“Onze nieuwe managers zijn nu bewuster bezig met leidinggeven en hoe een boodschap brengen. Dat is het begin van goede communicatie.”

De uitdaging

Training en opleiding kosten geld. Geld dat er nooit te veel is en daarom zo efficiënt mogelijk moet worden besteed. Diane Cauwenberghs, Talentmanager Brussels Airlines: "Voor onze beginnende managers zochten we een leertraject dat hun leiderschapsstijl zou verruimen. Daarnaast moest het hun zelfvertrouwen versterken, proactief optreden stimuleren en de samenwerking tussen de departementen bevorderen. We wilden een zo groot mogelijke leerimpact en een goede balans tussen investering en resultaat. Voor het bedrijf en voor de deelnemers. Met die vraag zijn we naar Kluwer gestapt."

De aanpak

"In overleg met Kluwer kozen we voor een leertraject: zes workshops van een halve dag en coaching tussendoor. In de workshops werd actief gewerkt rond leiderschapsstijl, werkorganisatie, omgaan met weerstand, ... Na een korte theoretische introductie volgden telkens opdrachten die aanzetten tot zelfreflectie en oefeningen. De coaching gebeurde door de verantwoordelijken van de deelnemers, die hierin werden begeleid door Kluwer. Om het geïntegreerd leren te versterken kwamen de deelnemers na het traject nog twee keer samen met de trainer om ervaringen uit te wisselen."

Het resultaat

"Kluwer gaf waardevol advies en heeft zich in heel dit traject erg flexibel opgesteld. De trainer heeft de opleiding in het Engels gegeven én in halve dagen gegoten. Zonder afbreuk te doen aan de inhoud heeft Kluwer zich afgestemd op ons doelpubliek. Dat verhoogde de leerimpact en stimuleerde kruisbestuiving tussen de departementen. De deelnemers waren heel positief over de combinatie van theorie en coaching. Ze zijn nu bewuster bezig met leidinggeven. Ze denken na over hoe ze een boodschap brengen en over het effect daarvan. Dat is het begin van goede communicatie. Voor het bedrijf betekent deze training zeker een meerwaarde. Mensen die zich goed begeleid voelen, engageren zich voor hun werk. Dat komt de efficiëntie en productiviteit ten goede."