Pensioenen in volle verandering

Ook al liggen de grote pensioenhervormingen alweer een tijdje achter ons, de pensioenproblematiek blijft in de Belgische ondernemingen meer dan actueel.

De regering Michel kondigde in haar regeerverklaring van 17 oktober 2016 aan dat de betaling van een pensioen ook aan de toekomstige generaties moet worden gegarandeerd. Zo wil ze de laagste pensioenen herwaarderen en de solidariteitsbijdrage op pensioenen verminderen, om de koopkracht te verhogen.

Maar ze wil vooral inzetten op de verdere veralgemening van de 2e pensioenpijler. Alle werknemers kunnen vrijwillig een aanvullend pensioen opbouwen.

Het is dus duidelijk dat het bestaande beleid en de geplande hervormingen verder gezet zullen worden.

Hoog tijd dus om een balans op te maken: waar staan we met de geplande hervormingen en wat staat ons nog allemaal te wachten? Met ons Pensioencongres houden we voor u de vinger aan de pols.

Actueel

Hierbij alvast een greep uit de actualiteit :

  • Recent keurde het Nationaal pensioencomité het rapport over de erkenning van zware beroepen goed
  • De ministerraad keurde de ontwerpteksten goed waardoor zelfstandigen – fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen, de mogelijkheid geboden wordt een aanvullend pensioen op te bouwen.
  • In het kader van de verdere harmonisatie van de pensioenen zal een veralgemeend afkooprecht voor de studiejaren ingevoerd worden waarbij iedereen, ongeacht zijn pensioenstelsel, een bedrag van 1500 euro per studiejaar dat hij of zij wenst gelijk te stellen voor pensioenrechten, zal moeten betalen.

U ziet het, de pensioenhervorming blijft voortdurend in beweging én de actualiteit beheersen.

Ontdek de laatste stand van zaken op ons Pensioencongres 2017 en krijg antwoord op uw vragen van topspecialisten in de materie.

Onafhankelijke en gedreven topsprekers aan het woord

Stel zelf uw programma samen uit ons uitgebreid aanbod

Toegang tot de digitale documentatie van alle workshops

Informele contacten met leveranciers en collega’s

Ontdek wat dit congres voor u kan betekenen

Programma

09:00 - 09:45

Plenaire openingssessie

Daniel Bacquelaine - Minister van Pensioenen
09:45 - 11:15

Is het nieuwe vrij aanvullend pensioen voor werknemers en zelfstandigen aantrekkelijk?

Pieter Gillemon, PwC

Flexibel Benefits en aanvullende pensioenen: legal issues

Marga Caproni & Kris De Schutter, Loyens & Loeff

Aanvullende pensioenen in het kader van M&A

Liesbet Vandenplas & Jean-Marc Gollier, Eubelius
11:15 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00

Internationale tewerkstelling en pensioenen

Pieter Gillemon, PwC

Het wettelijk pensioen beweegt, de tweede pijler moet volgen

Paul Roels, PROcrea consulting

Pensioenreglement : is uw pensioenreglement up-to-date ?

Véronique Pértry, Eubelius
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30

Recente ontwikkelingen in de aanvullende pensioenen: legal issues

Isabelle De Somviele, Claeys & Engels

Alternatieven voor vervroegd pensioen : hoe medewerkers langer gemotiveerd aan de slag houden?

Inge Janssens, Experience@Work

Databank (db2P): verplichtingen en need to know's voor hr over de databank pensioenen.

Steven Janssen, Sigedis
15:30 - 16:00
Pauze
16:00 - 17:30

Praktische aspecten van aanvullende pensioenen

Karen Vande Sype, Nexyan

Het wettelijk pensioen: FAQ

Jill Everaert, SD worx

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) anno 2017

Kris De Schutter en Stefanie D’heygere, Loyens en Loeff

Docent(en)

Pieter Gillemon

Pieter Gillemon is Director binnen de afdeling People & Organisation van PwC. Hij is belastingconsulent en legt zich specifiek toe op pensioenen en beloningen. Pieter maakt deel uit van een multidisciplinair team waar juridische, technische en fiscale oplossingen inzake aanvullende pensioenen geadviseerd worden. Pieter heeft 17 jaar ervaring op het gebied van employee benefits. Hij is vertrouwd met de diverse aspecten van de pensioenproblematiek in zowel binnenlandse als grensoverschrijdende situaties.

cr-00171871

Inge Janssens

Inge Janssens is hr manager Engagement bij Belgacom. Tot haar opdracht behoort het uitwerken van het diversiteitsbeleid (geslacht, leeftijd, handicap, cultuur) voor de Belgacom Groep en het bepalen van de engagementstrategie. Zij deelt met plezier haar praktijkervaring en inspireert u met concrete voorbeelden, do's and don'ts.

Kris De Schutter

Kris De Schutter, advocaat, Loyens & Loeff Advocaten

Liesbet Vandenplas

Liesbet Vandenplas is senior associate bij het advocatenkantoor Eubelius. Ze staat ondernemingen en particulieren bij op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en (aanvullende) pensioenen. Zij publiceert en spreekt regelmatig over specifieke topics in deze domeinen.

Jean-Marc Gollier

Jean-Marc Gollier is advocaat bij het kantoor Eubelius in Brussel en wetenschappelijk medewerker bij CRIDES-Jean Renauld (UCL).

Marga Caproni

Marga Caproni is advocate bij Loyens & Loeff. Voordien deed zij ervaring op bij een werkgeversorganisatie. Zij specialiseert zich in individueel en collectief arbeidsrecht en focust op de materie van de aanvullende pensioenen, zowel in de private als de publieke sector.

Karen Vande Sype

Karen Vande Sype is senior partner bij Nexyan. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het vakgebied employee benefits. Zij adviseert werkgevers in de selectie, implementatie en uitwerking van employee benefits-plannen, met extra aandacht voor mondelinge en schriftelijke communicatie naar alle stakeholders. Zij is een veelgevraagd spreker op seminaries over deze materie.

Isabelle De Somviele

Isabelle De Somvieleis advocaat-counsel bij het advocatenkantoor Claeys & Engels. Zij geeft cliënten dagdagelijks advies in de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij het invoeren, wijzigen en harmoniseren van pensioenplannen (op ondernemings- en sectorniveau), het opstellen van documenten voor pensioenfondsen (IBP's) en de naleving van de governance regels, de oprichting van (pan-Europese) pensioenfondsen, de aspecten van (vervroegde) wettelijke en aanvullende pensioenen in de einde loopbaan problematiek en vervroegde uittredingsregelingen. Zij adviseert regelmatig over de invoering van flexible benefits, cafetariaplannen en bonuspensioenplannen. Isabelle is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en publiceerde diverse juridische artikels.

Véronique Pertry

Véronique Pertry is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Eubelius. Zij is ook lid van de raad van bestuur en van het directiecomité van de Voorzorgskas voor advocaten en gerechtsdeurwaarders. Zij publiceert en spreekt regelmatig over de problematiek van (aanvullende) pensioenen.

Jill Everaert

Jill Everaert, SD Worx

Stefanie D'heygere

Stefanie D'heygere maakt deel uit van Praktijkgroep Employment & Benefits van Loyens & Loeff in België. Ze heeft een bijzondere ervaring opgebouwd in eindeloopbaanregelingen waaronder SWT en tijdskrediet en heeft daarbij onder meer ingezoomd op de impact hiervan op de aanvullende pensioenregelingen. In dit kader heeft ze bij de uitwerking en implementatie van vertrekregelingen multinationals en grote bedrijven begeleid in de industriële, verzekerings- en financiële sector."

Praktische informatie

Prijs: 620 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (7 lesuren)
  • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (7 lesuren)
  • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (6 J punten)

Teamkorting voor medewerkers van zelfde bedrijf: 20% korting voor de tweede persoon, 30% voor de derde, 40% voor de vierde. Vanaf de vijfde collega betaalt u maar de helft.

Partner(s)

Inschrijven

Inspiratie