Na deze training kent u de soorten en mogelijke oorzaken van arbeidsverzuim. U weet hoe u arbeidsverzuim binnen uw organisatie cijfermatig in kaart brengt en stelt op basis daarvan een gepaste plan van aanpak voor verzuimbeleid op, aangepast aan de nieuwste wetgeving.

Ziekteverzuim in België

 • Het kortdurend ziekteverzuim blijft al vele jaren ongeveer hetzelfde.
 • Het aantal langdurig zieke werknemers is de laatste tien jaar met bijna 50 % gestegen. Deze stijging is algemeen. Ze is zichtbaar in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, bij arbeiders en bedienden en in zowat alle sectoren.
 • De laatste 2 jaar stijgt het aantal langdurig zieken sneller dan ooit.
 • Werknemers die langer dan 3 maanden afwezig zijn op het werk hebben minder dan 50 % kans om probleemloos terug te keren.

Deze opleidingsdag reikt u concrete richtlijnen en instrumenten aan om het verzuim daadwerkelijk te verlagen, via de opbouw van een pro-actief verzuim- of aanwezigheidsbeleid conform de wetgeving 're-integratie van arbeidsongeschikte werknemers' die op 1 januari 2017 ingrijpend wijzigde.

Pluspunten

U krijgt meerdere documenten mee waarmee u direct aan de slag kan in uw organisatie, zoals:

 • matrix inzake de stakeholders;
 • checklist oorzaakanalyse;
 • verslagmodel van een verzuimgesprek;
 • voorbeeld van een procesflow voor het inbedden van verzuimbeleid in uw organisatie en
 • de meest actuele verzuimcijfers.

Uw resultaten

Na deze training:

 • kent u de soorten en oorzaken van arbeidsverzuim.
 • brengt u het arbeidsverzuim binnen uw organisatie cijfermatig in kaart.
 • stelt u een plan van aanpak voor verzuimbeleid op.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een concrete invulling wil geven aan zijn verzuimbeleid.

 • personeelsdirecteur
 • hr-medewerker
 • hr-coördinator
 • preventie-adviseur
 • leidinggevende
 • algemeen directeur
 • zaakvoerder of bedrijfsleider
"

Deze training heeft me voortdurend geboeid door zijn eenvoud en luchtigheid: eenvoudig door de praktische inhoud en geen overdaad aan theoretische beschouwingen; luchtig door het plezier waarmee gesprekstechnieken worden aangeleerd.

"
Alex Deruijter, personeelschef, Fedasil - Federaal Agentschap

Programma

A. Verzuimbeleid

 • Visie op verzuim
 • Verzuim: wat is dat? Welke soorten verzuim bestaan er?
 • Verzuimcijfers en een goede cijferrapportering
 • Kost van verzuim
 • Mogelijke oorzaken van verzuim
 • Hoe kunt u de oorzaken van verzuim detecteren?
  • Tijdig (h)erkennen van signalen van burn-out
  • opsporen van mogelijke structurele oorzaken

1. Het uitwerken van een proactief verzuimbeleid

 • Hoe kunt u een efficiënt verzuimbeleid uittekenen.
 • Welke stappen moet u zetten bij de implementatie van uw verzuimbeleid?
 • Hoe kunt u verzuim voorkomen, bijsturen en begeleiden?
 • Rollen en verantwoordelijkheden: wat zijn de taken en rollen van de lijnverantwoordelijke en hr?
 • Welke verzuimgesprekken zijn essentieel?
 • Hoe creëert u het nodige draagvlak en zorgt u ervoor dat medewerkers zich voldoende betrokken en geïnformeerd voelen?
 • Hoe betrekt u de vakbonden bij uw beleid?
 • Hoe gaat u om met mogelijke weerstand?
 • Hoe gaat u om met medewerkers met een burn-out?
 • Re-integratie van langdurig zieken: hoe pakt u dat aan? Wat zijn uw verplichtingen als werkgever in het nieuwe re-integratiebeleid?

Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het gewenste beleid, die na feedback van de groep en de trainer eventueel verder uitgewerkt kunnen worden.

B. Analyse van de eigen situatie

1. Breng uw eigen materiaal omtrent verzuim mee, zoals:

 • uw arbeidsreglement
 • uw verzuimcijfers
 • bestaande richtlijnen/policy rond absenteïsme

Docent(en)

Wouter De Koster

Wouter De Koster staat garant voor 30 jaar kennis en ervaring in human resources en organisatieontwikkeling. Hij bouwde die kennis en ervaring op als vormingsverantwoordelijke en vakbondssecretaris bij een werknemersorganisatie, als hr-consultant en als hr-manager. Hij deed een zeer rijke ervaring op met betrekking tot verzuimbeleid, sociaal overleg, ...

Praktische informatie

Prijs: 768 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven