Over Kluwer Opleidingen

Als docent bent u een cruciale partner en een ambassadeur voor Kluwer Opleidingen. Daarom willen wij u graag correct informeren en u ondersteunen bij uw leeropdracht.  Deze webpagina geeft u praktische informatie en een leidraad bij uw opleidingsopdracht.

Als u na het lezen van deze informatiewijzer nog vragen hebt of van gedachten wil wisselen, neem dan zeker contact op met uw projectmanager.

Ook suggesties voor het opzetten van een nieuwe opleiding of uw kandidatuur om mee te werken aan  een stuurgroep of een studiebijeenkomst zijn welkom! 

Kluwer Opleidingen versterkt uw ambities

Kluwer Opleidingen ontwikkelt het talent van professionals  en versterkt de organisaties waar ze werken. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat sterke mensen sterke organisaties maken.

Elk jaar nemen 25.000 professionals deel aan ruim 1500 opleidingen. We bieden opleiding, coaching, leeradvies en op maat uitgewerkte leertrajecten. De expertise van ruim 750 freelance docenten en sprekers zorgt voor actuele kennis, een intensieve leerervaring en een maximale impact. Zo helpen we organisaties sneller te leren dan hun concurrenten.

Kluwer Opleidingen is Q-For gecertificeerd en jaarlijks genomineerd als ‘Best Learning & Development Company’ (Hr Excellence Award 2015).

Een team van professionele medewerkers

Uw contactpersonen

 • Productmanagers: Voor elk vakgebied hebben we specialisten in huis. Zij tekenen ons opleidingsaanbod uit. Ze volgen de actualiteit en de trends op de voet, samen met de redactieteams van Wolters Kluwer. Ze luisteren naar de noden van bedrijven en zitten samen met vakverenigingen en stuurgroepen van praktijkspecialisten.

 • Projectassistants:  Onze trainingassistants nemen de praktische organisatie van uw opleiding in handen. Met uw vragen over deelnemers, locatie en lesmateriaal kunt u bij hen terecht.

 • Learning consultants: Learning consultants zijn de persoonlijke partners voor onze klanten. Zij buigen zich over de specifieke leernoden van bedrijven en stellen een incompanytraining voor die past bij de organisatie. In samenwerking met onze docenten werken ze een op maat uitgewerkt leertraject uit en kiezen ze de geschikste leervormen.

Vlekkeloze organisatie

Als docent kunt u uw aandacht volledig richten op uw lesopdracht; wij zorgen voor een perfecte organisatie van uw opleiding.

Onze trainingassistants reserveren voor u een goed bereikbare en perfect uitgeruste opleidingslocatie, zorgen voor het onthaal en maken uw documentatie beschikbaar voor de deelnemers. Ze bevestigen alle afspraken en zorgen er voor dat het lesmateriaal voor, tijdens en na de training tijdig bij u en de deelnemers terechtkomt.

Commerciële slagkracht

Kluwer Opleidingen verzorgt de volledige commercialisering van uw opleiding en zet daarvoor zijn uitgebreid netwerk en commerciële knowhow in.

Onze open kalenderopleidingen worden aangeboden via verschillende marketingkanalen, zoals de website, e-zines, e-mailing, direct mailing, blog, advertising en social media.

De meest opleidigstopics worden ook aangeboden als een incompanytraining, op maat uitgewerkt voor een team binnen een organisatie. Hier spelen de learning consultants een belangrijke rol. Voor incompanytraining zijn zij het aanspreekpunt voor u en voor onze klanten.

Geen exclusiviteit, wel loyauteit

Kluwer Opleidingen wil met u als docent een partnership opbouwen met een duidelijke meerwaarde voor beiden.

Dit partnership zien wij als een eerlijke en loyale relatie die het fundament vormt voor een constructieve en professionele samenwerking op lange termijn.

Wij vragen geen exclusiviteit van onze trainers en docenten, wel loyauteit en respect voor de commerciële inspanningen die Kluwer Opleidingen levert en de klantenportfolio die we voor u openstellen.

In de rol van Kluwer-docent treedt u op als onze ambassadeur. Daarom vragen wij onze freelance trainers om geen eigen businesskaartjes uit te delen en geen materiaal dat specifiek voor Kluwer Opleidingen ontwikkeld werd elders te gebruiken of te delen.

Kluwer Opleidingen engageert zich van zijn kant om alle nodige middelen en slagkracht in te zetten om uw opleiding tot een succes te maken.

 

Deel uw expertise

We zetten de expertise van onze trainers graag in het licht. Hebt u onderzoeksgegevens of een artikel geschreven, dat aansluit bij uw opleiding? Hebt u een idee voor een interessante infographic? Hebt u een slideshare of videomateriaal ter beschikking? Neem dan contact op met uw projectmanager. Dan overleggen we met u of het een plaats kan krijgen op de Learning Blog of in onze social media-kanalen.

We vinden het fijn als u in uw Linkedin-profiel vermeldt dat u lesgeeft bij Kluwer Opleidingen.

Vergeet niet om Kluwer Opleidingen te vermelden in uw social mediaberichten, zodat we uw kennis mee helpen verspreiden.

U vindt ons hier:

Didactisch advies

Didactisch advies

We kennen wel wat van leren en opleiden. En deze expertise delen we graag met onze trainers.

Bij het ontwikkelen van een opleiding zijn de projectmanagers en learning consultants uw sparring partners.

 • Samen onderzoeken we wat de doelgroep precies nodig heeft en hoe het opleidingsprogramma daaraan beantwoordt.
 • We overlopen hoe we actualiteitswaarde geven aan de opleidingn en hoe we maximale praktijkgerichtheid en resultaat garanderen.
 • Extra aandacht gaat naar de pedagogische een didactische aanpak.

Trainers Lounge

Kluwer Opleidingen organiseert regelmatig gratis trainingsessies en netwerkevents voor trainers en docenten. Een greep uit de topics die aan bod komen: trends in leren; klantencases; nieuwe leervormen; train the trainer, …

U steekt er wat van op, maakt kennis met andere trainers en bij een hapje en een drankje praten we even bij. Dat is de bedoeling van de Trainers Lounges.

 

Voordelig opleiding volgen 

Als docent bij Kluwer Opleidingen kunt u aan de helft van de prijs opleidingen volgen.*

Voor wie?

 

Korting

Wanneer?

Voor de docent zelf

50% korting

Bij deelname aan kortlopende opleidingen (max. 2 dagen) naar keuze

Voor directe medewerkers van een docent

2 gratis medewerkers

Op een studiemiddag (halve dag) door u zelf gedoceerd

1 gratis medewerker

Op een studiedag (1 dag) door u gedoceerd

40% korting voor 2 medewerkers

Op een opleiding (van max. 2 dagen) door u gedoceerd


* Aanbod is enkel geldig op klassikale open kalender opleidingen die georganiseerd worden door Kluwer Opleidingen (niet in samenwerking met of door partners) en opleidingen zonder examen of certificatie.  

Evaluatie van uw opleiding

De evaluatie van de deelnemers

De mening van de deelnemer is voor Kluwer Opleidingen een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een opleiding.

Onmiddellijk na de opleiding nodigen we de deelnemers uit om online hun mening te geven  over de inhoud, uw vaardigheden als docent, het resultaat van de opleiding en de locatie.

We hanteren voor alle opleidingen een minimum kwaliteitsnorm van 7,5/10.

Na 2 weken krijgt u het resultaat van deze evaluaties, eventueel vergezeld van een toelichting. Met uw vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij uw projectmanager of learning consultant.

Eventuele opmerkingen of mindere scores bespreken we direct met u, zodat u tijdig uw lessen kunt bijsturen of aanpassingen aanbrengen.

 

Uw mening

Kluwer Opleidingen hecht veel waarde aan een goede samenwerking met zijn docenten. Wij appreciëren het als u na afloop van een opleiding uw opmerkingen of verbeterpunten doorgeeft. Het geeft ons de kans onze opleidingen of onze samenwerking te verbeteren.

 

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal

Eens de programma-inhoud van uw opleiding op punt staat, vragen wij uw uitgewerkt cursusmateriaal op. Dit lesmateriaal kan verschillende vormen aannemen: een werkboek, een PowerPoint- of Prezi-presentatie, een uitgeschreven tekst, naslagwerken, artikels, bibliografie, draaiboek, een digitaal platform,  …

Het cursusmateriaal wordt opgesteld in de taal van de deelnemers aan een opleiding. We verwachten dat u de nodige zorg besteedt aan spelling, taalgebruik en zinsstructuur.  

Voor uw presentaties gebruikt u de Powerpoint template van Kluwer Opleidingen (zie verder). In het materiaal kunt u de naam of het logo van uw eigen bedrijf vermelden, maar we vragen u om in geen geval van uw presentatie een commercieel promotie-instrument te maken. Als docent van onze opleidingen treedt u op als vertegenwoordiger van Kluwer Opleidingen.

Een regelmatige update en opfrissing van uw documentatie beschouwen wij als een must. Er gaat dus geen extra vergoeding mee gepaard.

 

Powerpoint template

Hier kunt u de Powerpoint template van Kluwer Opleidingen downloaden. In deze template kunt u uw presentatie uitwerken.

 

Logo Kluwer Opleidingen

Hier kunt u het Wolters Kluwer-logo downloaden dat u kunt gebruiken in uw presentatie of cursusmateriaal.

 

Deadline

Een week voor aanvang van uw opleiding vragen wij het volledig en definitief cursusmateriaal op in een elektronisch bestand. Deze termijn van één week hebben we nodig  om het materiaal na te kijken, in een gepaste vorm klaar te maken voor de deelnemers en ter plaatse te brengen. Daarom vragen wij u uitdrukkelijk om deze levertermijn te respecteren.

 

Webinars

Is het de eerste keer dat u voor ons een webinar doceert? Lees dan zeker de handleiding.

cnmc_20121213-_mg_0283

Praktische afspraken over de inplanning

Docentenfiche

Wanneer u voor de eerste maal als docent wordt ingeschakeld, krijgt u een fiche toegestuurd. We vragen uw contact- en adresgegevens en informatie over hoe we u voorstellen in opleidingsbrochures en op de website. Deze fiche stuurt u ons ingevuld/gecorrigeerd terug, samen met een portretfoto die we gebruiken als we uw opleiding aankondigen.

Specificaties portretfoto:

 • Recente professioneel bruikbare foto van uzelf
 • Minstens 300 x300 pixels
 • Min 300 dpi
 • Bestandsformaat: jpg, gif of png
 • Apart aangeleverd in attachment, niet inline in mailtekst

 

Bevestigingen

Na overleg met uw projectassistente krijgt u per mail een definitieve bevestiging van alle lesdata voor de komende opleidingen. Bij deze bevestiging vindt u nuttige informatie over de opleidingslocatie, de aanlevertermijn van uw cursusmateriaal en uw financiële afspraken.

 

Herinneringen

Ongeveer 10 werkdagen voor de start van uw opleiding krijgt u een herinneringsmail. In deze mail vindt u:

 • De cursusdata & locatie
 • Routebeschrijving en adres van de opleidingslocatie
 • Aanlevertermijn voor uw cursusmateriaal
 • Deelnemerslijst
 • Facturatiegegevens

Verloop van een opleidingsdag

We hechten er veel belang aan dat u als docent tijdig aanwezig bent op de opleidingslocatie, minimaal 30 minuten voor aanvang. Geraakt u er wegens overmacht niet op tijd, waarschuw Kluwer Opleidingen dan zo snel mogelijk.

Een standaard opleidingsdag verloopt in tijdsblokken van telkens 1,5 uur met extra tijd voor de lunch en koffiepauzes. Bij incompanyopleidingen wordt de dagindeling bepaald in overleg met de klant.

 

Incheck

Bij elke eerste dag van een open kalenderopleiding worden de deelnemers onthaald door een gastvrouw of door uw projectmanager. Hij of zij controleert de zaal en de zaalopstelling en test de werking van het gevraagde presentatiemateriaal.

 

Opening

Wij raden aan aan het begin van uw sessie enkele praktische afspraken te maken met de deelnemers over gebruik van devices, parking, timing en speciale lunchverzoeken. Bij incompanyopleidingen wordt het onthaal overgenomen door de klant.

 

Aanwezigheidslijsten

Bij het begin van elke cursusdag moet een aanwezigheidslijst gehandtekend worden door de deelnemers. Wij vragen aan u als docent om daarvoor te zorgen en de aanwezigheidslijst de dag zelf terug te bezorgen aan Kluwer Opleidingen per mail.

 

Afsluiten van een opleiding

Als docent sluit u de opleiding af. Dat is een geschikt moment om een evaluatierondje te maken met de deelnemers. We vragen u ook om hen dan te informeren over het elektronisch evaluatieformulier dat Kluwer Opleidingen hen toestuurt de dag na afloop van de laatste opleidingsdag.

 

Afwezigheid of ziekte

Alsu onverwacht niet aanwezig kunt zijn  wegens overmacht of ziekte, waarschuw Kluwer Opleidingen dan zo spoedig mogelijk. Als u zelf voor vervanging kunt zorgen, wordt dit ten zeerste gewaardeerd. Zo niet, zal Kluwer Opleidingen de deelnemers verwittigen en een nieuwe datum vastleggen waarop de opleiding toch nog kan plaatsvinden.

Annulaties en doorschuivingen

Kluwer Opleidingen hanteert een duidelijke en transparante regeling omtrent de annulatie of de verschuiving van opleidingen en de eventuele vergoedingen voor docenten die hieraan verbonden zijn. 

Annulaties door Kluwer Opleidingen

Twee weken vóór de startdatum van een opleiding beslist Kluwer Opleidingen of de opleiding al dan niet doorgaat op basis van het aantal inschrijvingen. Als Kluwer Opleidingen een opleiding annuleert, geldt volgende regeling:

  Deadline annulatie Vergoeding
Open opleiding 2 weken voor startdatum Geen vergoeding
Open opleiding Minder dan 2 weken voor startdatum 100% vergoeding voor de geannuleerde dag(en)
Incompany opleiding Tussen 5 en 2 weken voor startdatum 50% vergoeding voor de geannuleerde dag(en)
Incompany opleiding Minder dan 2 weken voor startdatum 100% vergoeding voor de geannuleerde dag(en)

Als een Open opleiding uit meerdere dagen bestaat, heeft de vergoeding 100% enkel betrekking op de dag(en) die binnen een termijn van minder dan 2 weken na annulatie van de opleiding vallen.

Als  een Incompany-opleiding uit meerdere dagen bestaat, heeft de vergoeding van 100% enkel betrekking op de dag(en) die binnen een termijn van 2 weken na annulatie door de klant vallen. Voor de dagen die binnen een termijn van 2 tot 5 weken na de annulatie door de klant vallen, bedraagt de vergoeding 50%.

 

Verschuivingen door Kluwer Opleidingen

  Moment van verschuiving Vergoeding
Incompany opleiding Tussen 5 en 2 weken voor startdatum 25% honorariumvergoeding voor de ingeplande opdracht
Incompany opleiding Minder dan 2 weken voor startdatum 50% honorariumvergoeding voor de ingeplande opdracht

 

Annulaties door docenten

Na het inplannen van de opleidingsdata en de bijhorende schriftelijke bevestiging beschouwen wij uw medewerking als docent aan een bepaalde opleiding als definitief.

Als u door (onvoorziene) omstandigheden toch niet aanwezig kunt zijn of niet kunt doceren, vragen wij u met aandrang om zo snel mogelijk contact op te nemen met Kluwer Opleidingen.

Kluwer Opleidingen zal vervolgens alles in het werk stellen om vervanging te voorzien zodat de geplande opleiding toch kan plaatsvinden. Als u zelf voor vervanging kan zorgen wordt dit ten zeerste gewaardeerd. Als er geen vervanging wordt gevonden, zal de opleiding geannuleerd worden.

Financiële vergoeding en facturatie

Voor de meest recente informatie rond financiële vergoeding en facturatie verwijzen we u graag door naar dit charter.

Aansprakelijkheid en verzekering

Kluwer Opleidingen is niet verantwoordelijk voor schade die u als docent toebrengt aan uzelf, aan derden of aan Kluwer Opleidingen. Als zelfstandig freelance docent in opdracht van Kluwer Opleidingen, dient u zelf de nodige verzekeringen af te sluiten en kunt u verantwoordelijk gesteld worden voor veroorzaakte schade. Als Kluwer Opleidingen aansprakelijk zou gesteld worden voor schade die u als docent heeft toegebracht, zal Kluwer Opleidingen alle kosten op u verhalen.

GDPR

In het kader van de nieuwe Europese privacyregelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ofwel de “GDPR”) heeft Wolters Kluwer een GDPR-conform beleid uitgewerkt.

Als onderdeel hiervan willen wij al onze docenten en trainers informeren over de aspecten van de activiteiten van Kluwer Opleidingen die hierdoor beïnvloed worden en verwachten wij tevens de naleving ervan, zodat alle opleidingen GDPR-conform kunnen verlopen.

Wanneer Kluwer Opleidingen bepaalde gegevens (naam, voornaam, functie, huidig bedrijf – hierna “de Gegevens”) over de deelnemers aan opleidingen doorgeeft aan haar docenten gebeurt dit uitsluitend in het kader van de geplande opleiding waarvoor deze deelnemers zich ingeschreven hebben.

Het is de docent enkel toegestaan deze Gegevens te raadplegen en gebruiken in het kader van de geplande opleiding.

De Gegevens zullen niet verder verspreid of doorgegeven worden.

Na beëindiging van de opleiding of op eenvoudige vraag van Kluwer Opleidingen zullen deze Gegevens gewist worden en is het de docent niet toegestaan deze bij te houden of er verder gebruik van te maken. Uiteraard geldt dit niet voor persoonsgegevens die door de deelnemers zelf rechtstreeks verstrekt zijn aan de docent.

Indien u vragen heeft kan u steeds terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon of op https://www.wolterskluwer.be/corporate/nl/gdpr/.

Algemene voorwaarden

Voor alle algemene en financiële afspraken verwijzen wij u graag naar de algemene voorwaarden waaronder wij samenwerken.