Doelstellingen

Voor het eerst heeft het Europees Hof een standpunt ingenomen in de discussie rond het hoofddoekenverbod op de werkvloer: een neutraliteitsbeleid kan onder bepaalde voorwaarden een rechtvaardiging vormen voor discriminatie op basis van geloof. Het was de eerste uitspraak van het Hof van Justitie over discriminatie op basis van geloof.

De afgelopen jaren sprak het Hof zich meermaals uit over discriminatie op basis van handicap: het Hof bevestigde dat obesitas kan beschouwd worden als handicap en dat een werknemer niet alleen kan gediscrimineerd worden op basis van zijn eigen handicap maar ook die van een kind waarvoor het zorg draagt. Het hof kent aldus een ruime interpretatie toe aan deze bescherming en overigens ook aan het begrip handicap zelf dat elke langdurige fysieke of mentale ongeschiktheid zou kunnen dekken.

Hoewel de Belgische wetgeving geen algemene regel kent die werkgevers verplicht om werknemers gelijk te behandelen, moet er wel rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen die verbieden dat werknemers op basis van bepaalde criteria ongelijk worden behandeld zonder dat daarvoor een door de wet aanvaarde verantwoording bestaat. Deze bepalingen liggen o.m. vervat in de zgn. "Antidiscriminatiewetten" die ingevoerd werden in 2007 en dus hun 10-jarig bestaan 'vieren'.

In deze tien jaar is het belang van discriminatie op de werkvloer toegenomen: in 2016 steeg het aantal klachten over discriminatie op het werk bij Unia met 48% in vergelijking met 2015.

In deze webinar zal Mr. Inger Verhelst, n.a.v. het recente arrest en het 10-jarig bestaan van de antidiscriminatiewetten, de problematiek van discriminatie op de werkvloer schetsen en vanuit een praktijkbenadering de voornaamste aandachts- en knelpunten op een rijtje zetten.

Dat het topic zeker actueel is en blijft, blijkt nog uit het recent afgesloten zomerakkoord, waarin de minister van Werk met zgn. “mystery calls” de mogelijkheid biedt voor de Sociale inspectie om via anonieme tests discriminatie op te speuren.

Bestemd voor

  • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
  • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
  • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

Programma

1. Principes van de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007

  • Directe en indirecte discriminatie
  • Rechtvaardigingsgronden
  • Actiemiddelen

2. Discriminatie op basis van geloof: rechtspraak van de Belgische arbeidsgerechten van 2007 tot en met 2017…

3. Arresten van het Hof van Justitie van 14 maart 2017 (Achbita en Bougnaoui): in welke mate kan een neutraliteitsbeleid van de werkgever een rechtvaardiging vormen voor discriminatie op basis van geloof?

4. Implicaties van de arresten voor het hr-beleid: nood aan een dresscode

5. Discriminatie op basis van handicap en gezondheid in de Europese en Belgische rechtspraak

Docent(en)

Inger Verhelst

Inger Verhelst, advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (1.5 lesuren)
  • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (2 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (1.5 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven