In 2018 krijgen de hoven en rechtbanken het autonoom beheer over hun middelen. Dat zal gebeuren op basis van beheersovereenkomsten die ze zullen afsluiten met de minister van Justitie. Het autonoom beheer moet justitie efficiënter en performanter maken. Maar hoe zullen de schaarse middelen verdeeld worden onder de rechtbanken? Wordt het een verhaal van winnaars en verliezers? Wat met de digitalisering: dreigt de rechterlijke macht daarin niet achterop te raken, nu de juridische beroepen een versnelling hoger schakelen? En vooral: wordt de burger hier echt beter van?
 
Op deze en andere vragen over management bij justitie zoeken we een antwoord tijdens het congres van 10 februari 2017.

Kies tijdens dit congres uit verschillende workshops die het best passen bij uw interesse. Vergeet bij inschrijving zeker uw voorkeur qua workshops niet door te geven.

Doelgroep

 • Magistraten (rechters en parketmagistraten)
 • Griffiers
 • Parketsecretarissen
 • Advocaten
 • Politiemensen
 • Notarissen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Gevangeniswezen
 • Justitiehuizen
 • Hulpverlening en welzijnssector
 • Onderwijs
 • Gemeentelijke, stedelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheidsdiensten

Programma

09:00 - 09:30
Inschrijving en ontvangst met koffie
09:30 - 09:45
Verwelkoming
09:45 - 10:30

Keynote Prof. Dr. Maurits Barendrecht

Prof. Dr. Maurits Barendrecht
10:30 - 11:15

Keynote Lord Chief Justice John Thomas

Lord Chief Justice John Thomas
11:15 - 11:45
Koffiepauze
11:45 - 13:15

Communicatie en klantgerichtheid van Justitie

Prof. dr. Frédéric Schoenaers, Harry Vanbuel, Erwin Dernicourt

Klare Taal

Marie-Anne Baert, Frank Judo, Christian Denoyelle

Inspirerend leiderschap en change management

Prof. dr. Peter De Prins, Prof. dr. Herman Van den Broeck

Een buitenlandse blik op management en Justitie

Rosa Jansen, Georg Stawa, Mark Beer

Wie, wat en hoe hervormen?

Prof. dr. Benoit Allemeersch, dr. Joris Plessers, Thomas Van Houtte

Naar een verdere organisatieontwikkeling van Justitie

Jean-Paul Janssens, Patrick Vandenbruwaene, Bart Willocx
13:15 - 14:00
Lunchpauze
14:00 - 14:45

Keynote Prof. dr. Dirk Buyens

Prof. dr. Dirk Buyens
14:45 - 16:00

Communicatie en klantgerichtheid van Justitie

Prof. dr. Frédéric Schoenaers, Harry Vanbuel, Erwin Dernicourt

Klare Taal

Leen Sevens, Frank Judo, Christian Denoyelle

Een buitenlandse blik op management en Justitie

Rosa Jansen, Georg Stawa, Mark Beer

Wie, wat en hoe hervormen?

Prof. dr. Benoit Allemeersch, dr. Joris Plessers, Thomas Van Houtte

Naar een verdere organisatieontwikkeling van Justitie

Jean-Paul Janssens, Patrick Vandenbruwaene, Bart Willocx
16:00 - 16:45

Keynote van Jaap Bosman

Jaap Bosman
16:45 - 17:00
Afsluiting door Minister Koen Geens
17:00 - 18:00
Receptie

Prof. Dr. Maurits Barendrecht

Professor Privaatrecht, Tilburg Law School & Onderzoeksdirecteur HiiL

Maurits Barendrecht was advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg sinds 1992. Binnen Tisco (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems) bestudeert hij geschiloplossingssystemen (juridische procedures, onderhandelingsprocessen, ADR, informele geschilmechanismen) vanuit een interdisciplinair perspectief. Hij zoekt systematisch naar know how uit de economie, psychologie, organisatietheorie, onderhandelingstheorie en conflict management die geïntegreerd kan worden met 'best practices'. Hij is tevens academisch directeur van HiiL Innovating Justice, een leidend vooraanstaand innovatie instituut voor de juridische sector. Hier werkt hij met gerechten en andere juridische dienstverleners aan innovatieve procedures en aan het meten van toegankelijkheid en rechtvaardigheid.

john-thomas

Lord Chief Justice John Thomas

Lord Chief Justice of England and Wales

Lord John Thomas of Cwmgiedd has been Lord Chief Justice of England and Wales since 2013. He was appointed a Judge of the High Court of England and Wales in 1996, became Judge in Charge of the Court in 2002 and in 2003 he was appointed Lord Justice of Appeal. Lord Thomas was the Senior Presiding Judge for England and Wales (2003-2006) and Vice-President and then President of the Queen’s Bench Division (2008-2013). He was President of the European Network of Councils for the Judiciary (2008-2010). He is an Honorary Fellow of Trinity Hall, Cambridge, and serves as a member of the ELI Council.

dirk-buyens

Prof. dr. Dirk Buyens

Professor of Human Ressource Management, Vlerick

Prof Dr Dirk Buyens is Professor of Human Resources en Partner aan Vlerick Business School. Hij is eveneens directeur van het HR center en directeur van de Open Executive Education Programma's aan
Vlerick Business School. Dirk's voornaamste onderzoeksinteresses liggen in Human Resources Management. Als professor aan Vlerick Business School heeft hij zowel verscheidene lesopdrachten als adviserende taken uitgevoerd voor onder andere het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Siemens, Elsevier, Oracle, KBC, om er nog maar enkele op te sommen.

jaap-bosman

Jaap Bosman

TGO Consulting

Jaap Bosman is Principal Partner bij TGO Consulting, een internationaal strategisch adviesbureau voor de juridische sector gevestigd in New York, Den Haag en Hong Kong. Hij was in 2013 de winnaar van de Financial Times Innovative Lawyers Award. Jaap studeerde rechten in Tilburg. In 2015 publiceerde hij zijn spraakmakende boek ‘Death of a Law Firm’

Prof. dr. Frédéric Schoenaers

Professor Institut de Sciences Humaines et Sociales (ISHS), ULg

Biografie volgt

harry-vanbuel

Harry Vanbuel

Raadgever communicatie, Minister van Justitie Koen Geens

Harry Vanbuel is op dit ogenblik raadgever communicatie bij Minister van Justitie, Koen Geens. Voordien werkte hij als woordvoerder bij de Ministers Steven Vanackere, Jef Tavernier en Adelheid Byttebier. Enkele jaren was hij ook woordvoerder van de Senaatsfractie van de CD&V-fractie met oa. Wouter Beke, Etienne Schouppe, Sabine de Bethune en Etienne Vandenberghe. Voor zijn leven in de politiek, was hij actief in de muziekwereld, eerst als zelfstandig uitbater van een platenwinkel, vervolgens manager van enkele grote winkels, product manager in een groot distributieketen en oprichter van een franchise-keten van winkels verspreid over het ganse land.

erwin-dernicourt

Erwin Dernicourt

Procureur-Generaal, Hof van Beroep Gent

Erwin Dernicourt is Procureur-generaal hof van beroep Gent sedert 6 juni 2016. Hij heeft zowel ervaring in het beleid als adjunct-directeur beleidscel Minister van Justitie (2014-2016) en Adviseur cel beleidscoördinatie Eerste Minister (2004-2005), als ervaring in de magistratuur (Substituut-procureur des Konings Dendermonde (1998-2005); Federaal magistraat (2005–2011); Procureur des Konings Dendermonde (2011–2014)).

marie-anne-baert

Marie-Anne Baert

Lector vakgroep Talen, Hogent

Marie-Anne Baert is master in de Germaanse filologie, was assistent Nederlandse Taalkunde (Universiteit Gent) en is nu lector communicatieve vaardigheden in het hoger onderwijs (HoGent). Sinds 1997 geeft ze trainingen in heldere communicatie in lokale besturen en in (non-)profit-organisaties. Daarnaast is ze coauteur van handboeken over communicatie.

frank-judo

Meester Frank Judo

Voorzitter, Vlaamse Juristenvereniging

Frank Judo is advocaat aan de Brusselse balie en sinds 2008 voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging. Hij was als assistent en later als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven en doceerde aan de Koninklijke Militaire School. Sinds 2013 is hij lid van de Hoge Raad voor de Justitie.

christian-denoyelle

Christian Denoyelle

Jeugdrechter, Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen

Christian Denoyelle is jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen en perswoordvoerder (persrechter) voor de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Hij is lid van de Hoge Raad voor de Justitie en was in de periode 2012-2016 effectief lid van de Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de HRJ.  

peter

Prof. dr. Peter De Prins

Professor of People Management and Leadership, Vlerick

Peter is Professor of Management Practice in Coaching en Leiderschap aan Vlerick Business School. Gedurende zijn carrière startte hij verschillende bedrijven die hij succesvol verkocht na een periode van sterke groei en aantrekkelijke financiële resultaten. Hij leerde de vele dimensies kennen van people management, executive coaching en leiderschap, vooral in Europa en de Verenigde Staten. Zijn onderzoek spitst zicht vooral toe op gedragsmetingen bij executive coaches.

herman-van-den-broeck

Prof. dr. Herman Van den Broeck

Professor of Organisational Behaviour, Vlerick

Herman Van den Broeck is doctor in de Pedagogische en Psychologische Wetenschappen en partner van Vlerick Business School. Hij is professor aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan Universiteit Gent.

Zijn interessegebieden zijn cognitieve stijlen, sociale en emotionele intelligentie en leiderschap. Hij was houder van de Belgacom leerstoel ‘Organisations that last’. Hoe leerprocessen in de toekomst zullen verlopen, is één van de vragen waar hij in de nabije toekomst antwoord op wil geven.

rosa-jansen

Rosa Jansen

Voorzitter, Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Rosa Jansen is lid van de Steering Committee van het European Judicial Training Network (www.ejtn.eu), het netwerk van de 27 opleidingsinstituten van de EU, alsmede voorzitter  van de Working Group on Judicial Training Methods van de EJTN. Naast haar werk voor SSR (voorzitter van het College van Bestuur)is zij ook op internationaal niveau actief. Zo is zij betrokken bij de ontwikkeling van de rule of law in diverse landen. Rosa Jansen heeft diverse publicaties op haar naam staan op het gebied van de rechterlijke organisatie en het strafrecht.

benoit-allemeersch

Prof. dr. Benoit Allemeersch

Professor Instituut voor gerechtelijk recht, KULeuven

Benoît Allemeersch doceert sinds 2006 aan de KU Leuven, waar hij intussen departementsvoorzitter is van de afdeling Publiekrecht. Zijn lesopdrachten omvatten het gerechtelijk recht, het Europees burgerlijk procesrecht en het bewijsrecht. Sinds 2001 adviseert hij de wetgever op regelmatige basis over tal van wetgevingsdossiers in zijn vakgebied. Hij is tevens advocaat aan de balie te Brussel, waar hij verbonden is als stichtend vennoot aan het advocatenkantoor Quinz, en bestuurder van Cepani, het leidende arbitragecentrum van ons land.

dr. Joris Plessers

Directeur ad interim, Steundienst van het college van hoven en rechtbanken

Joris Plessers is directeur ad interim van de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. Hij heeft voorgaande werkervaring als privé-consultant, als onderzoeker/lesgever bij het Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven), als adviseur bij de beleidscel van de minister van Justitie en als HR-manager bij het College van Procureurs-Generaal.

thomas-van-houtte

Thomas Van Houtte

Voorzitter, Rechtbank van Koophandel Antwerpen

Thomas Van Houtte is sinds 2014 Voorzitter van de rechtbank van koophandel in Antwerpen. Hij is bovendien plaatsvervangend lid in de commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, alsook plaatsvervangend lid in de commissie van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten. Hij deed ervaring op als advocaat aan de balie van Antwerpen, en als bedrijfsjurist en Trade Mark Counsel bij Unilever. Sinds 2006 is hij rechter aan de rechtbank van koophandel in Antwerpen.

jp-janssens

Jean-Paul Janssens

Voorzitter directiecomité, FOD Justitie

Jean-Paul Janssens is sedert 15 maart 2013 voorzitter van de FOD Justitie. Daarvoor was hij voorzitter van de Commissie modernisering van de rechtelijke orde. Hij was vooraf adjunct-directeur in de beleidscel van toenmalig minister van Justitie, Laurette Onkelinx. Als magistraat was hij als substituut werkzaam op het arbeidsauditoraat van Nijvel. Hij begon zijn juridische carrière als advocaat en als assistent in sociale zekerheidsrecht aan de universiteit van Louvain-la-Neuve.

Patrick Vandenbruwaene

Procureur-Generaal, Hof van Beroep Antwerpen

Patrick Vandenbruwaene is Procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen. Daarnaast heeft hij beleidservaring als kabinetschef van de minister van Justitie (1999-2000). Hij is één van de drijvende krachten achter de hervormingen van Justitie, meer in het bijzonder de hertekening van het gerechtelijk landschap en de beheersautonomie. Centraal in zijn visie staan het kwaliteitsdenken, vertrouwen en samenwerking.

bart-willocx

Bart Willocx

Voorzitter, Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen

Bart Willocx is sinds 2014 Voorzitter van de provinciale rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Als voorzitter legt hij, samen met 108 rechters en 400 medewerkers, de nadruk op een klantgerichte en ketengerichte werking van de rechtbank en op een effectieve rechtspraak. Voordien was Bart rechter in de rechtbank van eerste aanleg Mechelen burgerlijk en correctioneel zetelend, onderzoeksrechter en voorzitter.

leen-sevens

Leen Sevens

Onderzoekster onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), KULeuven

Leen Sevens is doctoraatsstudente aan het Centrum voor Computerlinguïstiek (KU Leuven). Ze verfijnt en ontwikkelt volautomatische pictogramvertaalsystemen die (functioneel) ongeletterde mensen toelaten om online te communiceren. Ze onderzoekt eveneens hoe deze systemen de e-inclusie en levenskwaliteit van de doelgroep kunnen verbeteren.

Praktische informatie

Prijs: 80 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Opgelet: Voor deze opleiding kunt u GEEN beroep doen op de kmo-portefeuille; het projectbedrag is te laag.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (2 Juridische punten, 2 niet-juridische punten)

Extra informatie

 • Erkenning door de OVB (Orde van de Vlaamse Balies): 2 juridische punten, 2 niet-juridische punten.
 • IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) neemt de inschrijvingskosten (€ 80) van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermeld congres ten laste, op voorwaarde dat een bewijs van aanwezigheid kan voorgelegd worden. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

Andere OP.RECHT congressen

Partners

Inschrijven