Deze training leert hoe u een goede structuur kunt geven aan het loopbaangesprek en hoe u achter de echte vraag van de medewerker kunt komen. Verder krijgt u zicht op enkele hulpmiddelen en instrumentarium die loopbaanontwikkeling kunnen ondersteunen.

Doelstellingen

Meer en meer bedrijven en organisaties voeren loopbaangesprekken. Maar niet iedere hr-medewerker of leidinggevende weet hoe u een dergelijk gesprek moet aanpakken.

Organisaties geven hele verschillende invullingen aan het begrip loopbaangesprek. Daarom ligt in dit programma de nadruk op de gespreksvaardigheden. U leert gespreksvalkuilen in het loopbaangesprek herkennen en ontdekt hoe u hiermee succesvol kunt omgaan.

Pluspunten

 • U leert omgaan met de veel voorkomende valkuilen binnen loopbaangesprekken.
 • Deze training vraagt de actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen worden de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

Uw resultaten

Na de opleiding:

 • kunt u het loopbaangesprek logisch structureren;
 • weet u hoe u achter de echte vraag van de medewerker kan komen;
 • kunt u omgaan met negatieve informatie over andere medewerkers en/of leidinggevenden;
 • weet u hoe u kan omgaan met de reflex om in defensie te gaan tijdens het gesprek;
 • hebt u een duidelijk zicht op de focus van een loopbaangesprek;
 • beschikt u over enkele hulpmiddelen en instrumentarium die loopbaanontwikkeling ondersteunen.

Bestemd voor

Deze training richt zich tot iedereen die loopbaangesprekken voert en/of kennis wil maken met de methodiek.

 • personeelsverantwoordelijke
 • hr-manager
 • hr-medewerker
 • leidinggevende
 • zaakvoerder of bedrijfsleider

Programma

We bekijken elk gesprek vanop uw stoel en kijken 360° in het rond. We hebben daarbij oog voor de follow-up communicatie binnen uw organisatie. We oefenen uitgebreid de nodige communicatievaardigheden en gesprekstechnieken in.

A. Wat is een loopbaangesprek?

B. Wat is het doel van een loopbaangesprek?

 • De hoofddoelstelling van een loopbaangesprek is zelfbepaling. De individuele medewerker wordt gestimuleerd om zelfstandig zijn koers in werk en opleiding te kiezen en te houden.
 • Het begrip ‘employability’: de gedachte dat iemand alleen zelf de verantwoordelijkheid voor zijn loopbaan kan dragen en dat er sprake is van keuzevrijheid.

C. Wat moet er aan bod komen in een loopbaangesprek?

 • Hoe ervaart de medewerker zijn functie en zijn/haar ontwikkeling?
 • Slaagt de medewerker er in om zijn/haar loopbaan- en levenssituatie zelfstandig in te richten en te sturen?
 • Hoe kan de medewerker zijn/haar loopbaan, rekening houdend met achtergrond en huidig functioneren, naar de toekomst toe vorm geven?

D. Wat zijn de belangrijkste thema’s in loopbaangesprekken?

 • Persoonlijke aspecten
 • Externe aspecten
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Invloeden vanuit de omgeving
 • Vaardigheden om de loopbaan te sturen
 • De huidige situatie van de organisatie /het team/de afdeling
 • De ontwikkelingen en veranderingen van het individu

E. Wat is het verschil tussen een loopbaangesprek en een functioneringsgesprek?

 • Het bevorderen van zelfsturing van de persoon bij diens ontwikkeling in werk en loopbaan
 • Het ontwikkelingsproces van de medewerker op langere termijn en in een breder perspectief
 • Het zoeken naar afstemming tussen talenten en doelen van de medewerker enerzijds en de doelen van het team of de organisatie anderzijds

F. Inoefenen van de gesprekstechnieken en de communicatievaardigheden in tal van verschillende methodieken

Docent(en)

Geert Pieters

Geert Pieters, trainer - coach - consultant, Geert Pieters Training & Coaching

Praktische informatie

Prijs: 720 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

In samenwerking met SD Worx

Inschrijven