Deze training leert u de basisvoorwaarden en randcondities voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken. U krijgt zicht op mogelijke bronnen, oorzaken en consequenties van ziekteverzuim en bent zich bewust van uw rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende of coach in de integrale aanpak van verzuim binnen uw organisatie en/of afdeling.

Pluspunten

Deze training vraagt de actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen worden de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

Uw resultaten

Na deze training:

 • hebt u zicht op mogelijke bronnen, oorzaken en consequenties van ziekteverzuim;
 • bent u zich bewust van uw rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende of coach in de integrale aanpak van verzuim binnen uw organisatie en/of afdeling;
 • kent u de basisvoorwaarden en randcondities voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken;
 • hebt u mogelijkheid gehad tot het concreet inoefenen van gesprekstechnieken.

Bestemd voor

Deze training richt zich naar:

 • elke manager, projectleider, teamcoach en medewerker met leidinggevende verantwoordelijkheden die de nodige inzichten en vaardigheden zoekt om het verzuim binnen zijn afdeling/ploeg effectief te beheersen;
 • elke hr-medewerker die, in zijn rol als adviseur, instaat voor het begeleiden van het lijnmanagement op vlak van verzuimgesprekken.

Programma

We starten deze training met een algemene omkadering omtrent ziekteverzuim, zodat u een duidelijk zicht krijgt op mogelijke bronnen en consequenties van deze problematiek.

Vervolgens worden aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

A. Verzuim: korte samenvatting van het theoretisch kader

 • Wat verstaan we onder verzuim? Welke meetinstrumenten en cijfers zijn nuttig in het kader van verzuimgesprekken?
 • Visie op verzuim
 • Waarom aandacht schenken aan verzuim (kost van verzuim)?
 • Verzuim als een vorm van gedrag: welke soorten verzuim bestaan er?
 • Mogelijke oorzaken van verzuim en hoe te herkennen?
 • Kaderen van verzuimgesprekken in het verzuimbeleid
 • Belang van de rol van de leidinggevende

B. Verzuimgesprekken

Volgende gesprekken komen aan bod:

 • ziekmeldingsgesprek
 • contactgesprek
 • terugkomgesprek
 • reïntegratiegesprek
 • verzuimgesprek naar aanleiding van frequent verzuim

Volgende aspecten worden daarbij geoefend:

 • Voorbereiden van het gesprek
 • Soorten vragen bij een verzuimgesprek
 • Valkuilen en aandachtspunten
  • Moet u in het gesprek argumenteren of niet?
  • Hoe omgaan met weerstand?
 • Gesprekstechnieken
  • Hoe een gesprek afronden
  • Hoe feedback geven
  • Hoe het gesprek samenvatten
 • Afronden van het gesprek: afspraken maken voor de toekomst

Docent(en)

Machteld Boex

Machteld Boex, consultant en trainer, Meander

Praktische informatie

Prijs: 720 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Deze opleiding kunt u ook volgen in combinatie met een extra opleidingsdag 'Verzuimstrategie uittekenen'.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

In samenwerking met SD Worx

Inschrijven