Elk bedrijf is wettelijk verplicht om een Eerste Interventie Ploeg (EIP) op te richten en om de leden ervan op te leiden voor de bestrijding van beginnende branden (artikel 52 van het ARAB en diverse KB's en MB's inzake brandpreventie en -bestrijding).

Uw EIP moet opgeleid zijn om:

 • de preventie van brand te ondersteunen.
 • snel en doelmatig hulp te bieden bij een brand.

Tijdens deze opleiding leert u:

 • hoe u best reageert op een beginnende brand (met draagbare brandblusmiddelen).
 • hoe u een evacuatieprocedure uittekent en een evacuatieoefening uitvoert.
 • hoe u collega's opleidt over de nieuwe procedures.
 • hoe u de brandweer op een correcte manier informeert en bijstaat.

De opleiding omvat een theoretisch en een praktijkgedeelte over brandpreventie en -bestrijding.

Het theoretisch luik geeft u inzicht in het ontstaan en bestrijden van brand, evacuaties, …

Tijdens de praktijkoefeningen leert u blussen met de eerste interventiemiddelen.

Pluspunten

Uw trainer heeft meer dan 30 jaar ervaring bij de brandweer en deelt deze expertise met u.

Bestemd voor

 • leden van de eerste interventieploeg
 • andere medewerkers

Programma

Theorie

A. Begrip brand

 • Wat is brand?
 • Welke zijn de gevaren van brand?
 • Hoe kunt u de brandhaard beperkt houden?

B. De principes van blussing en de mogelijke blusstoffen

 • Soorten blusmiddelen en hun voor- en nadelen
 • Wanneer moet wat gebruikt worden?

C. Preventie en interventie

 • Welke preventiemaatregelen moeten genomen worden? (evacuatiewegen, noodvoorzieningen, veiligheidsprocedures, ...)
 • Hoe verloopt een interventie (stappenplan)?

D. Opstellen van een checklist met taken voor de EIP

Praktijk

A. Oefeningen

 • Leren blussen met kleine blusmiddelen (poeder, CO2 en haspel)
 • Vuurhaard benaderen en hoe omgaan met de warmte (hittegewenning)

B. Cases/scenario’s

Aan de hand van een case, op maat gemaakt voor uw bedrijf wordt een scenario gespeeld en moet men naargelang de situatie op een correcte manier het vuur doven en alle preventiemaatregelen nodig uitvoeren.

Docent(en)

Claude Monserez

Claude Monserez, zaakvoerder, Succes Invest

Praktische informatie

Prijs: 430 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming Bijscholing voor de preventieadviseur (6 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven