Om de integriteit van het personeel en van de omgeving te waarborgen, om te voldoen aan de steeds strengere wetgevingen en reglementeringen, om bovendien voortdurend de prestaties op dit vlak te verbeteren, is de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem de enige juiste keuze.

In een dergelijk systeem, waar de nadruk ligt op de voortdurende verbetering van de prestaties, vormen de interne audits een essentieel instrument om de gezondheid van het bedrijfssysteem te evalueren en mogelijke verbeteringen te formuleren. Een degelijke opleiding van de interne auditor ligt hierbij aan de basis.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casestudies leren de deelnemers hoe ze het auditproces in het kader van het internationale referentiesysteem OHSAS 18001 kunnen beheren en organiseren, bewijsmateriaal kunnen vinden en dit toetsen aan de norm om tot duidelijke vaststellingen te komen.

Bestemd voor

Kaderleden, huidige en toekomstige preventieadviseurs, leidinggevenden betrokken bij de goede werking van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem, huidige en kandidaat interne auditors.

Programma

  • Inleiding
  • Normatief kader - het referentiesysteem OHSAS 18001
  • Definities en rollen
  • Auditproces
  • Adviezen voor een geslaagde veiligheidsaudit

Praktische informatie

Prijs: 392 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven