De filosofie van de opleiding is: "Recht rendeert!"; recht is een resource zoals arbeid, serverspace en bandbreedte. Het moet renderen voor een onderneming en dat kan het ook. Optimale licentiestructuren verhogen de omzet of verminderen de kosten. Goede contractuele afspraken beperken uw aansprakelijkheid en verhinderen dat uw personeel wordt afgeworven/ontslagen. Recht moet binnen de onderneming waarde creëren.

Doelstellingen

Deze opleiding toont praktisch en beknopt hoe een onderneming met beperkte middelen een degelijk juridisch beleid kan voeren op IT/IP-vlak dat voor de onderneming meerwaarde creëert. Juridische resources, correcte contracten, inclusief de nieuwe contracten voor Cloud computing en services.

Bestemd voor

  • ondernemers
  • financieel verantwoordelijken
  • niet-gespecialiseerde praktijkjuristen
  • advocaten
  • softwareontwikkelaars
  • managers van technologiebedrijven en hun klanten
"

De informatie over 'cloud contracten' en 'free & open source software' leverden meteen een aantal actiepunten op waar ik concreet mee aan de slag kan binnen onze organisatie.

"
Peter Vergote, Legal & Corporate Affairs Manager, DNS Belgium

Programma

A. Inleiding: recht is een resource. Laat het renderen!

Recht is een resource zoals alle andere (arbeid, serverspace, bandwith, ...). Het kan zoals alle andere resources, aangewend worden om geld te verdienen.

B. De juridische flow van IT in een onderneming

Software en hosting wordt ingekocht en doorverkocht aan klanten. Maar wordt aan de klant niet meer beloofd dan van de toeleverancier is verkregen?

Rechten en verbintenissen komen de onderneming binnen langs diverse kanalen (leveranciers, personeel, onderaannemers, ...) en worden naar de klant vermarkt. Maar is "in" en "out" in evenwicht? In dit onderdeel bekijken we de juridische flow van de (IT-)onderneming. Een handig diagram helpt het overzicht te bewaren.

C. De juridische resources

1. Resource 1: IP: het intellectuele kapitaal

Het is een open deur intrappen, maar Intellectual Property brengt geld op. Of men nu licenties verkoopt of de software als free software ter beschikking stelt, vennootschappen hebben hetzelfde doel: de IP laten renderen.

In dit deel wordt bondig het verschil uitgelegd tussen auteursrechten (free and proprietary software), databanken, patenten en merken.

2. Resource 2: Risico/aansprakelijkheid

Risico nemen is eigen aan ondernemerschap en daar is niets mis mee. Risico’s zijn aanvaardbaar, zolang je ze maar kent en kan inschatten. Ieder risico kan worden verzekerd, als je er maar voldoende voor betaalt. Op dezelfde wijze worden aansprakelijkheden tussen klanten en leveranciers heen en weer geschoven. Het verschil tussen een inspanningsverbintenis of resultaatsverbintenis; het is niet gratis.

In dit deel wordt ingegaan op het mechanisme om juridische risico’s te verschuiven en er beredeneerd mee om te gaan.

3. Resource 3: Andere resources

De spreekwoordelijke kleine lettertjes in het contract worden vaak vervloekt. Maar het goede nieuws is dat je ze ook zelf kan schrijven. Hanteer ze om te verhinderen dat personeel wordt afgeworven/ontslagen, de SLA wordt nageleefd en er stipt wordt betaald.

D. Wetten kunnen vervelend zijn

Wanneer partijen onderling geen afspraken maken, maakt de wet ze voor hen. Dit is het principe van aanvullend recht. Maar de keuzes die de wet maakt zijn vaak verrassend duur. De ondernemer die geen rechten heeft op zijn software, het jaarloon aan de ontslagen vertegenwoordiger moet betalen, het proces waardoor het bedrijf de boeken sluit; ze kunnen allemaal worden vermeden mits de juiste afspraken.

E. De juiste afspraken: van service contracten tot cloud contracten

Werken met algemene voorwaarden en standaardcontracten. Een overzicht van de diverse contracten en belangrijkste clausules in IT-contracten. NDA, SLA, service contracten: ze worden allemaal besproken.

Er is speciale aandacht voor het nieuwe fenomeen van cloud computing: "Software as a service" (SaaS), "Platform as a service" (PaaS) en "Infrastructure as a service" (IaaS).

Docent(en)

Ywein Van den Brande

Ywein Van den Brande is advocaat en stichter van Crealaw. Ywein studeerde rechten, informatica en economie te Leuven (K.U. Leuven en GroepT), Rouen (Université de Rouen, Frankrijk) en Los Angeles (U.C.L.A., USA). Ywein begon zijn loopbaan in 2000 bij Peeters Advocaten-Avocats. Daarna vervoegde hij de cel technologie en intellectuele eigendom bij het kantoor Schuermans & Schuermans. Hij onderbrak deze activiteit om een LL.M. te behalen aan U.C.L.A. en werkervaring op te doen bij Mitchell Silberberg & Knupp (Los Angeles, USA). In 2007 was hij stichtend vennoot van het advocatenkantoor De Bandt.

Met zijn dubbele achtergrond als advocaat en informaticus heeft Ywein zich toegelegd op informaticarecht en intellectuele eigendomsrechten. Hij is actief binnen de vrije softwarebeweging en is lid van de kernredactie van de International Free and Open Source Software Law Review. Hij is tevens lid van werkgroepen rond informatie architectuur en gebruiksvriendelijkheid. Ywein publiceerde verschillende juridische bijdragen over recht en technologie en spreekt regelmatig op studiedagen. Hij is gastdocent aan de GroepT.

Praktische informatie

Prijs: 749 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Naast de uitgebreide documentatiemap ontvangt u ook een exemplaar van 'Het praktijkboek Cloud contracten' van Ywein Van den Brande.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (7 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren, in aanvraag)
  • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (6 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven