Net voor het zomerreces is onze regering een reeks maatregelen overeengekomen om te implementeren over de komende maanden waarvan er een aantal een belangrijke invloed kunnen hebben op uw human resources beleid vanaf 2018. De maatregelen hebben betrekking op diverse domeinen zoals werk, pensioenen en fiscaliteit.

Een multidisciplinair team van Claeys & Engels volgt deze maatregelen op de voet en geeft een praktische update tijdens deze sessie.

Uw resultaten

 • U kent de allerlaatste stand van zaken met betrekking tot het zomerakkoord van de regering

Bestemd voor

 • hr-professionals
 • algemeen directeuren
 • zaakvoerders
 • financieel directeuren
 • fiscaal adviseurs
 • bedrijfsjuristen
 • advocaten

Programma

Een aantal van de volgende topics komen aan bod:

 • Uitbreiding van de flexi-jobs: wie komt in aanmerking en vanaf wanneer?
 • Aanpassingen aan de regels rond studentenjobs
 • De herinvoering van de proeftijd: hoe en wat?
 • Starterjobs: hoe zal de aanwerving van jongeren aangemoedigd worden?
 • Aanpak van burn-out: nieuwe maatregelen (onder meer door de aanstelling van een burn-outcoach)
 • (Para-)fiscale incentive voor oudere werknemers in een uitloopbaan
 • Discriminatie op de arbeidsvloer: invoering van mystery calls
 • Maatregelen i.v.m. wettelijke pensioenen:
  • Invoering van een gedeeltelijk pensioen
  • Opheffing van de eenheid van loopbaan
  • Verhoging van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan (werknemers)
 • Maatregelen i.v.m. aanvullende pensioenen:
  • Invoering van een 2de pijler voor zelfstandigen, natuurlijke personen
  • Invoering van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers
 • 3de pijler: duaal systeem met keuze van belastingvoordeel door de belastingplichtige
 • Winstdeelname van werknemers: werknemers zouden vanaf 1/01/2018 een fiscaal vriendelijke premie (onderworpen aan slechts 7 % belasting) kunnen krijgen, en dit binnen een limiet van 30 % van de loonmassa!
 • De patronale sociale zekerheidsbijdragen worden vanaf 1/01/2018 tot 25 % verlaagd, zoals voorzien in de tax shift
 • Het toepassingsgebied van de fiscaal zeer gunstige vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling wordt uitgebreid
 • Fiscale incentive tot 500 euro per maand voor personen die 4/5de werken en gepensioneerden

De inhoud van deze sessie is afhankelijk van het uitgevoerde wetgevend werk. De sessie behandelt de punten die op dat moment uitgewerkt zijn en werpt een blik op wat er u in de volgende maanden te wachten staat. Is er onvoldoende definitief op het moment van deze sessie, dan zoeken we een meer passende datum. Op die manier garanderen wij u actuele en bruikbare informatie over het zomerakkoord.

Docent(en)

Tilde Callebaut

Tilde Callebaut is advocate bij Claeys & Engels. Zij geeft advies over de nationale en internationale fiscaliteit op het gebied van hrm in de brede zin. Tilde verdiept zich in het domein van werknemers, bedrijfsleiders en bestuurders die internationaal mobiel zijn en toont meer specifiek een bijzondere belangstelling voor alle fiscale vraagstukken die betrekking hebben op internationale fiscale planning, salary splits, detacheringen, het statuut van buitenlandse kaderleden, en verloning. Tilde is een regelmatig spreekster en auteur van juridische artikels.

Barbara Heylen

Barbara Heylen is advocate bij Claeys & Engels. Zij geeft advies over de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij de pensioenrechtelijke aspecten van reorganisaties, fusies en overnames. Zij staat cliënten en pensioenfondsen bij wanneer zij vragen hebben over hun structuur en bestuur, pensioenreglementen, statuten, beheersovereenkomsten, enz. Barbara heeft ook ervaring in de coördinatie van internationale arbeidsrechtelijke en pensioenprojecten. Zij spreekt regelmatig op interne en externe seminaries.

Inger Verhelst

Inger Verhelst is advocaat en vennoot bij Claeys & Engels. Zij geeft advies in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij ontslagen, reorganisaties, overnames en onderhandelingen met vakbonden. Inger volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de einde loopbaan problematiek, SWT, discriminatie en psychosociaal welzijn op het werk, privacy en de verwerking van persoonsgegevens nauwgezet op. Inger spreekt regelmatig op interne en externe seminaries in binnen- en buitenland en publiceerde diverse juridische artikels.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven