Na deze training bent u zich bewust van de soorten en mogelijke oorzaken van arbeidsverzuim en hebt u zicht op de mogelijkheden die u helpen het arbeidsverzuim binnen uw organisatie cijfermatig in kaart te brengen. Zo kan u een plan van aanpak voor verzuimbeleid opstellen.

Doelstellingen

Terwijl het kortdurend ziekteverzuim op dezelfde hoogte blijft (2,44 %) als de voorbije jaren, stelde SD Worx een verontrustende stijging van het langdurend verzuim vast. Sinds 2008 is ziekte van meer dan één maand met maar liefst 47 % gestegen. Van 1,56 % naar 2,29 %. Deze stijging is algemeen. Ze is zichtbaar in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, bij arbeiders en bedienden en in zowat alle sectoren. De stijging is het sterkst in Wallonië (een stijging met 51 %), bij arbeiders (stijging met 49 %) en bij werknemers vanaf vijftig jaar.

De oorzaken zijn divers: naast de vergrijzing van de werknemerspopulatie zijn arbeidsomstandigheden, zware motivatieproblematieken, stress en burn-out en fysieke aandoeningen mogelijke oorzaken. De grenzen van het ‘citroenloopbaanmodel’ zijn blijkbaar bereikt.

Deze opleidingsdag reikt u concrete richtlijnen en instrumenten aan om het verzuim daadwerkelijk te verlagen, via de opbouw van een pro-actief verzuim- of aanwezigheidsbeleid.

Pluspunten

U krijgt meerdere documenten mee waarmee u direct aan de slag kunt in uw organisatie, zoals:

 • matrix inzake de stakeholders,
 • checklist oorzaakanalyse,
 • verslagmodel van een verzuimgesprek,
 • voorbeeld van een procesflow voor het inbedden van verzuimbeleid in uw organisatie en
 • de meest actuele verzuimcijfers.

Uw resultaten

Na deze training:

 • bent u zich bewust van de soorten en mogelijke oorzaken van arbeidsverzuim;
 • hebt u zicht op de mogelijkheden die u helpen het arbeidsverzuim binnen uw organisatie cijfermatig in kaart te brengen;
 • kunt u een plan van aanpak voor verzuimbeleid opstellen;
 • beschikt u over diverse checklists om nadien effectief van start te gaan binnen uw eigen organisatie.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een concrete invulling wil geven aan zijn verzuimbeleid.

 • personeelsdirecteur
 • hr-medewerker
 • hr-coördinator
 • preventie-adviseur
 • leidinggevende
 • algemeen directeur
 • zaakvoerder of bedrijfsleider

Programma

A. Verzuimbeleid

 • Visie op verzuim
 • Wat verstaan we onder verzuim? Welke soorten verzuim bestaan er?
 • Wat meten bij verzuim? Belang van een goede cijferrapportering
 • Kost van verzuim
 • Mogelijke oorzaken van verzuim en hoe te achterhalen?
 • Methodologie m.b.t. het uitwerken van een proactief verzuimbeleid
  • Wat zijn de krijtlijnen bij het uittekenen van een verzuimbeleid en uit welke stappen bestaat de invoering ervan?
  • Hoe kan u effectief voorkomen, bijsturen, begeleiden en optimaal reïntegreren?
  • Welke rol heeft de lijnverantwoordelijke en welke taken worden opgenomen door hr?
  • Welke verzuimgesprekken zijn essentieel?
  • Op welke manier creëert u het nodige draagvlak, opdat medewerkers zich voldoende betrokken en geïnformeerd voelen?
  • Op welke manier betrekt u de vakbonden bij uw beleid?
  • Hoe omgaan met mogelijke weerstand?

Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het gewenste beleid, die na feedback van de groep en de trainer eventueel verder uitgewerkt kunnen worden.

B. Analyse van de eigen situatie

1. Breng uw eigen materiaal omtrent verzuim mee, zoals:

 • uw arbeidsreglement
 • uw verzuimcijfers
 • bestaande richtlijnen/policy rond absenteïsme

Docent(en)

Machteld Boex

Machteld Boex, consultant en trainer, Meander

Praktische informatie

Prijs: 720 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

In samenwerking met SD Worx

Inschrijven