Onderhandelen met vakbonden? Een discipline op zich

Behoren de sociale relaties tot uw vast takenpakket? Dan weet u hoe dun de grens is tussen een rustig overleg en een diplomatieke veldslag. Onderhandelen met vakbonden is bijna een discipline op zich. Want hun doelstellingen staan soms lijnrecht tegenover die van u of uw bedrijf. Bovendien zijn de afgevaardigden zeer goed opgeleid en vaak rasechte onderhandelaars. Voorkom dat u de mist in gaat: volg onze toegespitste opleiding ‘Onderhandelen met vakbonden’.

Bouw aan goede relaties met de vakbond

Tijdens deze opleiding ontdekt u

 • welke stappen u moet nemen om een goede relatie met de vakbonden op te bouwen en te onderhouden.
 • hoe u vakbondsonderhandelingen voorbereidt.
 • hoe u kunt omgaan met tegenstrijdige belangen.
 • welke de valkuilen zijn, en hoe u daarmee kunt omgaan.
 • wat u moet doen bij onderhandelingen die dreigen te mislukken.

De vakbond en uw bedrijf op één lijn

Onderhandelen met vakbonden: hoe begint u eraan? Met een nauwgezette voorbereiding. Wie zijn uw onderhandelingspartners? Wat willen ze? Waarom? Daarna bent u klaar voor ‘het overleg’. En dan komt het aan op de juiste argumenten, houding, en woordkeuze. De docent – een ervaren hr-professional – verklapt u zijn geheimen voor een succesvolle onderhandeling tussen sociale partners. U krijgt praktische tips, en wisselt ervaringen uit met collega’s.

Ontdek de geheimen van onderhandelen met vakbonden

In de tweedaagse opleiding ‘Onderhandelen met vakbonden’ leert u:

 • de doelstellingen en drijfveren van uw onderhandelingspartners blootleggen.
 • omgaan met tegenstrijdige belangen.
 • noodprocedures toepassen wanneer de onderhandeling dreigt te mislukken.
 • overtuigen zonder oorlog te voeren.
 • de juiste stappen nemen naar een gezonde relatie met de vakbond.

Dus: wilt u ook succesvol onderhandelen met vakbonden? Schrijf u dan in voor deze topopleiding.

Bestemd voor

Gespecialiseerde training voor onderhandelaars in bedrijven:

 • human resources managers
 • directors
 • personeelsmanagers
 • verantwoordelijken sociale relaties

Ook onderhandelaars van werkgeversorganisaties hebben alle baat bij deze opleiding.

"

Veel praktische tips

"
An Engels, hr, Oxfam Solidariteit
"

Docenten met zeer veel expertise!

"
Gert Du Cheyne, senior hr partner, Engie Electrabel
"

Pluspunten van de opleiding: praktische toepasbaarheid, gegeven door een ervaringsdeskundige.

"
Johan Vercammen, hr business partner, IMEC

Programma

A. De structuren van het sociaal overleg

a) Nationaal

b) Interprofessioneel

c) Sectoraal

d) Extern & intern in de organisatie

e) De impact van de verschillende niveau’s (nationaal, interprofessioneel, sectoraal)

B. De stakeholders bij sociale onderhandelingen

a) Primaire en secundaire stakeholders

b) De vakbonden

 • motieven, agenda's en tendensen
 • hoe denken vakbondsafgevaardigden

C. Onderhandelen

a) Wat is onderhandelen?

b) De onderhandelingswijze en de basisprincipes

c) Hoe bereidt u zich voor op de onderhandelingen met vakbonden?

d) Het onderhandelingsproces

e) Valkuilen en aandachtspunten bij de onderhandelingen

f) De onderhandelingsstadia

D. Basisvaardigheden, communicatie en overtuigingstechnieken voor de onderhandelaar

 • basis skills
 • communicatie- en overtuigingstechnieken
 • Praktische tips en tricks

E. Finaliseren van het sociaal overleg

a) Hoe komt u tot een besluit en hoe sluit u af?

b) Hoe formaliseert u de onderhandelingsresultaten en sluit u een akkoord af(cao)?

F. Omgaan met mislukkingen

 • Hoe pakt u mislukkingen aan?
 • Hoe gaat u om met stakingen?
 • Hoe handelt u best bij aanslepende conflicten?
 • Is arbitrage of bemiddeling een te bewandelen weg?

G. De sociaal bemiddelaar

U verneemt van een sociaal bemiddelaar:

a) Wat zijn rol is

b) Hoe de sociale bemiddeling verloopt

c) Wat de verzoeningsgesprekken inhouden

H. Hoe vertaalt u het akkoord naar de praktijk?

I. Sociale Vrede

Docent(en)

Hendrik Van den Bempt

Uw trainer is Hendrik Van den Bempt, voorheen directeur human resources bij Volkswagen Brussel. Hij kan terugblikken op een excellente carrière in hr en heeft een onschatbare ervaring op het vlak van industriële relaties. Want voordien was hij bij Renault Vilvoorde verantwoordelijk voor de industriële relaties. Heel wat bedrijven doen nog altijd een beroep op zijn vaardigheden als contactpersoon en onafhankelijk onderhandelaar met de sociale partners.

Marc De Smet

Marc De Smet, sociaal bemiddelaar, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

Praktische informatie

Prijs: 1 430 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven