Bent u klaar voor de nieuwe Europese Privacy verordening?

Het belang van privacyrecht is de afgelopen jaren stevig gegroeid. Zowel individuen als ondernemingen hechten steeds meer belang aan het beschermen van hun privacy en die van hun klanten en werknemers. Het correct toepassen van de privacyregelgeving wordt de komende maanden een uitdaging voor veel bedrijven en organisaties. De nieuwe verordening (GDPR) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bevat strengere regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Ook u kunt niet stil blijven zitten: u zult uw gegevensverwerkingsbeleid in lijn moeten brengen met de nieuwe regels. En dat allemaal voor 23 mei 2018 wanneer de AVG in werking treedt.

De wijzigingen zullen belangrijke veranderingen meebrengen in de operationele / IT processen en infrastructuur (onder meer inzake back-ups en meldingen van gegevenslekken) van ondernemingen. Ook privacy by design en cloud computing blijven niet gespaard.

Meer toezicht, betere rechtsbescherming en hogere boetes: tijdens deze studienamiddag worden enkele van de belangrijkste recente ontwikkelingen in het privacyrecht bekeken en uitgebreid besproken.

Uw resultaten

Na deze opleiding:

 • kent u alle ins en outs van de nieuwe verordening en de impact op uw IT processen en infrastructuur.
 • weet u hoe u op een veilige en wettelijke wijze uw werknemers kunt controleren.
 • weet u welke privacy-bepalingen u moet opnemen in uw contracten met IT-leveranciers.
 • hebt u aanbevelingen in handen om uw technologieën in overeenstemming te brengen met privacyrecht.

Bestemd voor

 • privacy officers
 • data protection officers (DPO's)
 • compliance officers
 • IT security
 • IT managers
 • marketing managers en medewerkers
 • (bedrijfs)juristen
 • hr managers
 • hr medewerkers
"

Op een duidelijke manier worden een aantal knelpunten uitgelegd. Er was veel mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze opleiding heft een aantal punten helemaal opgehelderd!

"
Florence Cicchelero, Juriste, NVSM Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten

Programma

1. De nieuwe privacyverordening of GDPR

Na lange discussies werd eind 2015 eindelijk een politiek akkoord bereikt over de nieuwe privacyverordening. Deze nieuwe privacyverordening of GDPR – die werd gepubliceerd op 4 mei 2016 en in werking trad op 24 mei 2016 – wordt van toepassing na een implementatieperiode van 2 jaar.

Wegens de fundamentele wijzigingen moeten ondernemingen zich zo spoedig mogelijk beginnen voor te bereiden op de nieuwe privacyverordening. De wijzigingen zullen immers belangrijke veranderingen vereisen in de operationele / IT processen en infrastructuur (onder meer inzake back-ups en meldingen van gegevenslekken) van ondernemingen. Dit is des te belangrijker nu de sancties bij het niet-naleven van de nieuwe privacyverordening kunnen oplopen tot 4 % van de wereldwijde omzet van een onderneming.

We bespreken de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe privacyverordening of GDPR, waaronder:

 • privacy by design
 • de nieuwe sancties
 • de plicht om een data protection officer (DPO) aan te stellen
 • het zogenaamde 'right to be forgotten'
 • de plicht om gegevenslekken te melden binnen 72 uur

We bespreken daarnaast de praktische stappen die ondernemingen kunnen nemen om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe privacyverordening.

2. Risicoanalyse

Ondernemingen zullen verplicht worden om een risicoanalyse te maken:

 • Welke gegevens worden verwerkt?
 • Hoe groot is het risico dat de privacy geschonden wordt?
 • Actieplan

3. Het nieuwe EU/US Privacy Shield

De Europese Commissie stelde onlangs het EU/US Privacy Shield voor. Dit mechanisme beoogt de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS te rechtvaardigen, en vervangt het door het Hof van Justitie ongeldig verklaarde Safe Harbor mechanisme. Onlangs stelden de Europese privacy autoriteiten evenwel ernstige vraagtekens bij de geldigheid van het EU/US Privacy Shield.

We bespreken de huidige situatie voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EU (met een focus op doorgiften naar de VS). We bespreken de belangrijkste bepalingen in het nieuwe EU/US Privacy Shield, en geven een aantal praktische aanbevelingen over:

 • hoe ondernemingen persoonsgegevens op wettelijke wijze naar landen buiten de EU kunnen doorgeven
 • welke privacy-bepalingen ondernemingen in hun overeenkomsten met IT leveranciers moeten opnemen.

4. Privacyrecht en nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën (zoals big data en connected devices) maken in belangrijke mate gebruik van persoonsgegevens. IT applicaties plaatsen in toenemende mate persoonsgegevens in de cloud (op servers over de hele wereld). Traditionele privacyconcepten zijn niet steeds gemakkelijk toe te passen op zulke nieuwe technologieën.

We bespreken hoe privacyrecht kan toegepast worden op enkele belangrijke nieuwe technologieën, en geven een aantal praktische aanbevelingen over hoe ondernemingen kunnen zorgen dat hun nieuwe technologieën in overeenstemming met privacyrecht zijn.

Docent(en)

Ruben Roex

Voor Ruben Roex time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht. Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben momenteel over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Edwin Jacobs

Edwin Jacobs is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor time.lex en verbonden aan de balie van Brussel. Hij is ook praktijklector over ICT-contracten aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT aan de K.U.Leuven en praktijkassistent onderhandelen en mediation aan de Universiteit Antwerpen. Zijn specialiteiten omvatten elektronische facturatie, ICT-outsourcing, e-banking, e-business en internetrecht, ICT-contracten (hardware, software, diensten, distributie) en intellectuele eigendom.

Praktische informatie

Prijs: 240 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven