De ISO50001-norm

Deze opleiding geeft u inzicht in alle aspecten van de nieuwe ISO50001-norm voor energiemanagementsystemen. U ontdekt wat deze norm inhoudt, hoe deze toegepast moet worden, hoe u deze in uw organisatie kunt implementeren en integreren in andere normen. U krijgt niet alleen een theoretische toelichting, maar werkt ook met praktijkvoorbeelden. Zo leert u:

 • hoe u de belangrijke energie-aspecten moet identificeren.
 • welke wettelijke eisen er bestaan voor energie.
 • wat de eisen zijn voor de beheersing van operationele werkzaamheden, aankoop, ontwikkeling, …

De hands-on benadering resulteert in een stappenplan waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt.

Bent u vrijgesteld voor de verplichting tot een energie-audit?

Door de nieuwe richtlijn is elke niet-MO organisatie verplicht om een geldige energie-audit uit te voeren. Deze energie-audit moet u vierjaarlijks herhalen.

Hebt u een gecertificeerd energiemanagementsysteem geïmplementeerd, een energieplan opgesteld of bent u toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de energie-intensieve industrie? Dan bent u vrijgesteld van deze verplichting.

Ontdek tijdens deze opleiding of u kunt vrijgesteld worden van de nieuwe verplichtingen via een ISO50001-systeem.

Doelstellingen

Energiezorg en -management worden steeds belangrijker. Bedrijven willen hun energieverbruik steeds meer controleren en reduceren omwille van 2 doelstellingen:

 • kostenbesparing
 • de zorg voor het milieu

Hoe? Dankzij een systematische aanpak in de vorm van een systeem voor energiemanagement. En dat kan nu met de nieuwe ISO50001-norm!

Met een energiemanagementsysteem kan een bedrijf zijn energieverbruik en de bijhorende kosten op een duidelijke en overzichtelijke manier in kaart brengen en opvolgen. Op die manier detecteert u gemakkelijk de mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen.

Bedrijven die al andere managementsystemen hebben, kunnen de energienormen daarin integreren. Zo wordt energiezorg een onderdeel van de dagelijkse manier van werken.

De internationale norm ISO50001 stellen eisen aan de bedrijven die:

 • inzicht willen krijgen in hun energiehuishouding.
 • deze energiehuishouding systematisch willen verbeteren.
 • een energiemanagementsysteem willen opzetten en invoeren.
 • hun klanten, derden en de overheid willen tonen dat ze een systeem voor energiemanagement hebben.
 • hun energiemanagement conform de norm door derden willen laten certificeren.

Staat het energievraagstuk in uw bedrijf hoog op de agenda? Wilt u in kaart brengen wat de grootste energieverbruikers zijn in uw bedrijf? Wilt u systematisch het energieverbruik en de bijhorende kosten aanpakken en reduceren? Bent u op zoek naar efficiënter en vooral minder energieverbruik? Ontdek dan tijdens deze praktijkgerichte opleiding alle aspecten van de energiemanagementsystemen en hun integratie in andere systemen.

Pluspunten

 • Deze opleiding gaat verder dan een theoretisch overzicht. Na een theoretische inleiding gaat u effectief met de ISO50001-norm aan de slag. In kleine groepen onderzoekt u de verschillende relevante vereisten, brainstormt u over de toepassing in uw bedrijf en oefent u alle belangrijke aspecten van de implementatie grondig in.
 • U maakt zelf een checklist op om een gapanalyse in uw bedrijf te kunnen uitvoeren.
 • U krijgt praktische tips om de energienormen te integreren in de bestaande systemen zodat alles makkelijk beheersbaar blijft.
 • Op één dag bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten van deze normen en kunt u gefundeerd een keuze voor certificering maken.

Uw resultaten

Na deze opleiding weet u

 • wat de normen voor energiemanagementsystemen inhouden.
 • welke procedures nodig zijn om die normen te implementeren.
 • hoe u die procedures moet opstellen.
 • hoe u de belangrijkste energie-aspecten kunt identificeren, de mogelijkheden voor energie-besparingen kunt vastleggen en een energie-baseline kunt uitzetten.
 • hoe een energiezorgprogramma om energiebesparingsmaatregelen vast te leggen wordt uitgewerkt.
 • hoe de implementatie en uitvoering van een energiesysteem worden aangepakt.
 • welke controles de normen vereisen.
 • hoe u instructies voor de beheersing van de operationele werkzaamheden moet opmaken.
 • hoe u de normen in de andere managementsystemen kunt integreren.

Bestemd voor

 • kwaliteitsverantwoordelijken
 • veiligheidsverantwoordelijken
 • milieuverantwoordelijken
 • productiemanagers
 • onderhoudsmanagers
 • plantmanagers
"

De basisbegrippen en structuur van de ISO 50001 norm werden voldoende en gestructureerd toegelicht. Daarnaast was de interactieve doceerstijl een aanrader en was er voldoende mogelijkheid tot dialoog en praktische vragen. Dit bevordert het rendement van de opleiding en vergroot de toepasbaarheid van de theorie in de praktijk.

"
Johan Beullens, Head of Energy Management, Evonik Degussa Antwerpen

Programma

1. De energiemanagementsystemen doorgelicht

 • Welke normen voor energiemanagementsystemen bestaan er? Welke komen eraan?
 • Historiek van de energienormen
 • Wat zijn de algemene eisen van de ISO50001?
 • Toekomst: wat kunt u verwachten inzake publicatie, integratie in de wetgeving, ...?

2. De energiemanagementsystemen in de praktijk

 • Wat eisen de normen?
 • Hoe kunt u de normen implementeren?
 • Hoe kunt u een gap-analyse uitvoeren? (opstellen van een checklist in groepsverband)
 • Hoe kunt u de procedures, instructies, … opstellen?
 • Hoe stelt u een energie-aspectenregister op?
 • Wat is een energiebaseline?
 • Hoe legt u een wettelijk register aan?
 • Hoe pakt u de implementatie en uitvoering aan?
 • Welke controles moet u volgens de normen uitvoeren?
 • Hoe gebeurt de certificatie?

3. De integratie in andere normen

 • Wat zijn de verschillen tussen en gelijkenissen met de energienormen en de andere normen (kwaliteit/veiligheid/milieu)?

Docent(en)

Ludo Wouters

Ludo Wouters, zaakvoerder, A++ Audit

Praktische informatie

Prijs: 768 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming Bijscholing voor de preventieadviseur (6 lesuren)
 • Attest permanente vorming Vorming voor milieucoördinatoren (6 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven