U kiest zelf waarvoor u uw subsidies gebruikt

De kmo-portefeuille is sinds 1 april 2016 zowel inhoudelijk als administratief fors vereenvoudigd. Elke Vlaamse kmo krijgt nu een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en/of advies. De maximumbedragen binnen de verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest zelf waarvoor u de kmo-portefeuille inzet.

Het jaarlijks subsidiebedrag wordt toegekend per kalenderjaar. 

Bij uw eerste aanvraag ziet u meteen uw beschikbaar jaarlijks budget en bij latere aanvragen welk budget u nog over hebt. 

Verhoogd jaarlijks subsidiebedrag

Waar er vroeger een onderscheid was in percentage en steunplafonds tussen bv advies en opleiding, is het jaarlijks subsidieplafond voor beide samen opgetrokken.

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming.

  • Kleine ondernemingen (<50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen 40% steun met een plafondbedrag van 10.000 euro (opleidingsbudget is 25.000 euro)
  • middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen 30% steun met een plafondbedrag van 15.000 euro (opleidingsbudget is 50.000 euro)

 

Opleiding

Advies

Kleine ondernemingen

steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro

Middelgrote ondernemingen

steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

 

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

Welke opleidingskosten komen in aanmerking voor subsidiering?

  • Opleidingskost
  • Catering tot max. 25 euro per persoon/dag
  • Cursusmateriaal, mits het uitsluitend gebruikt wordt voor de opleiding
  • Minimaal aan te vragen projectbedrag is 100 euro

Welke opleidingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiering?

Deze kosten kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Ze worden rechtstreeks betaald aan de dienstverlener/opleidingsinstituut.

  • Btw
  • Cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag

Voorbeeld 1, met 40 % subsidie

U kiest de Kluwer opleiding 'Beïnvloeden en overtuigen'. De prijs bedraagt € 1.681,90 eur (€ 1.390  + € 291,90 eur btw). 
U kunt enkel subsidie aanvragen voor de opleiding en NIET voor de btw. U vraagt dus € 1.390 als projectbedrag aan.  Van die €1.390 betaalt KMO-portefeuille €556.
Uiteindelijk bedraagt uw rekening € 834 + € 291,90= € 1.125,90. 
U betaalt voor deze opleiding dus slechts € 1.125,90.

 

Voorbeeld 2, met 30 % subsidie

U neemt deel aan de update Personenbelasting” bij Van Belleghem Opleidingen. De prijs is € 189,97 (€157 opleiding + €32,97 btw). 
U kunt enkel subsidie aanvragen voor de opleiding en NIET voor de btw. U vraagt dus €157 als projectbedrag aan.  Van die €157 betaalt KMO-portefeuille €47,10.
Uiteindelijk bedraagt uw rekening €109,90 + €32,97= €142,87. 
U betaalt voor deze opleiding dus slechts €142,87

 

U wilt een opleiding volgen. Hoe vraagt u de subsidie aan?

Bij het aanvragen van uw kmo-portefeuillesubsidie is het belangrijk dat u eerst inschrijft voor de opleiding, vooraleer u een KMO-aanvraag indient.

Er moet met andere woorden eerst een inschrijving of overeenkomst zijn met het opleidingsinstituut. Kluwer Opleidingen - en de submerken M&D Seminars, Fiscaal Informatief en Van Belleghem Opleidingen - zijn geregistreerde dienstverleners, bij wie u dus terecht kunt voor gesubsidieerde opleidingen.

U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na start van uw opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Bent u nieuwe gebruiker van de kmo-portefeuille? Registreer u dan eerst op de website www.kmoportefeuille.be via uw federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Een handige demo helpt u snel op weg.

Bij uw eerste aanvraag wordt ingesteld en vastgeklikt of u als kleine of middelgrote kmo gebruik maakt van de subsidies (op basis van uw NACE-code en na controle bij KBO).

Het erkenningsnummer van Kluwer Opleidingen: DV.O100092

Vragen?

Voor meer info, bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid of mail naar kmoportefeuille@vlaanderen.be. Alle informatie vindt u ook op de website www.kmoportefeuille.be.

 

Bij Kluwer Opleidingen kunt u met uw vragen terecht via mail op info.opleidingen@wolterskluwer.com of op het nummer : 015 45 34 30               

Onze erkenningsnummers als geregistreerd dienstverlener: DV.O100092

DV.O100092 is het erkenningsnummer voor Kluwer Opleidingen en voor de submerken M&D Seminars en Fiscaal Informatief.  

 

Administratief eenvoudiger proces

Het aanvragen en toekennen van de subsidies wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden via een vernieuwde en geautomatiseerde online applicatie.

Ook het proces van subsidieverstrekking wordt eenvoudiger en gebeurt nu zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar bij de administratie.

 

Hoe ziet de nieuwe flow van de kmo-portefeuille er uit?

 

Uw bedrijf

Kluwer Opleidingen

Inschrijven voor de opleiding of overeenkomst afsluiten voor een incompanytraining

 

Aanvragen subsidie via online applicatie (uiterlijk 14 dagen na eerste  opleidingsdag)

 

 

Aanvragen stopzetting indien niet OK

 

Opmaken van factuur

Storten van uw eigen aandeel (binnen 30 dagen na aanvraag). De overheid stort zijn aandeel bij in uw elektronische portefeuille.

 

Volgen van de opleiding

Geven van de opleiding

Betaling via kmo-portefeuille op rekening van Kluwer Opleidingen (na of bij start van uw opleiding)

 

Eigen aparte betaling van niet- subsidieerbare kosten (Btw en cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag) op rekening van Kluwer Opleidingen

 

 

Noot: Kluwer Opleidingen zal als dienstverlener uw aanvraag niet meer goedkeuren, maar zal enkel nog reageren als uw aanvraag foutief is.