De nieuwe ISO 19011:2011 vertaald naar de praktijk

Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? Welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd?

Deze training biedt u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditors. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en rapporteren volgens de principes van de ISO 19011:2011. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de risico's die uw organisatie zouden kunnen bedreigen. Ook de sociale en communicatieve vaardigheden waarover een interne auditor moet beschikken, komen aan bod. Het verwerven van praktische auditvaardigheden staat centraal in deze training. Praktijkgerichte oefeningen helpen u de verschillende aspecten van procesmatige en geïntegreerde audits onder de knie te krijgen.

Pluspunten

 • Door de focus op procesmatig auditeren en op de integratie van de verschillende managementsystemen, krijgt deze training een echte meerwaarde.
 • U krijgt de nodige informatie over de vernieuwde ISO 9001:2011 norm.

Uw resultaten

 • U kunt een audit voorbereiden: planning, opstellen van vragen.
 • U kunt een audit perfect uitvoeren: inleidend gesprek, auditonderzoek, afsluitend gesprek.
 • U kunt auditbevindingen duidelijk en concreet rapporteren: rapporteren van bevindingen, beslissen over verbeterende maatregelen.
 • U kunt audits opvolgen: uitvoeren van verbeterende maatregelen, vervolgaudit.
 • U hebt inzicht in de basisprincipes van een modern risicobeheer en in de integratie van verschillende managementsystemen.

Bestemd voor

 • (interne) auditoren (kwaliteit, veiligheid, milieu, ...) die de toegevoegde waarde van hun audits willen verbeteren
 • kandidaat (interne) auditoren (kwaliteit, veiligheid, milieu, ...)
"

De opleiding biedt inzicht, structuur en houvast voor het plannen, organiseren, uitvoeren en documenteren van interne audits.

"
Peter Silverans, Product EHS Analyst, Huntsman (Europe)
"

De opleiding is up-to-date, praktijkgericht en uitstekend gegeven. Een aanrader.

"
Patrick Hendrickx, interne auditor, Mercer
"

Praktische opleiding, zeer aangenaam gebracht.

"
Evy Pieters, kwaliteitsverantwoordelijke, Alva Verse Vruchten
"

Een goede dosering van de gegeven stof naar belangrijkheid toe. Stilgestaan bij de meer praktische kant van de zaak. Maar wel voldoende tijd aan theorie besteed om de praktische kant te oefenen. Een goede opleiding die mij zeker een grote hulp kan zijn voor interne audits. Oefeningen waren ideaal om te zien wat er fout of juist kan lopen bij interne audit.

"
Steven Lambrecht, bediende Technische Dienst, Hessenatie Logistics
"

Ik heb genoten van de opleiding, zowel van de deskundigheid van de lesgeefster, als van de groepsleden. Er was een aangename sfeer. Het uitvoeren van m'n interne audits zullen er zeker baat bij hebben.

"
Chris Vanbaeden, assistantmanager,

Programma

1. Inleiding: managementsystemen en auditeren

 • Risicomanagement
 • Managementsystemen
  • terminologie: managementsystemen versus risicomanagement
  • basisprincipes en onderdelen: PDCA-cirkel, beleid, planning, implementatie, opvolging, directiebeoordeling
 • Auditeren
  • terminologie: audit, auditor, auditbevinding, auditwaarneming, ...
  • ISO 19011 als platform voor het auditeren van managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ...
  • het auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren

2. Voorbereiden van een audit

 • Hulpmiddelen en aandachtspunten bij de voorbereiding van audits

3. Uitvoeren van een audit

 • Verschillende methodes
 • Objectiviteit
 • Luisteren en vragen stellen
 • Non-verbale communicatie
 • Do's-and-don'ts

4. Rapporteren van auditbevindingen

 • Basisvereisten van een goede rapportage

Docent(en)

Karin Vanden Berghe

Karin Vanden Berghe, senior management consultant, Cloud Nine

Praktische informatie

Prijs: 749 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming Bijscholing voor de preventieadviseur (6 lesuren)
 • Attest permanente vorming Vorming voor milieucoördinatoren (7 lesuren)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven