Schrijft u als aankoper in een overheidsdienst complexe overheidsopdrachten uit waarvan u de details voor de uitvoering niet of onvoldoende kent? Dan is een raamovereenkomst de efficiëntste oplossing. Op die manier kunt u immers goedkoper de gewenste kwaliteit aankopen. Maar een raamovereenkomst is in sommige gevallen jammer genoeg heel complex.

Zit u als leverancier aan de andere kant van de tafel? Levert u als privépartner aan overheden en wilt u een raamovereenkomst binnenhalen? Dan is het cruciaal om de impact van een raamovereenkomst te kennen, zodat u met kennis van zaken een behoorlijke offerte kunt opstellen, rekening houdend met de eventuele risico’s.

Tijdens deze opleiding gaat u zelf aan de slag via groepswerk, discussies en interactieve werkvormen. Hebt u een prangende vraag over uw eigen dossier(s)? Breng ze mee en bespreek ze met docent en collega-deelnemers.

Uw docent informeert u over zijn ervaring met raamovereenkomsten. Zo krijgt u op amper één dag vele praktijktips die meteen inzetbaar zijn in uw eigen dossiers.

Uw resultaten

Na deze opleiding, als aankoper:

 • kent u het verschil tussen een klassieke overheidsopdracht en een raamovereenkomst.
 • weet u wanneer het aangewezen is om een raamovereenkomst te sluiten met één of meerdere deelnemers.
 • kunt u de raamovereenkomst positief inzetten om een maximum financieel rendement te realiseren.
 • bent u in staat om een bestek voor een raamovereenkomst te schrijven.

Na deze opleiding, als leverancier of dienstverlener:

 • kent u het verschil tussen een klassieke overheidsopdracht en een raamovereenkomst.
 • weet u met welke bedoeling een aanbestedende overheid kiest voor een raamovereenkomst met één of met meerdere deelnemers.
 • kent u de sterke punten en de risico’s van een raamovereenkomst.
 • bent u in staat om de best mogelijke offerte te maken.

Bestemd voor

 • aankopers binnen de overheid
 • leveranciers aan overheden
 • advocaten
 • juristen
"

Sterke punten zijn de praktische expertise en de manier waarop deze expertise kenbaar wordt gemaakt. Ook de mix van publiek maakte de cursus vatbaar voor discussie en daardoor leerrijk!

"
Gert Verwaest, diensthoofd dienst uitvoering, Gemeentebestuur Edegem
"

Goede docent die werkt vanuit praktijk en eigen ervaring in het vak.

"
Kaat De Smet, adviseur, TMVW
"

De voor- en nadelen van het gebruik van een raamovereenkomst in vergelijking met de klassieke procedures werden duidelijk uitgelegd.

"
Heidi Bosman, financieel deskundige, FOD Financiën
"

Zeer praktisch.

"
Els Vastmans, verantwoordelijke sterilisatie, Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus
"

Schitterende docent die ons op gedreven wijze meeneemt naar de werkvloer en er perfect in slaagt om de knelpunten en risico's aan het licht te houden. Hij verschaft ons duidelijk inzicht in de huidige en komende regelgeving in overheidsopdrachten. Ook zeer verzorgde ondersteuning en naslagmateriaal.

"
José Bosman, advocaat, Advocatenkantoor Bosman

Programma

1. Inleiding

 • Verschil tussen een klassieke overheidsopdracht en een raamovereenkomst
 • Eigenschappen en verloop van een raamovereenkomst

2. De raamovereenkomst met één deelnemer

 • Fase 1: het sluiten van de raamovereenkomst – mogelijke procedures
 • Fase 2: het sluiten van opdrachten op basis van de raamovereenkomst – verschillende mogelijkheden

3. De raamovereenkomst met meerdere deelnemers

 • Fase 1: het sluiten van de raamovereenkomst – mogelijke procedures
 • Fase 2: het sluiten van opdrachten op basis van de raamovereenkomst: mini-concurrentie, cascadesysteem, het verdelen van de opdrachten over alle deelnemers, combinatie van voormelde methodes indien de aanbestedende overheid als opdrachtencentrale optreedt

4. De problematiek van de gunningscriteria

5. Groepswerk 1

Kiezen tussen een klassieke overheidsopdracht of een raamovereenkomst

6. Voorbeelden uit de praktijk van een raamovereenkomst met één en met meerdere deelnemers

7. Groepswerk 2

Kiezen tussen een raamovereenkomst met één deelnemer of een raamovereenkomst met meerdere deelnemers

8. Het verloop van de gunningsprocedures in alle scenario’s

9. Het opstellen van het bestek aan de hand van een praktisch voorbeeld

10. Groepswerk 3

Het schrijven van een clausule die in het bestek moet worden opgenomen

11. De wachttermijn

12. De minimumtermijn

De minimumtermijnen die bij een raamovereenkomst moeten worden gerespecteerd, zowel voor de procedure die uitmondt in het sluiten van een raamovereenkomst als voor de gunningsprocedures op basis van de raamovereenkomst.

Docent(en)

Tony Mortier

Tony Mortier, inspecteur van Financiën, Vlaamse Overheid - Inspectie van Financiën

Praktische informatie

Prijs: 425 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (6 J punten)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven