De ISO-norm 14001 legt de eisen vast waaraan een milieumanagementsysteem, ook milieubeheersysteem of milieuzorgsysteem genoemd, moet beantwoorden. U wordt wegwijs gemaakt in de basisbegrippen van een milieumanagementsysteem, en de correcte toepassing van de norm binnen het kader van certificatie.

Bestemd voor

Bedrijfsleiders, milieuverantwoordelijken, milieucoördinatoren en iedereen die in zijn bedrijf verantwoordelijk is voor de invoering en/of het op peil houden van een ISO-milieumanagementsysteem.

Personeelsleden die betrokken zijn bij de werking van het milieumanagementsysteem, speciaal diegenen die belast zijn met de interne auditing van managementsystemen.

Voor milieucoördinatoren komt deze opleiding in aanmerking voor hun jaarlijkse 30 uur permanente vorming.

Programma

  • Bespreking van een aantal milieubegrippen
  • Criteria van de ISO 14001 norm
  • Succesvol invoeren van een milieumanagementsysteem
  • Synergie met het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Relatie tot EMAS

Praktische informatie

Prijs: 392 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven