Het Nieuwe Werken roept veel juridische vragen op. Hoe zit het met de wet op thuisarbeid? Met de arbeidsongevallenverzekering? Wie betaalt welke kosten? En in hoeverre mag u werknemers bij hen thuis controleren?

Tijdens deze halve dag krijgt u een round-up van de belangrijkste regels rond thuiswerken en flexibele arbeidsverhoudingen. U ontdekt wat mag, wat niet mag en waar de schemerzones liggen. En u verneemt hoe u goede en bindende afspraken maakt die problemen vermijden.

Uw resultaten

Na dit seminar van een halve dag bent u helemaal mee met de juridisch spelregels van Het Nieuwe Werken:

 • U weet wat de wettelijke mogelijkheden zijn in het kader van de 'AO voor de tewerkstelling van huisarbeiders' en de 'CAO betreffende het telewerk'.
 • U krijgt inzicht in de kosten van telewerk, tele-huisarbeid en BYOD.
 • U weet wat van u, als werkgever, verwacht wordt i.v.m. scholing, aansprakelijkheid, bescherming van gegevens, privacy, arbeidsreglement en welzijn op het werk.

Bestemd voor

 • hr-directeuren, -managers en -medewerkers
 • projectmanagers
 • leden van projectteams
 • changemanagers
"

De opleiding heeft mijn kijk op Het Nieuwe Werken verruimd en goesting gegeven om ermee aan de slag te gaan.

"
Martine Swinnen, HR Manager, Harol Consyst
"

Dankzij deze opleiding ontdek je alle aspecten van de regelgeving over het nieuwe werken. De docent anticipeert zeer goed op de vragen van het publiek. Op die manier leer je de (on)duidelijkheden in de wet kennen, ontdek je oplossingen voor eventuele problemen.

"
Kathleen Dehaemers, juridisch adviseur, ADMB Logistiek

Programma

 • Wat verstaan we wel en niet onder 'Het Nieuwe Werken'?
 • Welk wettelijk kader kunt of moet u toepassen?
 • Wanneer is er sprake van telewerk en thuisarbeid? Wat zijn de verschillen?
 • Hoe wordt de arbeidsduur georganiseerd? Hoe combineert u voldoende flexibiliteit met controle?
 • Welke middelen moet de werkgever (op zijn kosten) ter beschikking stellen?
 • Welke bijkomende kosten draagt de werkgever?
 • Kan hier geoptimaliseerd worden? En wat zijn de (para-)fiscale gevolgen?
 • Wat met arbeidsongevallen op een externe werkplek?
 • Hoe het recht op privacy verzoenen met controle op het werk door de werkgever?
 • Hoe voert u het nieuwe werken in: een nieuw arbeidsreglement? Specifieke arbeidsovereenkomst of bijlage?
 • Wat kan in een policy voorzien worden?
 • Wat is de rol van de overlegorganen bij het invoeren van het nieuwe werken?
 • Welke juridische lessen kunt u trekken uit voorbeelden van anderen?

Docent(en)

Vicky Buelens

Advocate Vicky Buelens specialiseerde zich doorheen de jaren in het arbeidsrecht. Naast haar advocatenpraktijk geeft Vicky Buelens regelmatig cursussen over arbeidsrecht en schrijft ze boeken, artikels en opiniestukken voor de Financieel Economische Tijd. Vicky is gepassioneerd door nieuwe tendensen in de arbeidsrelatie en past deze zelf ook in haar advocatenkantoor toe.

Voor deze opleiding interviewde zij leidinggevenden uit verschillende sectoren alsook consultants en werknemers die betrokken werden bij de transitie van een klassieke hiërarchische structuur naar een vernieuwde invulling van het ondergeschikt verband.

Praktische informatie

Prijs: 409 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (3 J punten)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven