Doelstellingen

Controle van afvaltransporten is een van de prioriteiten in het nationale veiligheidsplan. Deze taken worden gezamenlijk door verschillende instanties uitgevoerd: wegblokkades opzetten en vrachtwagens uit het verkeer halen is de taak van de politiediensten, terwijl de milieuadministraties het toezicht uitoefenen op de regelgeving over afvalstoffentransport.

Alle soorten afval worden gecontroleerd: ladingen met witgoed, bruingoed, chemisch afval, steenafval, enz. Zo stellen controlediensten vaak vast dat autowrakken die voor het buitenland bestemd zijn, vaak volgestopt worden met ander afval. Boetes voor dergelijke fraude kunnen stevig oplopen.

Bovendien blijkt dat een kwart van alle gecontroleerde transportdocumenten - die een goede traceerbaarheid van afval moeten garanderen - foutief is ingevuld.

Tijdens deze praktijkopleiding krijgt u een praktijkgerichte vertaling van de wetgeving inzake internationaal afvaltransport naar concrete richtlijnen voor uw dagelijkse praktijk. Na deze opleiding hebt u een klare kijk op de organisatie van internationaal afvaltransport in uw onderneming en ontdekt u hoe u dure boetes kunt vermijden.

ACTUALITEIT

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd van derdelanden die de export van groenelijstafvalstoffen voor nuttige toepassing al dan niet toelaten, met de voorwaarden waaronder dat eventueel kan. In totaal hebben nu 77 derdelanden gereageerd op het verzoek van de Commissie tot verduidelijking van de exportsituatie (bron: Nieuwsbrief Douane, nr. 16, Wolters Kluwer).

Pluspunten

Tijdens de vorige edities van deze opleiding was het deelnemersprofiel heel divers (transportmanagers, milieucoördinatoren, milieuconsulenten, zaakvoerders van afvalverwerkende bedrijven, logistiek verantwoordelijken, …). Hierdoor konden de deelnemers maximaal ervaringen en 'lessons learned' met elkaar uitwisselen.

Bestemd voor

 • zaakvoerders (internationaal) afvaltransport
 • transport- en logistiek managers en medewerkers
 • operationele verantwoordelijken voor afvaltransport en -verwerking
 • stortplaatsverantwoordelijken
 • veiligheidscoördinatoren
 • milieucoördinatoren
 • milieuconsulenten
"

Zeer duidelijk, gestructureerd en onmiddellijk bruikbaar in de praktijk. Zeer interessante bijlagen en informatie.

"
Ilse Van De Weerd, reverse logistics manager, Telenet
"

Een zeer interessant thema dat onvoldoende gekend is in de bedrijfswereld. Deze cursus heeft vele ogen geopend over de beperkingen, maar vooral over de mogelijkheden om afvalmateriaal toch conform te verschepen.

"
Debby Mattys, Regional Lead EMEA, MSD Sentipharm
"

Overzichtelijke cursus. Goede basis in kader van internationaal afvaltransport. Er wordt veel aandacht aan de praktijk besteed.

"
Geert Torremans, ploegleider Labo, Indaver
"

Goede opbouw van de cursus. Geen saaie opsomming van wetsartikels, maar praktische info en voorbeelden.

"
Johan Vanderheyden, milieu-ingenieur, Evonik Degussa Antwerpen
"

De docent heeft veel praktijkervaring. Geeft contacten bij overheden aan. Geeft beloofde feedback achteraf ook daadwerkelijk door.

"
Filip Lecomte, Head of Environment, H & S, Aurubis Belgium

Programma

A. Begrip afvalstoffen

 • Wat is afval?
 • Wat met papier, witgoed, elektro (tv’s, hifi, …), enz.?
 • Waar liggen de verschilpunten tussen product en afvalstof?
 • Wie controleert? Kunt u zelf controleren?
 • Bent u vertrouwd met de volgende praktijksituaties?
  • reststoffen van productieprocessen
  • materialen/producten van een afgerond recyclingproces
  • herstelde of gereinigde producten
  • tweedehandse spullen voor kringloop- en liefdadigheidsinstellingen
  • gebruik van afval als brandstof

B. Hoe moet afval wettelijk getransporteerd worden?

1. Europese en nationale wetgeving

 • Overkoepelende Europese Afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG
 • Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 i.v.m. de overbrenging van afvalstoffen
  • onderscheid tussen afvalstoffen en niet-afvalstoffen
  • onderscheid tussen niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval
  • grensoverschrijdend afvaltransport binnen en buiten EG. Wat mag en wat mag niet?
  • verband tussen Afvalstoffenrichtlijn en REACH
  • overzicht nationale en regionale wetgeving i.v.m. transport van afval in België en buurlanden

2. Hoe vult u transportdocumenten voor grensoverschrijdend afvaltransport correct in?

 • Overzicht belangrijkste documenten
 • Administratieve verplichtingen vóór, tijdens en na het transport
 • Aandachtspunten bij invullen documenten
 • Kosten voor een kennisgeving

3. Wie is aansprakelijk voor schade bij ongevallen?

Docent(en)

Luk Van Roy

Luk Van Roy is zelfstandig consultant in SCM-thema's. Hij heeft een ruime ervaring in SCM-processen zoals forecasting, S&OP, transportmanagement en -selectie, organisatie van nationale en internationale afvaltransporten, budgetting, tendering, enz. Als projectmanager bij diverse ondernemingen was hij o.a. verantwoordelijk voor de implementatie van ondersteunende logistieke software zoals EDI, gevarenkaarten, customs en performantiemeting.

Praktische informatie

Prijs: 768 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming Vorming voor milieucoördinatoren (7 lesuren)
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (0 lesuren, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven