid en door beroepsfederaties. U kunt dus gebruik maken van deze subsidies:

 • Kmo-portefeuille Vlaanderen (20 tot 30 % van de opleiding terugbetaald)
  Subsidie voor opleiding en advies voor Vlaamse kmo's en vrije beroepen.
  Het
   erkenningsnummer van Kluwer Opleidingen, M&D Seminars en Fiscaal Informatief is DV.O100092.
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Bij gevolg kunt u ook geen on demand webinars aankopen met een ‘Webinar Unlimited’ abonnement indien dit abonnement gesubsidieerd werd met kmo-portefeuille. 
 • Vlaams Opleidingsverlof, werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof).        
 • Waalse opleidingscheques (tot 15 euro korting per opleidingsuur)
 • Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (40 tot 70 % van de opleiding terugbetaald)
 • Liberform opleidingspremie voor vrije beroepers %
 • Logos subsidies voor bedrijven van PC 226, bedienden uit de internationale handel, het vervoer en logistiek (20 euro per opleidingsuur)
 • Co-valent, vormingsfonds van chemie, kunststoffen en life sciences (werknemers van PC 116 en 207)     
 • Constructiv, organisatie voor de bouwsector           
 • IGO, instituut voor gerechtelijke vorming            
 • Epos, nationaal agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen       
 • Educam, kennis- en opleidingscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren     
 • Alimento, voor de voedingsindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hebt u een project dat erkend is door het ESF, neem gerust contact met ons op om te zien hoe uw opleiding hierin een plaats kan nemen en wij u daarbij kunnen ondersteunen: https://www.esf-vlaanderen.be/

Meer informatie over de voorwaarden en hoe u de subsidies aanvraagt vindt u op de linken hierboven. 

Met uw vragen kunt u ook terecht bij onze klantendienst: training.services@wolterskluwer.com