Deze training vertrekt vanuit een aantal basisinzichten in de betekenis en structurering van evaluatiegesprekken, om vervolgens te focussen op het effectief inoefenen van een aantal essentiële vaardigheden en communicatietechnieken. Ervaringsuitwisseling tussen hr en de lijn vormen een extra meerwaarde.

Doelstellingen

Het benutten van talenten en het creëren van betrokkenheid zijn belangrijk voor het behalen van de gewenste doelstellingen en prestaties. Het evaluatiegesprek speelt hierbij een sleutelrol omdat hier gecommuniceerd moet worden over de voorbije prestaties zonder het engagement voor toekomstige prestaties te hypothekeren. Deze hr-methodiek impliceert daarom zowel de aandacht voor een kwalitatieve band tussen leidinggevende en medewerker (lange termijn) als het duidelijk feedback geven op prestaties (korte termijn).

Pluspunten

 • De uiteenzetting gebeurt in een beperkte groep zodat er voldoende ruimte bestaat voor interactie. Zowel de hoogtepunten van theorie als praktijk komen aan bod. Na de cursus is er een moment voorzien zodat u met collega’s uit andere bedrijven kunt napraten.
 • Deze training vraagt de actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen worden de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

Bestemd voor

Deze training richt zich naar:

 • de leidinggevende die (tussen)evaluatiegesprekken met zijn medewerkers gaat voeren en op zoek is naar inzicht en praktische technieken.
 • de hr-medewerker die als rol heeft een structureel kader te schetsen voor personeelsevaluaties en/of hierin een adviserende rol wil opnemen naar het lijnmanagement.

Programma

Het programma wordt opgebouwd rond volgende topics:

 • Inzicht in de cyclus doelstellingsgesprek – functioneringsgesprek – evaluatiegesprek
 • Voorbereiding, invoering en opbouw van een evaluatiegesprek
 • Omgevingsfactoren en criteria bij evaluaties
 • Communicatie- en luistervaardigheden
 • Feedback geven én krijgen
 • Assertief formuleren van doelen en hun resultaten
 • Omgaan met kritiek en weerstand
 • Moeilijke situaties en valkuilen bij evaluaties

Docent(en)

Liesbeth Thielemans

Liesbeth Thielemans, advanced hr consulting, SD Worx

Praktische informatie

Prijs: 720 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

In samenwerking met SD Worx

Inschrijven