Boost your team

Teamtraining

We weten heel goed waar uw bedrijf zijn brood mee verdient. Daarom ontwerpen we resultaatgerichte leertrajecten die inspelen op wat leeft in uw sector en wat uw medewerkers dagelijks ervaren

Leg ons uw leerplannen voor. Samen zorgen we voor merkbare gedragsverandering en betere prestaties, ondermeer in deze domeinen:

  • Leadership & change
  • Professionals skills
  • Sales & customer orientation
  • Projectmanagement
  • Het Nieuwe Werken

Teamcoaching

Teamcoaching begeleidt teams naar betere samenwerking en betere resultaten. Het biedt ook een oplossing op momenten van crisis, bij het niet halen van doelstellingen, of bij de samenstelling van nieuwe teams.

  • Hoe eensgezind is het team over de doelstellingen, de rol en de opdracht in de organisatie?
  • Worden afspraken nagekomen?
  • Hoe betrokken zijn de teamleden en vertrouwen ze elkaar?
  • Hoe gaat het team om met conflicten?

Kluwer Learning is er in bedreven om een team uit zijn comfortzone te halen en naar eenhoger niveau te tillen. Teamcoaching vullen we vaak aan met specifieke tools (MBTI®, MTR-i™, DISC, Kernkwadranten, …) om verschillen tussen teamleden te (h)erkennen, te waarderen en complementair in te zetten.

Stevige testimonials

Lees hier hoe onze leertrajecten managers, medewerkers en teams vooruithelpen.