De wet werkbaar en wendbaar wet treedt in werking op 1 februari

Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk werd op 5 januari 2017 neergelegd in de kamer. De inwerkingtreding van de wet is verschoven van 1 januari naar 1 februari 2017.

Met deze hervorming maakt de wetgever een aantal arbeidsexperimenten mogelijk. De thema’s die aan bod komen in de hervormingen:

Loopbaansparen

Mobiliteitsbudget

De autonome werknemer

Telewerk

Transitievergoeding

Plusminusconto);

Vrijwillige overuren

Uitzendcontracten onbepaalde duur

Arbeidscontracten zonder specifieke werkregeling

Vereenvoudigde verlofstelsels

Het Interprofessioneel akkoord 2017-2018 en de loonnormwetgeving

Ook de volgende wijzigingen staan op stapel:

Op 11 januari 2017 bereikten de vakbonden en de werkgevers een nieuw loonakkoord (IPA 2017-2018). De lonen in de privésector mogen de komende 2 jaar 1,1 procent stijgen.

Een voorontwerp van de loonnormwet van 1996 werd onlangs goedgekeurd in de ministerraad.

Ontdek de wet werkbaar werk, het IPA en de loonnormwetgeving op 1 halve dag

Deze studienamiddag geeft u de allerlaatste stand van zaken met betrekking tot de wet werkbaar werk, de loonnormwetgeving en het IPA 2017-2018. Experts ter zake vertellen u wat deze wijzigingen voor u zullen betekenen.

Vicky Buelens, advocate bij Stroobants Buelens advocaten en gepassioneerd door de flexibilisering van de arbeid en de toepassingsmogelijkheden geeft u een allerlaatste update en vertaalt waar mogelijk de wetgeving naar de praktijk.

Pluspunten

  • U weet welke mogelijkheden u hebt inzake werkbaar en wendbaar werk, de loonnormwetgeving en het IPA 2017-2018.
  • U keert huiswaarts met nieuwe ideeën en inspiratie om flexibeler in te spelen op de noden van de markt en uw werknemers.

Uw resultaten

  • U kent de laatste stand van zaken met betrekking tot het IPA 2017-2018 en de loonnormwetgeving.
  • U kent de plannen van de regering met betrekking tot de flexibilisering van de arbeid.
  • U ontdekt bestaande cases en heeft nieuwe ideeën over flexibilisering en werk.

Bestemd voor

Iedereen die duidelijkheid wil krijgen over de nieuwe maatregelen inzake flexibilisering van de arbeid, het IPA 2017-2018 en de loonormwetgeving.

"

Deze opleiding gaf een heel duidelijk beeld wat komende is en zorgt ervoor dat je voorbereid bent.

"
Annick Verbruggen, HR Manager, Duracell Batteries

Programma

A. De wet werkbaar en wendbaar werk

  • Hervormingen werkbaar werk: gekaderd
  • Praktische toepassing: hoe kunt u de wetgeving vertalen naar uw praktijk?
  • Cases

B. Het IPA 2017-2018: stand van zaken

C. De loonnormwetgeving en de impact op uw organisatie

Docent(en)

Vicky Buelens

Advocate Vicky Buelens specialiseerde zich doorheen de jaren in het arbeidsrecht. Naast haar advocatenpraktijk geeft Vicky Buelens regelmatig cursussen over arbeidsrecht en schrijft ze boeken, artikels en opiniestukken voor de Financieel Economische Tijd. Vicky is gepassioneerd door nieuwe tendensen in de arbeidsrelatie en past deze zelf ook in haar advocatenkantoor toe.

Praktische informatie

Prijs: 399 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (2 J punten, in aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven