U heeft recent kennis gemaakt met de complexe materie van aanvullende bedrijfspensioenen? Of u volgde reeds de basismodule ‘aanvullende bedrijfspensioenen’?

In deze ééndaagse module diepen we het thema verder uit, met de focus op 3 belangrijke aspecten:

 • Het sociaaljuridisch aspect
 • Het financieringsaspect
 • Het fiscaal aspect

Onze sprekers, elk expert in hun vakdomein, loodsen u aan de hand van praktische voorbeelden doorheen de pensioenmaterie. Zij focussen hier vooral op de impact van uw keuzes met betrekking tot pensioenen op uw bedrijf en waar u als verantwoordelijke op moet letten. Uiteraard nemen zij ook met u de actualiteit door, zodat u eveneens een beeld heeft van de nog komende evoluties.

Bestemd voor

 • hr-managers en personeelsdirecteuren
 • zaakvoerders en bedrijfsleiders
 • compensation- & benefitsmanagers
 • verzekeringsmakelaars
 • advocaten
 • juridisch en fiscaal adviseurs
 • administratief en financieel directeuren
 • werknemersafgevaardigden
 • pensioenfondsbeheerders
 • consultants van verzekeringsmaatschappijen en banken
"

Goed overzicht om een iets dieper inzicht te verkrijgen in het kluwen van aanvullende pensioenen

"
Caty Cornelis, HR specialist, PPG Coatings

Programma

1. Financieringsmogelijkheden en praktische implicaties

 • Welke mogelijkheden biedt de Belgische markt? Wat zijn de voor-en nadelen van de verschillende formules?
 • Welk pensioenvehikel kiezen? Een OFP (pensioenfonds), een groepsverzekering met gewaarborgd rendement (Tak 21) of verbonden aan een beleggingsfonds (Tak 23) ?
 • Welke voorwaarden bieden verzekeringsmaatschappijen op dit ogenblik aan, zowel in Tak 21 als in Tak 23?
 • Wat is de impact van de wetgeving rond de minimum rendementsgarantie op de keuze van het financieringsvehikel van uw aanvullend pensioenplan? Zijn er alternatieven voor een DC plan ?
 • Wat is de invloed van de nieuwe solvency regels voor verzekeringsmaatschappijen op de keuze van het financieringsvehikel voor uw pensioenplan?
 • Hebben cafetaria-pensioenplannen zin? Waarop moet u letten wanneer u ze wilt invoeren?

2. Sociaal-juridische context en praktische implicaties

 • De wettelijke omkadering en recente evoluties
 • Een Pensioenfonds versus een pensioensverzekering: wat zijn de implicaties en juridische risico’s?
 • Het invoeren, wijzigen en opheffen van een ondernemingspensioenstelsel of een individuele pensioentoezegging
 • De eenzijdige afbouw van een gewoon ondernemingspensioenstelsel : recente rechtspraak
 • De inspraak en de rol van ondernemingsraden
 • de verworven reserves en de prestaties: de rendementsgarantie
 • De informatie en de transparantie: aanvullende pensioenen in MyPension.be
 • De uittreding en de uitbetaling van het pensioen
 • De gelijke behandeling : harmonisering arbeiders en bediende in het kort
 • De sancties bij overtreding van de WAP
 • Het pensioenreglement :
  • belang van een goed pensioenreglement;
  • implicaties van de recente hervormingen voor uw pensioenreglement

3. Fiscale context en praktische implicaties

 • Fiscaliteit van de opbouw in de tweede pensioenpijler (sociale bijdragen, premietaksen, uitstel van belastingheffing voor de werknemer/bedrijfsleider, aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen, belastingvermindering voor werknemersbijdragen, fiscaal optimale pensioenfinanciering, etc.)
 • Fiscaliteit van de uitkeringen (parafiscale inhoudingen, welke zijn de afzonderlijke fiscale tarieven en wanneer zijn ze toepasselijk, successierechten, etc.)
 • Er zijn tal van fiscaalvriendelijke verloningsvormen (bedrijfswagen, gsm, warranten, collectieve bonus, aanvullend pensioen, etc). Hoe komt u tot een fiscaal optimaal loonpakket voor uw werknemers?
 • Kunt u aan uw werknemers de keuze geven om (een deel van) hun bonus/loon in een pensioenplan te storten?
 • Hoe kan een aanvullend pensioenplan nuttig zijn voor fiscaal optimale vastgoedfinanciering?
 • Hoe zit het met de pensioenopbouw bij een salary split?
 • Is het fiscaal interessant om te emigreren (bvb. naar Frankrijk, Portugal, Spanje, etc.) en vervolgens in het buitenland uw Belgisch aanvullend pensioen op te strijken?

Docent(en)

Véronique Pertry

Véronique Pertry is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Eubelius. Zij startte haar carrière als assistente arbeidsrecht aan de VUB. Daarna was zij juridisch adviseur bij het advieskantoor PwC. Zij is auteur van diverse artikels en boeken over o.m. aanvullende pensioenen, herstructureringen en collectief arbeidsrecht.

Liesbet Vandenplas

Liesbet Vandenplas is senior associate bij het advocatenkantoor Eubelius. Ze staat ondernemingen en particulieren bij op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en (aanvullende) pensioenen. Zij publiceert en spreekt regelmatig over specifieke topics in deze domeinen.

Karen Vande Sype

Karen Vande Sype, senior partner employee benefits consultant, Nexyan

Paul Roels

Paul Roels, zaakvoerder, PROcrea consulting

Pieter Gillemon

Pieter Gillemon, director, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren

Praktische informatie

Prijs: 768 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming IAB Instituut Accountants en Belastingconsulenten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren (3 lesuren, in aanvraag)
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (3 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Volgt u de volledige reeks, dan krijgt u 10 % korting op het totaalbedrag.

Partner(s)

Inschrijven