Komen tot onderbouwde beleidsbeslissingen door de juiste analyses los te laten op metrics met écht toegevoegde waarde.

Deze opleiding biedt u een aantal theoretische inzichten en geeft u tips om valkuilen te vermijden bij het bepalen, berekenen en analyseren van relevante ken- en stuurgetallen.

Doelstellingen

In deze intensieve tweedaagse leert u uw ken- en stuurgetallen beheren en analyseren in functie van uw bedrijfsdoelstellingen om op die manier uw rol als strategische business partner te professionaliseren. Deze opleiding leert u KPI’s op te stellen voor deelprocessen in hr (staffing, reward, payroll, performance, …), valkuilen te vermijden bij het bepalen, berekenen en analyseren van ken- en stuurgetallen en uw organisatie efficiënter te benchmarken.

Ook leert u hr te linken aan de bedrijfsstrategie en via rapporten hanteerbaar te maken op directieniveau. Zo kan u de succesfactoren identificeren die de bijdrage van hr aan de organisatie zichtbaar maken.

Pluspunten

 • Tijdens deze 2 dagen gaan we op een zeer pragmatische manier aan de slag met uw kengetallen. Naast de theorie bekijken we ook de praktijk.
 • U krijgt zeer uitgebreide documentatie rond human resources management, cijfergegevens en instrumenten inzake hr ken- en stuurgetallen.

Uw resultaten

Na deze opleiding bent u in staat om:

 • hr te linken aan de bedrijfsstrategie en via hr-rapporten hanteerbaar te maken op directieniveau;
 • de succesfactoren te identificeren die de bijdrage van hr aan de organisatie zichtbaar maken;
 • een diversiteit aan KPI’s op te stellen voor alle deelprocessen in hr (staffing, reward, payroll, performance, …);
 • de belangrijkste valkuilen te vermijden bij het bepalen, berekenen en analyseren van relevante ken- en stuurgetallen;
 • uw organisatie steeds efficiënter te benchmarken ten opzichte van andere organisaties.

Bestemd voor

Dit traject richt zich tot elke hr-professional die:

 • via ken- en stuurgetallen zijn hr-beleid wil onderbouwen en de meerwaarde van hr binnen de organisatie wil aantonen;
 • praktische handvaten zoekt om via rapportering en benchmarking zijn/haar hr-beleid te ondersteunen;
 • voor de uitdaging staat om een rapportering op te stellen voor directie en/of management.

Programma

A. Hr-rapportering: strategie vertalen in rapporten

 • De zin en onzin van rapporteren: visie en kader
 • Hr-strategie en de rol van rapportering
 • Van bedrijfsstrategie naar hr-strategie: bedrijfscase
  • Ht strategiekaart
  • Balanced Scorecard
  • Boordtabellen en KPI's
 • Targets bepalen via interne en externe benchmarking
 • Opvolging en bijsturing van hr-acties (signaalfunctie in rapportering)

B. Hr-rapportering: opbouwen en hanteren van rapporten

 • Kiezen voor KPI’s die er toe doen
 • De meest gevraagde KPI's in hr en hun berekeningswijze
 • Van KPI’s naar rapport
 • Elementen van een rapport
 • Stappenplan om tot een rapport te komen
 • KPI’s berekenen
 • Communicatieplan: naar wie rapporteren en hoe?

Docent(en)

Peter Beeusaert

Peter Beeusaert, hr consultant, SD Worx

Tony Swinnen

Tony Swinnen, managing consultant, SD Worx

Praktische informatie

Prijs: 1 350 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

In samenwerking met SD Worx

Inschrijven