Een participatieve quickscan is een snelle, goedkope en handige manier waarmee concrete mogelijkheden voor de verbetering van het welzijn of de veiligheid op het werk in kaart worden gebracht. De manier van werken is geïnspireerd door de Sobane - Déparis methode.

De klassieke inventarisatie van (psychosociale) risico’s met een kwantitatieve bevraging biedt weinig concrete handvatten waarmee leidinggevenden direct zelf aan de slag kunnen gaan. Participatieve analyses dragen bij tot de creatie van draagvlak om met verbetertrajecten aan de slag te gaan. Dat leidt tot meer wederzijds begrip, diepere inzichten en een groter probleemoplossend vermogen op de werkvloer. Maar hoe zet u zo’n traject op poten?

En hoe zorgt u er voor dat er ook daadwerkelijk iets met de geformuleerde voorstellen gebeurt?

Deze eendaagse opleiding richt zich in de eerste plaats tot preventieadviseurs en leden van de hiërarchische lijn die snel en goedkoop een accuraat beeld willen krijgen van (psychosociale) risico’s op de werkplek en die daarbij het probleemoplossend vermogen van hun medewerkers optimaal willen benutten.

Bestemd voor

  • preventieadviseurs
  • verantwoordelijke bedrijfsleiders
  • leidinggevenden

Programma

1. Bewustzijn en engagement creëren: het bepalen (of krijgen!) van een kader en bijhorend mandaat

2. Een werkgroep oprichten en samenstellen: het belang van vrijwilligheid en inclusie

3. Het traject uittekenen: het stellen van doelen en het bepalen van de strategie om de vooropgestelde doelen te kunnen bereiken

4. Een analyse uitvoeren: het faciliteren van groepsgesprekken

5. Actiepunten inventariseren en sorteren en prioriteiten stellen: werken met affinity-mapping

6. De uitvoering en implementatie opvolgen: werken met een teambord

Docent(en)

Walter Wybauw

Walter Wybauw, organisatieregisseur - erkend bemiddelaar, Straight Business Partners

Praktische informatie

Prijs: 749 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven