Pensioenen in volle verandering

Ook al liggen de grote pensioenhervormingen alweer een tijdje achter ons, de pensioenproblematiek blijft in de Belgische ondernemingen meer dan actueel.

De regering Michel kondigde in haar regeerverklaring van 17 oktober 2016 aan dat de betaling van een pensioen ook aan de toekomstige generaties moet worden gegarandeerd. Zo wil ze de laagste pensioenen herwaarderen en de solidariteitsbijdrage op pensioenen verminderen, om de koopkracht te verhogen.

Maar ze wil vooral inzetten op de verdere veralgemening van de 2e pensioenpijler. Alle werknemers kunnen vrijwillig een aanvullend pensioen opbouwen.

Het is dus duidelijk dat het bestaande beleid en de geplande hervormingen verder gezet zullen worden.

Hoog tijd dus om een balans op te maken: waar staan we met de geplande hervormingen en wat staat ons nog allemaal te wachten? Met ons Pensioencongres houden we voor u de vinger aan de pols.

Actueel

Hierbij alvast een greep uit de actualiteit :

  • Recent keurde het Nationaal pensioencomité het rapport over de erkenning van zware beroepen goed
  • De ministerraad keurde de ontwerpteksten goed waardoor zelfstandigen – fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen, de mogelijkheid geboden wordt een aanvullend pensioen op te bouwen.
  • In het kader van de verdere harmonisatie van de pensioenen zal een veralgemeend afkooprecht voor de studiejaren ingevoerd worden waarbij iedereen, ongeacht zijn pensioenstelsel, een bedrag van 1500 euro per studiejaar dat hij of zij wenst gelijk te stellen voor pensioenrechten, zal moeten betalen.

U ziet het, de pensioenhervorming blijft voortdurend in beweging én de actualiteit beheersen.

Ontdek de laatste stand van zaken op ons Pensioencongres 2017 en krijg antwoord op uw vragen van topspecialisten in de materie.

Onafhankelijke en gedreven topsprekers aan het woord

Stel zelf uw programma samen uit ons uitgebreid aanbod

Toegang tot de digitale documentatie van alle workshops

Informele contacten met leveranciers en collega’s

Ontdek wat dit congres voor u kan betekenen

Programma

09:00 - 09:45

Plenaire openingssessie

Spreker nog te bepalen
09:45 - 11:15

Is het nieuwe vrij aanvullend pensioen voor werknemers en zelfstandigen aantrekkelijk?

Pieter Gillemon, PwC

Flexibel Benefits en aanvullende pensioenen: legal issues

Marga Caproni & Kris De Schutter, Loyens & Loeff

Aanvullende pensioenen in het kader van M&A

Liesbet Vandenplas & Jean-Marc Gollier, Eubelius
11:15 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00

Internationale tewerkstelling en pensioenen

Pieter Gillemon, PwC

Sessie

Spreker nog te bepalen

Pensioenreglement : is uw pensioenreglement up-to-date ?

Véronique Pértry, Eubelius
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30

Recente ontwikkelingen in de aanvullende pensioenen: legal issues

Isabelle De Somviele, Claeys & Engels

Alternatieven voor vervroegd pensioen : hoe medewerkers langer gemotiveerd aan de slag houden?

Inge Janssens, Experience@Work

Sessie nog te bepalen

Spreker nog te bepalen
15:30 - 16:00
Pauze
16:00 - 17:30

Praktische aspecten van aanvullende pensioenen

Karen Vande Sype, Nexyan

Sessie

Spreker nog te bepalen

Sessie nog te bepalen

Spreker nog te bepalen

Docent(en)

Pieter Gillemon

Pieter Gillemon is director bij PwC. Hij is erkend belastingconsulent (IAB) en volgde de Leergang Pensioenrecht (KULeuven). In 1999 begon Pieter zijn loopbaan bij PwC. Binnen de afdeling Human Resource Services maakt hij deel uit van de pensioen desk, waar juridische, technische en fiscale oplossingen inzake aanvullende pensioenen geadviseerd worden.

cr-00171871

Inge Janssens

Inge Janssens, Proximus

Kris De Schutter

Kris De Schutter, advocaat, Loyens & Loeff Advocaten

Liesbet Vandenplas

Liesbet Vandenplas is senior associate bij het advocatenkantoor Eubelius. Ze staat ondernemingen en particulieren bij op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en (aanvullende) pensioenen. Zij publiceert en spreekt regelmatig over specifieke topics in deze domeinen.

Jean-Marc Gollier

Jean-Marc Gollier, advocaat, Eubelius

Marga Caproni

Marga Caproni is advocate bij Loyens & Loeff. Voordien deed zij ervaring op bij een werkgeversorganisatie. Zij specialiseert zich in individueel en collectief arbeidsrecht en focust op de materie van de aanvullende pensioenen, zowel in de private als de publieke sector.

Karen Vande Sype

Karen Vande Sype, senior partner employee benefits consultant, Nexyan

Isabelle De Somviele

Isabelle De Somvieleis advocaat-counsel bij het advocatenkantoor Claeys & Engels. Zij geeft cliënten dagdagelijks advies in de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij het invoeren, wijzigen en harmoniseren van pensioenplannen (op ondernemings- en sectorniveau), het opstellen van documenten voor pensioenfondsen (IBP's) en de naleving van de governance regels, de oprichting van (pan-Europese) pensioenfondsen, de aspecten van (vervroegde) wettelijke en aanvullende pensioenen in de einde loopbaan problematiek en vervroegde uittredingsregelingen. Zij adviseert regelmatig over de invoering van flexible benefits, cafetariaplannen en bonuspensioenplannen. Isabelle is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en publiceerde diverse juridische artikels.

Véronique Pertry

Véronique Pertry is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Eubelius. Zij is ook lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van de Voorzorgskas voor advocaten en gerechtsdeurwaarders. Zij publiceert en spreekt regelmatig over de problematiek van (aanvullende) pensioenen.

Praktische informatie

Prijs: 620 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (7 lesuren)
  • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren)
  • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (6 J punten)

Als u zich inschrijft vóór 03/12/2016, dan krijgt u een korting van 10 %.

Teamkorting voor medewerkers van zelfde bedrijf: 20% korting voor de tweede persoon, 30% voor de derde, 40% voor de vierde. Vanaf de vijfde collega betaalt u maar de helft.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Partner(s)

Inschrijven