• Bent u aankoopverantwoordelijke of een ondernemer die wilt deelnemen aan overheidsopdrachten?
 • Wilt u een volledig overzicht van alle juridische, administratieve, financiële en economische aspecten van overheidsopdrachten?
 • Wilt u leren hoe een aanbestedingsprocedure verloopt en wanneer welke soort procedure (aanbesteding, onderhandelingsprocedure, ...) het meest geschikt is?
 • Wilt u een actueel overzicht van de markt van aannemers en andere leveranciers?
 • Bent u op zoek naar de efficiëntste manier om een bestek op te maken en de beste gunning?
 • Wilt u ontdekken hoe u mogelijke geschillen vermijdt of - indien te laat - tot een goed einde brengt?

Tijdens de zesdaagse opleiding 'Overheidsopdrachten van A tot Z' leert u in detail welke technische stappen u moet zetten bij het opstellen van een marktconforme aanbesteding, de opmaak van een bestek en de keuze van de beste leverancier voor uw opdracht.

U krijgt uiteraard ook een update van de nieuwste wetgeving en rechtspraak.

Bestemd voor

 • ondernemers die willen deelnemen aan overheidsopdrachten
 • aankoopverantwoordelijken en medewerkers die betrokken zijn bij het aankoopproces van organisaties die onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten:
  • uit klassieke sectoren: federale overheid, regionale overheden, lokale besturen, OCMW's, politie, intercommunales, vzw's gesubsidieerd door de overheid
  • uit nutssectoren: water, energie, vervoer en telecommunicatie
  • uit privébedrijven die gesubsidieerd worden door de overheid

Deze opleiding vereist geen specifieke voorkennis in de wetgeving overheidsopdrachten.

"

De duidelijke structuur en de vele praktijkvoorbeelden kenmerken deze opleiding.

"
Stephanie Janssen, diensthoofd boekhouding, Wit-Gele Kruis Limburg
"

Deze opleiding geeft een uitstekend algemeen beeld en overzicht van het domein, de do's-and-dont's, de algemene principes, de valkuilen. De cursus is uitstekend geschikt voor het krijgen van een 'helicopter view' wat onontbeerlijk is voor het uitvoeren van je (deel)taak.

"
Willem Verstrepen, assistant auditor, NBB Nationale Bank van België
"

Je merkt duidelijk dat deze opleiding al jaren wordt ingericht. De docenten zijn expert in hun vak en staan met de voeten in het werkveld waardoor ze ook passende voorbeelden kunnen geven.

"
Rudi De Vierman, stafmedewerker Campuscoördinatie, Hogeschool Gent

Programma

Overheidsopdrachten: definitie en toepassingsgebied (dag 1 - voormiddag)

 • Basisbeginselen van het overheidsopdrachtenrecht
 • Het complexe toepassingsgebied: personeel toepassingsgebied, materieel toepassingsgebied, uitzonderingen op het toepassingsgebied, in-house

Vormgeving van de opdracht

 • Gunningprocedures: aanbesteding en offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure, concurrentiedialoog, innovatiepartnerschap
 • Enkele bijzondere gunningsmodaliteiten: raamovereenkomst, aankoop- of opdrachtencentrale, dynamisch aankoopsysteem, elektronische veiling
 • Percelen, varianten en opties

Behoefte- en marktanalyse (dag 1 - namiddag)

 • Voorafgaande acties
 • Technische bepalingen: belang, technische specificaties, technisch-functionele prestatie-eis, functionele beschrijvingen
 • Gevalstudie: complexe opdracht voor werken

Opmaak bestek (dag 2 - voormiddag)

 • Voorbereiding van het bestek
 • Basisprincipes
 • Opmaak van het bestek: leidraad

SPPA-model (dag 2 – namiddag)

 • algemene inlichtingen
 • administratieve bepalingen
 • contractuele bepalingen
 • technische bepalingen
 • modeldocumenten
 • inventaris/meetstaat
 • bijlagen

Bekendmaking en indiening offertes (dag 3 - voormiddag)

 • Ramingsregels en het verbod op artificiële splitsing van de opdracht
 • Bekendmaking: drempels en termijnen
 • Indiening van offertes: vorm en inhoud
 • Opening van offertes

Kwalitatieve selectie van de kandidaten en inschrijvers (dag 3 - namiddag)

 • Kwalitatieve selectie (toegangsverbod, financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid)
 • Formele en materiële regelmatigheid van de offerte
 • Verbetering van de offertes
 • Het prijsonderzoek, abnormale prijzen en de prijsverantwoording

Evaluatie en gunning (dag 4 - voormiddag)

 • Inhoudelijke beoordeling van offertes
 • Gunning- en sluitingopdracht
 • Procedures

Evaluatie en gunning (dag 4 - namiddag)

 • Evaluatieverslag
 • Artikels 112 en 114
 • Prijsvergelijkingstabel

Rechtsbescherming (dag 5 – voormiddag)

 • Mogelijke stappen bij onrechtmatige gunning: schorsing, vernietiging, onverbindverklaring en schadevergoeding
 • Naar Raad van State of de gewone rechter?
 • Schadeloosstelling in kader van uitvoering opdracht: verbreking, schorsing, laattijdige betaling
 • Alternatieve geschillenregeling

Cases (dag 5 - namiddag)

Uitvoering: werken (dag 6 - voormiddag)

 • Specifieke bepalingen van werken
 • Technische uitvoering: hoe beperkt u het risico op slechte uitvoering?

Uitvoering: leveringen en diensten (dag 6 - namiddag)

 • Algemene uitvoeringsregels en toepassing algemene aannemingsvoorwaarden
 • Rechten en plichten van de partijen
 • Specifieke bepalingen van leveringen en diensten

Oefening

Docent(en)

cr-01839066

Elke Casteleyn

Elke Casteleyn studeerde rechten aan Universiteit Gent. Reeds vanaf dag één lag haar focus op het administratief recht met een bijzondere voorliefde voor de materie overheidsopdrachten en het private bouwrecht. Door zowel dossiers voor aanbestedende entiteiten als ondernemingen en particuliere bouwheren te behandelen, kent en begrijpt zij de valkuilen voor en bekommernissen van de betrokken partijen. Zij richtte recent samen met Mr. Dirk De Keuster het kantoor De Keuster & Casteleyn Advocaten op.

Johan Dirix

Johan Dirix is bestuurder van Public Procurement International (PPI), gespecialiseerd in bijstand aan overheden over de wetgeving voor overheidsopdrachten, aankoopbeleid en PPS-constructies. Johan was bij het Ministerie van Defensie actief als militair administrateur voor de dienst militaire bouwwerken. Hij was er verantwoordelijk voor de opvolging van aanbestedingsprocedures. Samen met wijlen dhr. Van Cleynenbreughel (Rekenhof) was hij eerste redacteur van het 'Vademecum voor overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer).

Gunther Gutermann

Gunther Gutermann is categorie aankoper bij Eandis. Voordien was hij aankoper bij Aquafin en andere commerciële bedrijven.

Dirk De Keuster

Dirk De Keuster, advocaat, Casteleyn Advocaten

Praktische informatie

Prijs: 1 374 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Brochure: Download de brochure
Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u:

 • een gratis exemplaar van het 'Zakboekje overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer, winkelwaarde 108,54 euro). Dit zakboekje is een ideale aanvulling op de lesmap die u gratis wordt aangeboden. Het Zakboekje bevat een gedetailleerde uitleg over o.a. het opstellen van een bestek, de gunning en de uitvoering van een opdracht.
 • tijdens de duur van de opleiding krijgt u tijdelijk toegang tot de databank Mercatus van Wolters Kluwer. Dit tijdelijk aanbod is inbegrepen in de prijs van uw opleiding. U krijgt de kans om kosteloos de voordelen van Mercatus te ontdekken als extra informatietool bij uw dagelijkse werkdossiers.
Accreditatie:
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (6 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Download de brochure