Subsidies en voordelen

Kmo-portefeuille

Onze opleidingen zijn erkend voor betaling met kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor opleiding en advies ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen. De tussenkomst van de Vlaamse overheid loopt op tot 50% voor opleiding, advies en advies internationaal ondernemen; voor technologieverkenning zelfs tot 75%. Ook wettelijk verplichte opleidingen voor permanente vorming, incompanyopleidingen, coachingopdrachten en e-learning komen in aanmerking voor deze subsidie.

Praktisch:

  • Geef bij uw aanvraag door hoeveel uren opleiding u wilt volgen. De subsidie wordt beperkt tot maximaal 45 EUR per opleidingsuur.
  • Kosten voor catering, verplaatsing of cursusmateriaal worden niet gesubsidieerd. Deze kosten moeten, net zoals de BTW, rechtstreeks aan het opleidingsinstituut betaald worden.
  • Het erkenningsnummer van Kluwer Opleidingen is DV.O100092.

Voor meer info kunt u terecht op www.kmo-portefeuille.be of belt u het gratis nummer 1700.
Ondervindt u moeilijkheden bij uw aanvraag of hebt u hulp nodig, neem dan contact op met onze klantendienst op het nummer 015 45 34 30.

Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Zelfstandigen en kmo’s gevestigd in één van de 19 Brusselse gemeenten kunnen voor het volgen van een opleiding subsidies aanvragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De subsidie bedraagt 50 % van de inschrijvingsprijs, met een minimum van 500 euro en een maximum van 5 000 euro per opleiding (maximum 3 opleidingen per jaar).
De aanvraag moet u indienen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding.
Alle info vindt u op www.premieskmo.be.

Op uw vraag sturen we u graag volgende documenten toe: een kopie van de factuur, de offerte of het inschrijvingsbewijs van de opleiding, de programmafolder, CV van de docenten, en een lijst van referenties.

Chèques-formations

Is uw bedrijf gevestigd in het Waalse Gewest? Lees hier hoe u gebruik maakt van subsidiëring met de Chèques-Formations de la Région Wallonne.

 

Premie voor bedrijven van het ANPCB

Als uw bedrijf deel uitmaakt van het ANPCB (Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden of Paritair Comité 218) kunt u een opleidingspremie aanvragen voor bedienden van 45 jaar of ouder. Dit geldt ook voor bedienden jonger dan 45 jaar mits u een opleidingsplan hebt geregistreerd in het kader van de sectorale CAO van 16 juli 2009.

De premie kan oplopen tot 80 euro per lesdag. U kunt deze tussenkomst cumuleren met andere voordelen zoals de kmo-portefeuille.
U vraagt de premie aan bij Cevora met dit aanvraagformulier (PDF) , en dat doet u uiterlijk drie maanden na afloop van de opleiding.
Hier vindt u meer informatie: www.cevora.be 

PV-korting voor de voedingsindustrie

Elk bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 en 220) heeft rechtop een IPV-korting voor opleiding.

  • Voor open kalenderopleidingen bedraagt de tussenkomst  maximaal 120 euro per lesdag/per deelnemer (met maximum drie deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding). Bij opleidingen korter dan een dag wordt de korting pro rato toegekend.
  • Voor incompanyopleidingen in uw organisatie bedraagt de tussenkomst  maximaal 360 euro per lesdag vanaf 3 deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding.

Bij een incompanytraining, is het noodzakelijk dat IPV vooraf de goedgekeurde offerte ontvangt om na te gaan of de opleiding in aanmerking komt voor IPV-korting.
U kunt vooraf contact opnemen met Danielle Verlaet van IPV op danielle.verlaet@ipv.be om te verifiëren of de opleiding die u wilt volgen erkend wordt.

Meer info: www.ipv-ifp.be

 Vormelec subsidies voor de sector elektriciteit

Elke werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) kan een premie krijgen voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...).

Neem vooraf contact op met Vormelek op info@vormelek-formelec.be f op het nummer 02 476 16 76 om te verifiëren of de opleiding die u wilt volgen erkend wordt.

Uw aanvraag doet u ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding via het onlineformulier op www.vormelek-formelec.be.

Meer informatie vindt u op www.vormelek-formelec.be/premies-en-opleidingen