Wie een vennootschap succesvol wil leiden, adviseren of controleren, heeft een stevige basiskennis nodig van het vennootschapsrecht: kennis van en inzicht in het rijkgeschakeerde landschap van vennootschapsvormen, inzicht in de werkingsregels van de organen van de vennootschap vanaf haar oprichting tot haar ontbinding, ... Na het volgen van deze basisopleiding bent u uitstekend gewapend om belangrijke beslissingen te nemen!

Doelstellingen

In België zit het aantal startende ondernemingen in stijgende lijn. De ingewikkelde vennootschapswetgeving schrikt nieuwe ondernemers blijkbaar niet af. Daar wringt nochtans het schoentje: veel (niet-)juristen zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de spelregels. Nochtans is een basiskennis van die vennootschapswetgeving en ruimer van het vennootschapsrecht cruciaal voor een degelijk bestuur en onderbouwde adviezen ...

Pluspunten

 • Snelst mogelijke introductie in de basisregels van het vennootschapsrecht!
 • Opleiding samengesteld door topadvocaten.
 • Praktische invalshoek, zodat de nieuwe kennis ook echt meerwaarde oplevert.
 • Inclusief tweetalig wetboek.

Uw resultaten

Deze opleiding laat u kennismaken met de juridische context waarbinnen de verschillende vennootschappen opereren. U krijgt inzicht in de vennootschapsstructuur en de dagelijkse werking. Bovendien maken de docenten u wegwijs door het 'Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen', zodat u sommige vragen en netelige kwesties voortaan zelf kunt oplossen.

Bestemd voor

 • accountants
 • boekhouders
 • revisoren
 • belastingconsulenten
 • fiscalisten
 • bedrijfsleiders
 • bestuurders
 • zaakvoerders
 • financieel directeuren
 • administratief directeuren
 • advocaten
 • juristen
 • notarissen
 • professionals met of zonder juridische achtergrond
"

Ik beveel deze opleiding zeker aan: ervaren docenten die de theorie ook praktisch voorstellen met tal van voorbeelden.

"
Marianne Dees, pralegal, Electrabel
"

Het waren 3 aangename en leerrijke dagen, zeker aan te raden voor personen die in de jurische wereld werken en geen juridische achtergrond of rechtendiploma hebben.

"
Tiffany Philips, legal assistant, TMF Accounting Services
"

Deze opleiding was voor mij perfect, gezien ik dringend behoefte had aan een opfrissing van het vennootschapsrecht in het kader van toekomstige examens BIBF. Ik kon bij workshops de opgedane kennis omzetten in de praktijk. Zeer aangenaam!

"
Dominique Bauwens, boekhouder, SD WORX
"

Deze cursus is een aanrader voor iedereen die zijn/haar basiskennis wil uitbreiden of die een opfrissing van deze materie kan gebruiken. De docenten slagen erin de theorie op een interessante en interactieve wijze over te brengen. Ik heb nu een veel ruimer zicht op de verschillende rechten en plichten van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen, alsook van alle formaliteiten die moeten worden vervuld mbt. het maatschappelijk kapitaal en tov. de commissaris. De sterke punten bestaan uit: professionele docenten die uit een ruime ervaring kunnen putten, waardoor ze op quasi elke vraag een antwoord kunnen bieden, en die tegelijk ook een theoretische materie kunnen omzetten in voorbeelden in de praktijk.

"
Kenneth De Kegel, legal assistant Shareholders, Cofinimmo
"

Zelfs voor hen die al de eerste knepen van het vennootschapsgebeuren onder de knie hebben, is deze opleiding zeer zeker de moeite waard omwille van de vele tips die de docenten vanuit hun meer dan ruime werkervaring met de cursisten willen delen.

"
Patrick Verachtert, advocaat, Servilex Advocaten

Programma

Deze dagindeling is onder voorbehoud. Het kan gebeuren dat door plotse onbeschikbaarheid van de sprekers, het voorziene tijdstip van de behandelde onderwerpen gewijzigd wordt.

Dag 1

1. De vennootschapsvormen

Wat is een vennootschap? Vanuit een definitie van de vennootschap krijgt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken en de voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen. Niet alleen de bvba en de nv passeren de revue. Ook minder gebruikelijke (daarom niet minder interessante!) vennootschapsvormen komen aan bod.

2. Bestuur en algemene vergadering

Hoe wordt een vennootschap bestuurd? Welke organen zijn wettelijk verplicht en welke spelregels gelden bij het nemen van beslissingen? De docenten bespreken de rol en de bevoegdheden van bestuurders, de raad van bestuur en de algemene vergadering. Tot slot komt de bestuurdersaansprakelijkheid aan bod.

Dag 2

1. Oprichting en kapitaal

Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de oprichters? Hoe vormt men een kapitaal? Met welke mechanismen en procedures kunnen kapitaalverschaffers hun rechten in de vennootschap vrijwaren? Welke zijn de reële beperkingen die voor de aandeelhouders uit het wettelijke kapitaalbegrip voortvloeien? Levensbelangrijke vragen voor iedereen die betrokken is bij de oprichting van een vennootschap. Want discussies met andere aandeelhouders, met schuldeisers of met de fiscus hebben in de praktijk vaak zware financiële gevolgen.

2. Aandelen en andere effecten - Conflicten tussen aandeelhouders

U kunt op verschillende manieren deelnemen in het kapitaal van een vennootschap: aandelen met of zonder stemrecht, winstbewijzen en warrants, (converteerbare) obligaties of certificaten ... De keuze van de inbreng heeft belangrijke fiscale en vennootschapsrechtelijke gevolgen. Verder staan de docenten stil bij de manier waarop geschillen en conflicten tussen aandeelhouders kunnen worden opgelost.

Dag 3

1. Herstructureringen

Heel wat vennootschappen krijgen vroeg of laat af te rekenen met vragen over fusie, splitsing, inbreng, ontbinding of vereffening. Ondernemingen die groeien of krimpen, kunnen echter kiezen uit verschillende (de)concentratiestrategieën. Maar wat zijn de voor- en nadelen van deze technieken? Welke juridische valkuilen moet u vermijden? En hoe gaat u daarbij concreet te werk?

2. Commissariaat, verslagen en eindejaarsverrichtingen

De commissaris heeft heel wat bevoegdheden en verplichtingen. Hij speelt dus een belangrijke rol binnen de onderneming. Maar hoe wordt hij benoemd en ontslagen? Welke verslagen moet hij opmaken, en hoever reikt zijn aansprakelijkheid? Tot slot van deze sessie overlopen de docenten de administratieve horden die elke onderneming moet nemen bij het afsluiten van het boekjaar.

De hervorming van de vennootschapswetgeving biedt kansen

Bron: Wolters Kluwer Learning Blog

De basiswetgeving inzake het ondernemingsrecht, waaronder de vennootschapswetgeving, wordt grondig hervormd. De wijzigingen moeten bijdragen tot het eenvoudiger en vlotter toegankelijk maken van het Belgische vennootschapsrecht. En om de aansluiting met Europa niet te verliezen… Runa Vander Eeckt, advocaat bij Eubelius, volgt alles op de voet.

Docent(en)

Runa Vander Eeckt

Runa Vander Eeckt werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2003 en hetzelfde jaar lid van de Brusselse balie. Zij behandelt regelmatig dossiers voor overheidsbedrijven, waaronder NMBS, NMBS Holding en Infrabel. Zij legt zich daarnaast, binnen het ondernemings-, economisch en financieel recht toe op, onder meer, advies en bijstand inzake aandelenoverdrachten, de redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, adviesverlening inzake en redactie van commerciële overeenkomsten (verkoop, agentuur, aanneming, commerciële samenwerkingsovereenkomsten,…), advies en bijstand in handelsgeschillen en het opstellen van vennootschaps-rechtelijke adviezen, o.m. inzake bestuurders-aansprakelijkheid. Zij publiceert in tijdschriften en boeken gericht op het vennootschapsrecht.

Anthony Logghe

Anthony Logghe werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2000, en behaalde het jaar daarna een aanvullend "Diplôme d'étude spécialisée (D.E.S.) en droit économique" aan de Université de Liège. Hij werd lid van de Brusselse balie in september 2001 en is sinds januari 2015 vennoot van het advocantenkantoor Eubelius. Aanvankelijk legde Anthony zich toe op het vennootschaps- en effectenrecht (inclusief fusies & overnames en corporate litigation), alsook op het bredere ondernemingsrecht. Inmiddels heeft hij evenwel een bijzonder ruime expertise opgebouwd in het kader van projecten van publiek-private samenwerking (in het bijzonder DBFM(O)-contracten en de bijhorende aspecten van projectfinanciering). Daarbij treedt hij op voor tal van overheden alsook voor enkele vooraanstaande aannemersbedrijven. Anthony is auteur van enkele publicaties met betrekking tot publiek-private samenwerking

Jean Pierre Vincke

Jean Pierre Vincke is ere-bedrijfsrevisor. Hij was lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS) en gastprofessor aan HUB-EHSAL. Jean Pierre Vincke is lid van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR.

Joris De Wolf

Joris De Wolf is advocaat bij het advocatenkantoor Eubelius en lid van de balie van Brussel. Joris legt zich toe op vennootschaps- en financieel recht, met een bijzondere focus op genoteerde entiteiten. Joris is tevens deeltijds assistent vennootschapsrecht aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KULeuven) en aan de Universiteit Hasselt.

Robin Van Gysel

Robin Van Gysel behaalde in 2012 het diploma van master in de rechten aan de VUB. In 2012 werd hij lid van de Brusselse balie. Hij legt zich toe op het financieel recht en het vennootschapsrecht. Hij doceert eveneens gastcolleges voor de vakken financieel-economisch recht en monetair en financieel recht aan de Vrije Universiteit Brussel.

cr-01839080

Carl Clottens

Carl Clottens behaalde een licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2004. In 2011 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de rechten met een proefschrift over “Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen”, dat werd bekroond met de Prijs Pierre Coppens. Hij is lid van de Brusselse balie sinds 2004. Zijn praktijk richt zich op het vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames. Hij is gastdocent in de ManaMa vennootschapsrecht aan de KU Leuven campus Brussel sinds 2012. Voordien was hij sinds 2005 assistent in het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht van de KU Leuven. Carl is auteur van talrijke academische publicaties en spreekt regelmatig op juridische congressen en seminaries. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap / Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS) en co-redacteur van de International Encyclopaedia of Laws - Corporations & Partnerships.

Praktische informatie

Prijs: 1 820 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Enkele topics die aan bod komen in deze opleiding, worden verder uitgediept in gespecialiseerde studie(mid)dagen. Meer info: www.opleidingen.wolterskluwer.be/juridisch

Documentatie:

Naast een zeer uitgebreide documentatiemap ontvangt u het tweetalige 'Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - Code des Sociétés et Associations' van E. Wymeersch en M. Tison, uitgegeven door Wolters Kluwer.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (21 lesuren)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (21 lesuren)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (21 lesuren)
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (18 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven