De term 'terbeschikkingstelling' dekt vele ladingen: outsourcing, bodyshopping, uitbesteding, contracting, interne detachering, uitlening van personeel, …

Meer en meer bedrijven concentreren zich op hun kernactiviteiten en doen voor een aantal taken een beroep op externe (soms buitenlandse) specialisten. Zo proberen zij flexibel in te spelen op veranderende behoeften en kosten.

Als werkgever moet u zeer waakzaam zijn om te beletten dat het inhuren van personeel na verloop van tijd niet geruisloos verglijdt in een verboden terbeschikkingstelling. De sociale inspectie volgt mogelijke wanpraktijken met argusogen op. Sancties en bijhorende boetes zijn niet mals. Hoe zet u de gevaren en risico's van terbeschikkingstelling om in voordelen voor uw bedrijf?

ACTUALITEIT

Via de Programmawet van 27 december 2012 heeft de federale regering de spelregels in terbeschikkingstelling aanzienlijk verstrengd. Deze maatregel kadert in de strijd tegen de sociale fraude. Bovendien voert de federale regering ook een antimisbruikbepaling in. De concrete misbruiken worden binnenkort vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Schijnzelfstandigheid, managementvennootschappen, loon-of ontslagoptimalisaties die niet met de wettelijke doelstelling stroken, … zullen strenger dan ooit aangepakt worden. U zal dus extra waakzaam moeten zijn.

Bestemd voor

 • algemeen directeuren
 • zaakvoerders
 • hr-managers
 • financieel directeuren
 • medewerkers van uitzendbureaus
 • fiscaal adviseurs
 • bedrijfsjuristen
 • advocaten
"

Toepasbaar in praktijk en nuttige tips!

"
Sandra Beert, Senior Recruiter, SGS Belgium
"

Een moeilijke materie toch verstaanbaar gebracht. De wijze van doceren is meer dan knap. Een wettelijke materie, waarin het moeilijk is uw weg te vinden, verstaanbaar weergeven is niet iedereen gegeven.

"
Johan Gyselinck, financieel verantwoordelijke, Beschutte Werkplaats Bouchout

Programma

1. Inleiding

 • Hoe ruim moet u de term 'terbeschikkingstelling' interpreteren?
 • Het verbod op terbeschikkingstelling (wet van 24 juli 1987): hoe ruim of hoe strikt is het toepassingsgebied?
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve gevolgen van deze wet?

2. Risico's

 • Kunt u zomaar tijdelijk of permanent een specialist inhuren van een ander bedrijf?
 • Kunt u personeel uitlenen aan een andere vestiging van dezelfde onderneming?
 • Vallen de expatriates, die gedurende enkele maanden uit het buitenland overkomen, onder het verbod? Speelt dit verbod ook ten aanzien van ingehuurde 'nieuwe Europeanen'?
 • Wat doet u bij arbeidsongevallen met ingehuurde werknemers? Wie is aansprakelijk?
 • Wat is de invloed van een proces-verbaal op de registratie als erkend aannemer?
 • Waarop moet u letten als u een nevenactiviteit, bijvoorbeeld de onderhoudsdienst, wil outsourcen?

3. Controles en sancties

 • Waarop letten sociale inspecteurs bij controles? Hoever kunnen zij gaan? Hoe reageert u hierop?
 • Welke sancties moet u verwachten bij een overtreding?
 • Welke praktische oplossingen zijn er?

Docent(en)

Filip Tilleman

Filip Tilleman is advocaat-vennoot van het kantoor Tilleman van Hoogenbemt (Antwerpen - Brussel). Hij is gespecialiseerd in diverse facetten van het arbeidsrecht. Filip is auteur van de "Randstad Werkpocket" (Lannoo Campus). Hij is een veelgevraagd spreker voor sociaaljuridische seminaries.

Praktische informatie

Prijs: 399 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Deze opleiding scoort:

8/10

Accreditatie:
 • Attest permanente vorming OVB Orde van Vlaamse Balies (3 J punten)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven