De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning.

 • Wilt u een compacte update van gerealiseerde en te verwachten wetgevende initiatieven?
 • Wilt u een professionele gesprekspartner zijn met interne en externe specialisten?
 • Bent u op zoek naar een handige checklist van te volgen procedures?

Op amper één dag spijkert u uw kennis over de ruimtelijke ordening bij. Ontdek een opleiding die u to the point en concreet wegwijs maakt in deze complexe regelgeving. Na deze opleiding werkt u efficiënter samen met professionele gesprekspartners.

Bestemd voor

Deze opleiding is onmisbaar voor elke professional die in contact komt met ruimtelijke ordening en die geen basiskennis heeft van de materie:

 • milieuverantwoordelijken
 • veiligheidsverantwoordelijken
 • juridische functies en advocaten
 • zaakvoerders
 • preventiemedewerkers
 • medewerkers van lokale overheden
"

Veel voorbeelden bij uiteenzetting. Sterke kennis docent. Goede opbouw cursus.

"
Leen Vandenbussche, projectleider - veiligheidscoördinator, Bofas
"

helder, gestructureerd en voldoende diepgang

"
Simon Geerts, QSE, VITO

Programma

1. Ruimtelijke planning

 • Ruimtelijke structuurplannen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Gewestplan - Plannen van Aanleg
 • Bestemmingsvoorschriften
 • Planschade en planbaten

2. Vergunningen

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
 • Vergunningsplichtige werken en handelingen
 • Procedure
 • Omgevingsvergunning
 • Afwijkingsmogelijkheden
 • Zonevreemde constructies
 • Planologisch attest

3. Handhaving

 • Strafsancties
 • Verjaring
 • Herstelmaatregelen
 • Staking

Docent(en)

Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Hij heeft de leiding over de vestiging van Lexeco in Kortrijk. Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema's. Daarnaast verzorgde hij een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Praktische informatie

Prijs: 768 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming Vorming voor milieucoördinatoren (6 lesuren)
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (6 J punten)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven